• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

viš. pred. Bojana Kralj

 
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : glasbeno izobraževanje
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2020 | Darja Koter, Bogdana Borota, Barbara Sicherl-Kafol, Ivana Mori, Bojana Kralj, Milka Ajtnik, Marija Mihevc

Drugo učno gradivo

Curricolo della materia. Musica : ginnasio : generale, classico, tecnico : materia obbligatoria (70 ore)

2020 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpodročno povezovanje v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji

2020 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Izštevanke v dejavnostih glasbenega poustvarjanja

2020 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Izvirni znanstveni članek

Pravljica v povezavi z gibalnim izražanjem skozi jezik in ob glasbi

2019 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Slikanica brez besedila kot vzpodbuda za nastanek inštrumentalne skladbe za otroke

2019 | Bogdana Borota, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča do pomena uspavanke v zgodnjem otroštvu nekoč in danes

2019 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu o medpodročnem povezovanju v prvem starostnem obdobju

2019 | Bojana Kralj

Pregledni znanstveni članek

"Če bo pela mati, bo pel tudi otrok" : ljudski napevi v glasbenem opusu skladatelja Ubalda Vrabca

2018 | Bojana Kralj

Pregledni znanstveni članek

Analiza knjižnega dela revije Glasba v šoli in vrtcu 1995-2017 in njenih 20 let

2018 | Barbara Baloh, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Cross-sectoral integration in pre-school period - slovenian kindergarten curriculum

2018 | Bojana Kralj

Pregledni znanstveni članek

Analiza notnih prilog revije Glasba v šoli (in vrtcu) ter uporaba skladb v učnem procesu

2017 | Bojana Kralj

Pregledni znanstveni članek

Vpliv Kosovelove poezije na glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje

2015 | Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak, Brina Jež-Brezavšček, Barbara Sicherl-Kafol, Bojana Kralj

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Dejavnosti glasbenega opismenjevanja

2014 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Po poti učiteljice, zborovodkinje in skladateljice Friderike (Brede) Šček

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Mateja Videmšek, Igor Saksida, Simona Kranjc, Tomaž Zupančič, Ivan Lešnik, Bojana Kralj, Dušan Krnel, Nada Turnšek, Barbara Japelj Pavešić, Jelena Sitar, Vesna Geršak, Vid Lenard, Alenka Zupančič Danko, Tjaša Filipčič, Maja Burian, Inge Breznik, Milan Čoh, Simona Rogič Ožek

Strokovna monografija

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce

2009 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Z igrami v svet glasbe

2008 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Dr. Franc Rapotec

2008 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Skladatelj Fran Serafin Vilhar - Kalski

2007 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Alojzij in Viktor Šonc : kraška glasbena ustvarjalca

2007 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Z Vrabčkovimi pesmimi

2007 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Preverjanje in ocenjevanje glasbenih dejavnosti v tretji triadi osnovne šole

2007 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Didaktična igra: kdo bo kuhar?

2006 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Strokovni članek

Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca

2005 | Bojana Kralj

Strokovna monografija

Ubald Vrabec : (1905-1992)

2004 | Bojana Kralj

Strokovni članek

Pa da bi znal, bi vam zapel : ob 100-letnici rojstva pesnika Srečka Kosovela