• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Sanela_Hudovernik_1_.jpg

doc. dr. Sanela Hudovernik

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 78
Kabinet: Kabinet za matematiko in tehniko
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za založništvo in tisk UP PEF

COBISS objave

2023 | Sanela Hudovernik, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching mathematics through English using the CLIL approach

2022 | Sanela Hudovernik, Nastja Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The implementation of mathematical activities in kindergarten

2022 | Tatjana Hodnik, Sanela Hudovernik, Alenka Lipovec, Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Darjo Felda, Mira Metljak

Znanstvena monografija

Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2021 | Sanela Hudovernik, Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching geometry in the preschool period in Slovenia

2021 | Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični model izgradnje kombinatoričnih pojmov : prehod z razredne na predmetno stopnjo

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 9. Samostojni delovni zvezek

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vključevanje staršev v zgodnje učenje matematike

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of reading literacy in learning mathematics

2019 | Sanela Hudovernik

Izvirni znanstveni članek

Učenje z odkrivanjem pri pouku geometrije v osnovni šoli

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Janez Drobnič, Katarina Česnik, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Računam z Iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 7. Samostojni delovni zvezek

2018 | Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Oblikovanje prostorskih predstav pri učencih v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6 : samostojni delovni zvezek

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učenje in poučevanje osnovnih geometrijskih pojmov

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Iksove zvezdice 3. Matematika : delovni listi za 3. razred

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2016 | Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cooperative learning with adequate mathematical contents

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Marina Volk, Sanela Hudovernik, Jože Tavčar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Numerical simulation of meshing polymer and composite ivolute gears

2015 | Mara Cotič, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Geometry teaching in slovenian basic school

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Matjaž Kmecl, Simona Kranjc, Boža Krakar-Vogel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Development of geometric concepts

2014 | Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Logika in jezik

2012 | Marina Volk, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije na području matematike u vrtićima u Sloveniji

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči = Visualisation of geometric problems on geoboard

2010 | Nina Krmac, Sanela Hudovernik, Milena Valenčič Zuljan, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Geometrical problems and the use of geoboard

2009 | Sanela Hudovernik

Strokovni članek

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri matematiki

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2007 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zgodnje glasbeno opismenjevanje ob uporabi IKT okolja = Early music literacy assisted by the ICT environment

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature