• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
__efran_Mojca_foto2.jpg

doc. dr. Mojca Žefran

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : angleščina v izobraževanju
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Angleški jezik kot jezik stroke,
Jezikovne zmožnosti v angleščini,
Ustno in pisno sporočanje v angleščini,
Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

COBISS objave

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezikovna raznolikost s perspektive tretješolcev = Language diversity from the perspective of third-grade learners

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Parent or friend : teacher metaphors from the perspective of future teachers

2021 | Mojca Žefran, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Classroom observation in a young learners' online EFL classroom : model evaluation

2021 | Mojca Žefran, Anja Pirih, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Education students' attitudes towards linguistic diversity from a comparative perspective

2021 | Mojca Žefran, Nastja Cotič, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost izvajanja dejavnosti na prostem in skrb za varnost otrok v vrtcu = The importance of outdoor activities and taking care of children's safety in kindergarten

2020 | Anja Pirih, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raising plurilingual children : parents' attitudes towards multilingualism and plurilingualism

2020 | Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Perceived importance of English and its connection to learning motivation and foreign language anxiety

2018 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Izvirni znanstveni članek

Systematicity in foreign language classroom communication

2018 | Silva Bratož, Mojca Žefran, Alenka Kocbek, Živa Čeh

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2017 | Mojca Žefran, Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Večjezičnost in raznojezičnost z vidika bodočih pedagoških delavcev

2017 | Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model opazovanja pouka angleščine na razredni stopnji

2016 | Silva Bratož, Mojca Žefran, Alenka Kocbek, Živa Čeh

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2015 | Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povzetki diplomskih nalog v slovenščini in angleščini: kontrastivni vidik

2015 | Mojca Žefran

Izvirni znanstveni članek

Students' attitudes towards their EFL lessons and teachers: : their retrospective study = Stališča študentov do tujejezikovnega pouka in učiteljev : retrospektivna študija

2014 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Creativity in Routine?

2014 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Creativity in routine : developing learners' oral proficiency with T-time

2013 | Mojca Žefran, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Tesnobnost pri pouku angleškega jezika

2013 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2012 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

English as an added value in academic settings

2012 | Mojca Žefran, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Redefining the role of classroom interaction in foreign language instruction