• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

viš. pred. dr. Ana Bardorfer

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: asistentka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Redni študij

 • Zgodnje učenje: Razvojnopsihološki vidki zgodnjega učenja: LV in SE,
 • Predšolska vzgoja: Pedagoška psihologija: LV/PP,
 • Razredni pouk: Razvojna psihologija s prakso: LV/PP,
 • Razredni pouk: Pedagoška psihologija: LV/PP.

Izredni študij (Ptuj in Slovenske konjice)

 • Predšolska vzgoja: Razvojna psihologija: P,
 • Predšolska vzgoja: Pedagoška psihologija: P.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Znanstveni prispevek: Bardorfer, A. (2013). Medosebni stik med učiteljem in študenti: nove orpedelitev za visokošolski prostor. Psihološka obzorja, 1/22. 

 

COBISS objave

2022 | Ana Bardorfer, Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Teacher-student rapport as predictor of learning motivation within higher education : the self-determination theory perspective

2020 | Ana Bardorfer, Tina Kavčič

Izvirni znanstveni članek

Razvoj in validacija lestvice za merjenje medosebnega stika med visokošolskimi učitelji in študenti

2018 | Iztok Retar, Ana Bardorfer

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fitness manager's lifelong learning model

2017 | Ana Bardorfer

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učinki in načini vzpostavljanja medosebnega stika med visokošolskimi učitelji in študenti: perspektiva učiteljev

2016 | Iztok Retar, Ana Bardorfer

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Top 15 competencies of slovenian fitness managers

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Ana Bardorfer

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

2015 | Ana Bardorfer, Iztok Retar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenian sports touristic brands : a myth or reality?

2015 | Ana Bardorfer, Andreja Istenič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prehod v odraslost kot dejavnik ravnanja in odločanja pri učenju

2013 | Ana Bardorfer

Pregledni znanstveni članek

Medosebni stik med učiteljem in študenti : nova opredelitev za visokošolski prostor = Student teacher rapport : a new conceptualization for the context of higher education

2010 | Ana Bardorfer

Strokovni članek

Arhetipsko znamčenje kot način ustvarjanja močnih in pomenskih blagovnih znamk

2007 | Ana Bardorfer

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Uporaba etnografskega pristopa v tržnem raziskovanju