• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Barbara_Kopacin.jpg

doc. dr. Barbara Kopačin

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika glasbe
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF

COBISS objave

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Uporaba prožnih oblik pri izobraževanju na daljavo v visokem šolstvu na področju umetniških predmetov

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Students' experience of studying arts and social sciences content at a distance

2022 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spremembe v poučevanju glasbene umetnosti od začetka epidemije covida-19 do leta 2022

2022 | Eda Birsa, Matjaž Kljun, Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

ICT usage for cross-curricular connections in music and visual arts during emergency remote teaching in Slovenia

2022 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Održavanje kvalitete muzičkog obrazovanja nakon epidemije COVID 19 = preserving the quality of music subject after the COVID-19 epidemic

2022 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Povezava glasbene izobrazbe učiteljev v osnovni šoli in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku glasbene umetnosti

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Medpredmetno povezovanje glasbene in likovne umetnosti

2022 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Voljnost bodočih razrednih učiteljev za vpletanje glasbenih dejavnosti v pouk

2021 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didactic approaches and practices in teaching, knowledge checking and assessment in music education during distance education

2021 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Povezivanje životnog okruženja dece i njihovog ukljućivanja u horove

2021 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prilagoditev učiteljev pri poučevanju glasbene umetnosti ob spremembi učnega okolja spomladi 2020

2021 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvoj ritmičkog osjećaja učenika prvog i drugog razreda osnovne škole = Development of rhythmic skills of the first and second-year pupils in primary school

2021 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Horsko okruženje kao dio domaćeg stimulativnog muzičkog okruženja = Choir environment as a part of domestic stimulating music environment

2020 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Izvajanje glasbenih dejavnosti v romskem predšolskem oddelku in odzivi otrok

2020 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Povezava petja v otroškem pevskem zboru z učnim uspehom in psihosocialnim razvojem

2020 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Dejavniki, ki so povezani s sodelovanjem v otroškem in odraslem pevskem zboru

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje glasbenih in likovnih vsebin v zamejskem šolstvu

2020 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Povezivanje muzičkog obrazovanja i dječjeg školskog uspjeha = The connection between learning music and success at school of primary school pupils

2020 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Glasbene didaktične igre in glasbeno-razvojni dosežki prvošolcev

2019 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Priljubljenost različnih zvrsti glasbe v drugem triletju osnovne šole

2019 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Značilno vedenje otrok prvega starostnega obdobja v igralnicah z različno glasbo

2019 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvijen muzički sistem vrednovanja razrednih nastavnika uslov je za realizaciju ciljeva nastave muzičke umetnosti = A developed music value system of first triad teachers in primary school is a prerequisite for meeting the goals of music education in primary school

2019 | Matjaž Kljun, Klen Čopič Pucihar, Maheshya Weerasinghe, Cuauhtli Campos Mijangos, Julie Ducasse, Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Augmentation not duplication : considerations for the design of digitally-augmented comic books

2018 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku glasbene umetnosti

2018 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Učenje muzike i uspjeh u obrazovanju = Music learning and performance in education

2017 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kroz (muzičku didaktičko) igru učimo se = We learn with (music didactic) game

2016 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbeno okolje, glasbene aktivnosti otrok in inteligentnost

2016 | Barbara Kopačin

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Muzika i muzičke aktivnosti kao sredstvo pomoći učenicima sa posebnim potrebama kod inkluzije u osnovnu školu = Helping special needs children in the inclusion to primary school with music

2016 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Medsebojna povezanost glasbenih aktivnosti in spodbudnega družinskega okolja s psihosocialnim razvojem devetošolcev

2015 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen glasbenih aktivnosti učencev

2015 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Uticaj muzike na lični, psihički i fizički razvoj i na razvoj govornih sposobnosti gluhe djece = The impact of music on personal, psychological and physical development, and the development of speaking skills of deaf children

2014 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih = The interrelation of intelligence, involvement in musical activities, and supportive musical family environment in ninth-graders

2014 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Višom psihosocijalnom inteligencijom do višeg kvaliteta života = For a greater quality of life with the higher psycho - social inteligence

2014 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Ustvarjalnost učiteljev predmeta glasbena umetnost

2014 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbena ustvarjalnost razrednih učiteljev

2013 | Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

Povezava med aktivnim ukvarjanjem z glasbo ter inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku

2012 | Barbara Kopačin

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Cross-curricular teaching of music and crafts music and puppets

2011 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbeno opismenjevanje gluhega otroka : kvalitativna raziskava

2009 | Barbara Kopačin

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv glasbenega učenja na uspešnost pri izobraževanju

2005 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Projekt lutkovno-glasbene igre V Slogi je moč

2003 | Barbara Kopačin

Strokovni članek

Otrokov glasbeni razvoj