• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
grusovnik_portret_narava.jpg

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje : filozofija vzgoje in izobraževanja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 58
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
Druge funkcije:
član Komisije za etična vprašanja UP
Pedagoško delo:
 •  Filozofija vzgoje

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

 Raziskovalna projekta 

 • Etika živali kot paradigma trajnostnega razvoja (UP ZRS),
 • Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (UP ZRS).
Druge dejavnosti:

Tomaž Grušovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se s filozofijo edukacije, etiko živali in okoljsko etiko. Do zdaj je izdal dve slovenski monografiji (Odtenki zelene in Etika živali) ter uredil in souredil več zbornikov iz svojih raziskovalnih področij, med katerimi je najpomembnejši Borders and Debordering (Lexington, 2018). Bil je Fulbrightov štipendist na Univerzi v Novi Mehiki, gostujoči profesor na Centru za razvoj in okolje na Univerzi v Oslu, prejel pa je tudi nagradi Glasnik znanosti Znanstveno-razsikovalnega središča Univerze na Primorskem in svečano listino za mladega visokošolskega učitelja na Pedagoški fakulteti iste univerze. Od l. 2016 je podpredsednik slovenske komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, od l. 2018 pa predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je tudi redni kolumnist na spletnem portalu Lud literatura in pri časopisu Večer v nedeljo.

Več informacij