• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Horvat_Barbara.jpg

doc. dr. Barbara Horvat

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51
Kabinet: Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za založništvo in tisk UP PEF
članica Disciplinske komisije UP PEF
Druge funkcije:
učitelj tutor za študente, katerih materni jezik ni slovenski
Pedagoško delo:

Izvajala je seminarje, laboratorijske in/ali seminarske vaje iz predmetov:

 • Didaktika (Edukacijske vede; Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Didaktika s prakso (Razredni pouk),
 • Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja (Edukacijske vede),
 • Osnove pedagogike (Predšolska vzgoja, izredni; Razredni pouk),
 • Procesi učenja (Edukacijske vede),
 • Praktično usposabljanje 1 (Pedagogika),
 • Praktično usposabljanje (Edukacijske vede, 3. letnik),
 • Specialna didaktika (Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Teorija vzgoje (Razredni pouk).

V preteklem in tekočem študijskem letu izvaja:

 • predavanja iz predmetov,
 • Didaktika (Predšolska vzgoja, izredni),
 • Predšolska pedagogika (Predšolska vzgoja, izredni);
 • seminarje, seminarske in/ali laboratorijske vaje iz predmetov:  
 • Didaktika (Pedagogika; Predšolska vzgoja, izredni; Razredni pouk),
 • Osnove pedagogike (Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Pedagoška praksa 1 (Razredni pouk),
 • Praktično usposabljanje 1 (Pedagogika),
 • Praktično usposabljanje 1 (Predšolska vzgoja, redni, izredni),
 • Praktično usposabljanje 1 (Zgodnje učenje),
 • Praktično usposabljanje 2 (Zgodnje učenje),
 • Predšolska pedagogika (Predšolska vzgoja, redni, izredni),
 • Sodobne paradigme predšolske pedagogike (Zgodnje učenje).
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

COBISS objave

2022 | Barbara Horvat

Izvirni znanstveni članek

Učni prostor Volksschule Graz Mariagrün z vidika pedagogike

2022 | Barbara Horvat

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Šolski prostor za poklice prihodnosti

2021 | Barbara Horvat, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zunanji učni prostor kot dejavnik prehoda med vrtcem in šolo z vidika razrednih učiteljev ter vzgojiteljev

2021 | Majda Cencič, Barbara Horvat

Izvirni znanstveni članek

Prehod iz vrtca v šolo na primeru izvedbe vzgojno-izobraževalnih dejavnosti zunaj prostora ustanove

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni prostor z vidika pedagoških paradigem = Learning space according to pedagogical paradigms

2018 | Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Activity, active learning and the role of epistemology

2018 | Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Concepts of learning space according to pedagogical paradigms in terms of analysis of photographs

2018 | Majda Cencič, Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kaj fizični ali grajeni prostor šole sporoča študentom, ki so na praksi

2017 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 2. letniku magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : navodila za pripravo Dnevnika pedagoške prakse pri predmetu Praktično usposabljanje 2 v študijskem letu 2017/18

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Zbirka predlaganih tem in literature za pripravo seminarske naloge za študijski program za izpopolnjevanje: pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za udeležence pri predmetu Osnove pedagogike v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Zbirka predlaganih tem in literature za pripravo seminarske naloge za študente 2. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za študente pri predmetu Procesi učenja v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Zbirka predlaganih seminarskih tem in literature za pripravo seminarske naloge za študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za študente pri predmetu Sodobne paradigme predšolske pedagogike v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Navodila za izdelavo pisne naloge pri predmetu Praktično usposabljanje 1 (z navezavo na predmet Didaktika) : študijsko gradivo za študente 1. letnika visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : navodila za pripravo dnevnika pedagoške prakse za študente pri predmetu Praktično usposabljanje 1 v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : navodila za mentorje pri predmetu Praktično usposabljanje 1 v študijskem letu 2016/17

2016 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : navodila za študente pri predmetu Praktično usposabljanje 1 v študijskem letu 2016/17

2015 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2015/16

2014 | Nina Krmac

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2014/15

2013 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Navodila za pripravo eseja za študijski program za izpopolnjevanje: pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za udeležence pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2013/14

2013 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Zbirka predlaganih tem in literature za pripravo seminarske naloge za študijski program za izpopolnjevanje: pedagoško-andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za udeležence pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2013/14

2013 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2013/14

2012 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Zbirka predlaganih tem in literature za pripravo seminarske naloge za izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : študijsko gradivo za študente pri predmetu Osnove pedagogike v študijskem letu 2012/13

2012 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 3. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Praktično usposabljanje v študijskem letu 2012/13

2012 | Barbara Horvat

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2012/13

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagogical paradigms as the basis for problem-instruction of mathematics

2011 | Barbara Horvat

Izvirni znanstveni članek

O refleksiji učenca pri pouku = On pupil's reflection in class

2009 | Barbara Horvat

Izvirni znanstveni članek

O učni metodi, doživljanju in izkustvu pri igri vlog, "metodi izkustvenega učenja" = On a teaching method, experiencing and experience in role-play, "experiential learning method"