• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Furlan_Petra.jpg

viš. pred. dr. Petra Furlan

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistentka z doktoratom
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Redni študij

 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (fizikalne vsebine),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja,
 • Laborant pri predmetih Naravoslovje I, Naravoslovje II ter Didaktika naravoslovja.

Izredni študij

 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (fizikalne vsebine),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sodelovanje v projektu SIIT: School-oriented Interactive Identification Tools-  exploring biodiversity in a cross-border area, kjer s kolegi iz Pedagoške fakultete pripravljajo interaktivni določevalni ključ za morske organizmeTržaškega zaliva.

 

Druge dejavnosti:

V prostem času izvaja različne interesne dejavnosti s predšolskimi in šolskimi otroki na področju naravoslovja: kot aktivna članica društva Ummi, sodeluje pri izvajanju naravoslovnih dejavnih šol v naravi; v okviru Športnega društva Ocean uči plavanje ter gibalno abecedo ter kot aktivni potapljač sodeluje pri organizaciji dela in poučevanju otrok pri  spoznavanju morske obale in morja.

 

COBISS objave

2022 | Petra Furlan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Soočanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcu, s "Higienskimi priporočili za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 v vrtcih"

2021 | Mojca Žefran, Nastja Cotič, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost izvajanja dejavnosti na prostem in skrb za varnost otrok v vrtcu = The importance of outdoor activities and taking care of children's safety in kindergarten

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2020 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpodročno povezovanje v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji

2019 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu o medpodročnem povezovanju v prvem starostnem obdobju

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Barbara Baloh, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Cross-sectoral integration in pre-school period - slovenian kindergarten curriculum

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi študentov na vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk naravoslovja

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nastja Cotič, Petra Furlan

Izvirni znanstveni članek

Mobilno učenje na primeru spoznavanja biodiverzitete

2016 | Petra Furlan, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Piranske soline : Delovno orodje in pripomočki : Sol piranskih solin

2016 | Petra Furlan, Neli Glavaš, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Piranske soline : Tradicionalna pridelava soli : Posebnost tradicionalne ročne pridelave

2015 | Nada Razpet, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pa poskusimo!

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi bodočih učiteljev na sodobno poučevanje naravoslovja

2014 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Misconceptions about plants : comparison between elementary school students and faculty students - future teachers

2014 | Petra Furlan, Samo Fošnarič

Strokovni članek

Analiza razumevanja pojma plovnost v kontekstu njegovega prenosa od vzgojitelja na otroke

2014 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Výzkum života pod mořskou hladinou

2014 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mořské pobřeží - motivační výukové prostředí

2012 | Mara Cotič, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Relationship between natural science and mathematical activities in kindergarten

2012 | Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Naravoslovne dejavnosti za nadarjene učence

2002 | Giuliana Jelovčan, Nastja Cotič, Petra Furlan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Športne šole nacionalnega pomena - mavrica v Atletskem klubu Koper = Sports school of national value - rainbow in the Athletic club Koper