• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

asist. dr. Lara Kobal

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: asistentka
Matično področje : didaktika likovne vzgoje
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53
Kabinet: Kabinet za umetnost (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2016 | Lara Kobal

Izvirni znanstveni članek

Likovna ustvarjalnost : mnenja učiteljev likovne umetnosti v slovenskih nižjih srednjih šolah v Italiji in italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji

2011 | Tonka Tacol, Lara Kobal

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Motiviranost študentov in učiteljev za likovno pedagoško delo

2011 | Lara Kobal

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Motivacija za zgodnjo ustvarjalnost : študija primera likovnega razvoja in izražanja otrok v obdobju od 0 do 2 let na primeru dvojajčnih dvojčič

2010 | Lara Kobal

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Risanje in slikanje

2009 | Bea Tomšič Amon, Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Zgodnje učenje. Alternativni likovni pristopi

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Edukacijske vede. Grafično oblikovanje

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Inkluzivna pedagogika. Učenje likovnih vsebin v heterogenih skupinah

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Likovno izražanje in oblikovanje

2008 | Lara Kobal

Izvirni znanstveni članek

Ustvarjalnost pri pouku likovne vzgoje

2007 | Lara Kobal

Strokovni članek

Likovni motiv - izhodišče za motivacijo pri likovni vzgoji v osnovni šoli

2004 | Lara Kobal, Tonka Tacol

Strokovni članek

Izražanje čustev srednješolcev v likovni govorici

2003 | Lara Kobal

Strokovni članek

Od sekire do harvesterja