• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

doc. dr. Nastja Cotič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistentka z doktoratom
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF

COBISS objave

2022 | Sanela Hudovernik, Nastja Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The implementation of mathematical activities in kindergarten

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja študentov o pouku naravoslovja na daljavo

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2021 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

The effect of cross-curricular integration on pupils’ knowledge gained through experiential learning

2021 | Nastja Cotič, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pre-school teachers' and pre-school teacher assistants' opinions on a living corner at kindergarten

2021 | Mojca Žefran, Nastja Cotič, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost izvajanja dejavnosti na prostem in skrb za varnost otrok v vrtcu = The importance of outdoor activities and taking care of children's safety in kindergarten

2021 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Studentsʼ views on the use of information and communication technology and experiential learning in science lessons

2020 | Nastja Cotič, Janja Plazar, Andreja Istenič, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

The effect of outdoor lessons in natural sciences on students' knowledge, through tablets and experiential learning

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba pristopa CLIL pri učenju in poučevanju naravoslovja in angleščine v vrtcu

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje glasbenih in likovnih vsebin v zamejskem šolstvu

2019 | Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja učenk in učencev 4. razreda o pouku naravoslovja in tehnike = Opinions of 4th grade pupils on science and technology lessons

2019 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan, Janja Plazar

Izvirni znanstveni članek

Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali

2018 | Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mobile learning on the seashore with an interactive identification key

2018 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Examples of the use of experiential learning and information and communication technology (ICT) in the science classroom

2018 | Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primer vključevanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk naravoslovja na morski obali

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi študentov na vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk naravoslovja

2017 | Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen izkušnje pri poznavanju morskih organizmov in odnosu do njih

2017 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med poukom naravoslovja in tehnike

2016 | Barbara Zorman, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interaktivni določevalni ključ kot učinkovit pripomoček pri terenskem delu

2016 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nastja Cotič, Petra Furlan

Izvirni znanstveni članek

Mobilno učenje na primeru spoznavanja biodiverzitete

2015 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school

2015 | Nada Razpet, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pa poskusimo!

2015 | Darjo Zuljan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izvajanje tehniških dejavnosti v vrtcu

2014 | Nastja Cotič, Janja Plazar

Strokovni članek

Aktivno učenje v naravi za predšolske otroke : medpredmetno povezovanje naravoslovja in matematike

2014 | Nastja Cotič, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktivno učenje za predšolske otroke: povezovanje naravoslovja, matematike in učenja v naravi

2012 | Mara Cotič, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Relationship between natural science and mathematical activities in kindergarten

2012 | Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Naravoslovne dejavnosti za nadarjene učence

2012 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ni naravno

2002 | Giuliana Jelovčan, Nastja Cotič, Petra Furlan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Športne šole nacionalnega pomena - mavrica v Atletskem klubu Koper = Sports school of national value - rainbow in the Athletic club Koper