• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Martina_Rodela.jpg

pred. dr. Martina Rodela

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: predavateljica
Matično področje : slovenski jezik
Znanstveni naziv: asistentka z doktoratom
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 6633 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo

COBISS objave

2022 | Martina Rodela

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Napačne predstave o obsegu uradnih dvojezičnih območij v Republiki Sloveniji

2022 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić

Strokovna monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2020 | Martina Rodela

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Enakost glede na spol in socialni položaj z vidika medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli

2017 | Martina Rodela

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Avtorjeva komunikacija z osnovnošolcem v i-učbenikih za slovenščino z vidika součinkovanja besednih in nebesednih izraznih sredstev

2016 | Martina Rodela

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Komunikacija avtorja učbenika za slovenščino kot materinščino z osnovnošolcem pri predstavljanju končnih ločil

2014 | Martina Rodela

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Semiotska sredstva za stvaranje interakcije s osnovnoškolcem kao primateljem udžbeničkih tekstova o pravopisnim pravilima slovenskog jezika

2012 | Martina Rodela, Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga slikovnega pri izražanju interakcije z naslovnikom v učbenikih za slovenščino kot tuji jezik

2010 | Martina Rodela, Marcello Potocco

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Simon Jenko in reprezentacije družbeno zaznamovanih literarnih junakov v Spominih, Tilki in Jeprškem učitelju