• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Sim__i___Bla___foto2.jpg

viš. pred. dr. Blaž Simčič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje : pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51
Kabinet: Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF
član Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
Pedagoško delo:

Na UP PEF sodeluje kot asistent in predavatelj, kjer sodeluje pri predmetih Pedagoško raziskovanje, Pedagoško raziskovanje zgodnjega obdobja in Kvantitativno pedagoško raziskovanje ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer sodeluje kot asistent pri predmetu Raziskovalne metode v kineziologiji.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sodeluje pri projektu Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (dr. Andreja Istenič Starčič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014.

COBISS objave

2022 | Sonja Rutar, Jana Kalin, Anna Kožuh, Blaž Simčič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Učna okolja kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah = Learning environments of cultural-art education in kindergartens and schools

2015 | Nastja Tomšič, Štefan Bojnec, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Corporate sustainability and economic performance in small and medium sized enterprises

2015 | Bogdana Borota, Blaž Simčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ocena kakovosti strukturnih in procesnih pogojev ter učinkov študija visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja

2014 | Majda Cencič, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Izzivi vodenja osnovne šole : mnenja ravnateljic in ravnateljev o inkluzivnosti fizičnega učnega prostora na njihovi šoli

2012 | Nastja Tomšič, Blaž Simčič, Mirko Markič

Izvirni znanstveni članek

Vpliv dejavnikov voditeljstva na uvajanje okoljske sestavine trajnostnega razvoja v organizacijo = The impact of leadership factors on deployment of environmental component of sustainable development in the organization

2012 | Zorana Medarić, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stres, odsotnost stiska : pogledi zaposlenih v slovenski lesni industriji na vzroke težav na delovnem mestu

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči = Visualisation of geometric problems on geoboard

2010 | Nina Krmac, Sanela Hudovernik, Milena Valenčič Zuljan, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Geometrical problems and the use of geoboard

2009 | Lucija Čok, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskava dvojezičnih modelov v Sloveniji : metodologija in potek raziskave

2006 | Andrej Pinter, Mateja Sedmak, Blaž Lenarčič, Blaž Simčič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odnos prebivalcev Obale do naravnega okolja