• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Marina_Volk.jpg

doc. dr. Marina Volk

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 74
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

COBISS objave

2023 | Andreja Istenič, Marina Volk, Mateja Gačnik

Izvirni znanstveni članek

Parental perceptions of child’s play in the post-digital era : parents’ dilemma with digital formats Informing the kindergarten curriculum

2021 | Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Starost otrok ob vstopu v šolo in učni dosežki pri matematiki v prvem razredu

2021 | Sanela Hudovernik, Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching geometry in the preschool period in Slovenia

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2020 | Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza učnih načrtov z vidika razvijanja digitalnih kompetenc skozi medpredmetno povezovanje v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

2020 | Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila, Nives Kovač, Silva Bratož

Znanstvena monografija

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals

2019 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Social-emotional competencies among Slovenian teachers

2019 | Marina Volk, Samo Fošnarič, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Matjaž Kljun, Julija Hmeljak, Andrej Cör, Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Priporočila za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem

2018 | Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interaktivna tabla

2018 | Marina Volk, Mara Cotič, Andreja Istenič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prostočasna uporaba računalnika osemletnikov

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Marina Volk, Mara Cotič, Matej Zajc, Andreja Istenič

Izvirni znanstveni članek

Tablet-based cross-curricular maths vs. traditional maths classroom practice for higher-order learning outcomes

2016 | Marina Volk, Sanela Hudovernik, Jože Tavčar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Numerical simulation of meshing polymer and composite ivolute gears

2016 | Andreja Istenič, Mara Cotič, Marina Volk

Izvirni znanstveni članek

Engaging preservice primary and preprimary school teachers in digital storytelling for the teaching and learning of mathematics

2015 | Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spremljanje aktivnosti učencev med nastopi študentov pri pouku matematike na razredni stopnji

2014 | Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Števila in štetje

2014 | Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poznati, uporabiti in izkoristiti možnosti, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska tehnologija

2013 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Degradation of bioplastic in marine environment

2012 | Marina Volk, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije na području matematike u vrtićima u Sloveniji

2010 | Marina Volk, Andreja Istenič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvoj računalniških didaktičnih programov s poudarkom na medpredmetnem povezovanju

2010 | Mara Cotič, Marina Volk, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Model celostnega pristopa učenja in poučevanja pri matematični vsebini merjenje v povezavi s športno vzgojo = The model of holistic approach to learning and teaching of the mathamtical [i. e. mathematical] contents of measuring in relation to physical education

2010 | Mara Cotič, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A case of cross-subject connection between mathematics and physical education

2002 | Mara Cotič, Marina Volk, Marja Bešter, Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina