• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
grusovnik_portret_narava.jpg

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje : filozofija vzgoje in izobraževanja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 58
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
Druge funkcije:
član Komisije za etična vprašanja UP
Pedagoško delo:
 •  Filozofija vzgoje

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

 Raziskovalna projekta 

 • Etika živali kot paradigma trajnostnega razvoja (UP ZRS),
 • Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (UP ZRS).
Druge dejavnosti:

Tomaž Grušovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se s filozofijo edukacije, etiko živali in okoljsko etiko. Do zdaj je izdal dve slovenski monografiji (Odtenki zelene in Etika živali) ter uredil in souredil več zbornikov iz svojih raziskovalnih področij, med katerimi je najpomembnejši Borders and Debordering (Lexington, 2018). Bil je Fulbrightov štipendist na Univerzi v Novi Mehiki, gostujoči profesor na Centru za razvoj in okolje na Univerzi v Oslu, prejel pa je tudi nagradi Glasnik znanosti Znanstveno-razsikovalnega središča Univerze na Primorskem in svečano listino za mladega visokošolskega učitelja na Pedagoški fakulteti iste univerze. Od l. 2016 je podpredsednik slovenske komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, od l. 2018 pa predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je tudi redni kolumnist na spletnem portalu Lud literatura in pri časopisu Večer v nedeljo.

Več informacij

COBISS objave

2024 | Luka Trebežnik, Darko Štrajn, Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Tekstualnost, transcendenca, skupnost : izzivi postmoderne filozofije religije

2023 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnogi svetovi teorij zarot in vzgoja za spoznavni značaj

2023 | Tomaž Grušovnik, Vesna Liponik

Izvirni znanstveni članek

Animal ethics and aesthetics revisited : distant proximity

2023 | Tine Hribar, Janko Lozar, Darko Štrajn, Borut Ošlaj, Andrej Ule, Olga Markič, Božidar Kante, Lenart Škof, Bojan Žalec, Nina Petek, Tomaž Grušovnik, Maja Malec, Marko Uršič, Franc Mali, Urban Kordeš

Znanstvena monografija

Vzdržati različnost : filozofske razprave o mnogih svetovih

2023 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Filozofija kot obvezni predmet osnovnega in splošnega izobraževanja

2023 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Osnove etike in moralne refleksije

2023 | Tomaž Grušovnik, Branka Vičar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kritična animalistična pedagogika - medpresečno izobraževanje za etiko živali

2023 | Tomaž Grušovnik, Vojko Strahovnik, Lenart Škof

Znanstvena monografija

Etika životinja : o prekovrsnoj gostoljubivosti

2023 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zur Dekonstruktion von Bildungsräumen durch die Critical Animal Pedagogy : Anti-Speziesismus und Tierliebe?

2023 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Strpnost do nestrpnosti kot bežanje pred moralno odgovornostjo

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Tiha vednost Michaela Polanyija

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Avtonomna orožja in erozija moralne odgovornosti : sistematizacija nasilja in izginjanje pravičnosti

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Etika in poskusi na živalih

2022 | Tomaž Grušovnik

Druge monografije in druga zaključena dela

Kdo razmišlja kritično? : tiskovina, izdana ob UNESCO svetovnem dnevu filozofije 2022

2022 | Martina Perše, Mara Bresjanac, Duško Lainšček, Aleksandra Milutinović Živin, Tomaž Grušovnik

Strokovna monografija

Znanost o laboratorijskih živalih : skrb za živali in kvalitetne raziskave

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Između uzorne zajednice i sustava automata : mravi u zapadnoj kulturnoj imaginaciji

2022 | Robi Kroflič, Sonja Rutar, Bogdana Borota, Tomaž Grušovnik, Matjaž Duh

Znanstvena monografija

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sokratski dialog kot učna metoda na študenta osredinjenega poučevanja

2022 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Denied relationship : moral stress in the vocational killing of non-human animals

2022 | Urška Martinc, Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Filozofija za otroke v okoljski etiki in etiki živali : kritične perspektive

2022 | Tomaž Grušovnik

Strokovna monografija

Midva ne bova rešila sveta! : eseji o teorijah zarot

2021 | Tomaž Grušovnik, Marjan Šimenc

Drugo učno gradivo

Osnove okoljske etike

2021 | Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Four critical essays on argumentation : [znanstvena monografija = scientific monograph]

2021 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Podobe zastiranja podobe

2021 | Tomaž Grušovnik, Gašper Pirc, Sebastjan Vörös, Nenad Miščević

Znanstvena monografija

Etika danes : filozofsko raziskovanje in razumevanje etike v sodobni družbi

2021 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Skepticism and animal virtues : denialism of animal morality

2021 | Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Environmental and animal abuse denial : averting our gaze

2020 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nelagodna bližina : smrtnost živali in človeka

2020 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Moralne intervencije v naravo : bi res morali vse mesojede plenilce neboleče ubiti?

2020 | Tomaž Grušovnik, Gašper Pirc, Luka Trebežnik

Znanstvena monografija

Hotena nevednost

2020 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje učnih predmetov spoznavanje okolja in filozofija za otroke

2020 | Tomaž Grušovnik

Strokovna monografija

Karantenozofija : razmišljanja o pandemiji

2019 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Automation of violence and the disappearance of moral responsibility

2019 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Čemu filozofija?

2019 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Leaving the Meatrix? Transformative learning and denialism in the case of meat consumption

2019 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Education and active ignorance

2018 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Quality in higher education - a philosophical perspective

2018 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The avoidance of moral responsibility toward animals : Coleridge's "The rime of the ancient mariner" and the human-animal boundary

2018 | Tomaž Grušovnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Filozofija za otroke kot zdravilo za bežanje pred resnico

2018 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Debordering ethics : acknowledging animal morality

2018 | Lenart Škof, Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Borders and debordering : topologies, praxes, hospitableness

2018 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Literatura med progresivizmom in perfekcionizmom : (fiktokritika)

2017 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Slovenija in tretji korak v etiškem zaporedju

2017 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Moralna vzgoja, hipokrizija in samoprevara

2017 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Tatijeva napaka

2016 | Lenart Škof, Maja Bjelica, Tomaž Grušovnik

Druge monografije in druga zaključena dela

International conference "borders/debordering", Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca "meje/odmejitev", naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale "confini/deconfinamento" verso una nuova cultura mondiale dell'ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti]

2016 | Tomaž Grušovnik, Marjan Šimenc, Darko Štrajn

Znanstvena monografija

Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti

2015 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Philosophy for children as listening : avoiding pitfalls of instrumentalization

2015 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Skepticizem in nasilje ali vzgoja za mir

2015 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Nihče kot on - špageti vestern kot ironija moralnega perfekcionizma

2015 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Nepripoznanje trpljenja živali : eksistencialni razlogi

2015 | Milena Horvat, David Kocman, Viktor Jejčič, Ivan Kreft, Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ajda požen' = Grow, buckwheat, grow!

2015 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Interpretacije Thoreaujeve "Državljanske nepokorščine"

2015 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Med komedijo in melodramo : Hitchcockov Sum

2015 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Filmozofija Stanleyja Cavella

2015 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Problem uporabnega znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu

2015 | Tomaž Grušovnik, Lenart Škof, Branko Klun, Janko Lozar

Znanstvena monografija

Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije

2015 | Tomaž Grušovnik, Marjan Šimenc

Znanstvena monografija

Proti znanosti : politike in znanja sodobnih družb

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2015 | Tomaž Grušovnik, Andrej Šprah, Jela Krečič, Gregor Moder, Darko Štrajn

Znanstvena monografija

Stanley Cavell : refleksija filma

2014 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Nekaj misli o subverzivnosti

2014 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

The world undone : environmental denial and environmental and animal rights education

2014 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Trkanje na človeško vest

2014 | Tomaž Grušovnik, Ana Arzenšek

Izvirni znanstveni članek

Experiential education against environmental denial in environmental ethics: a case study

2014 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Cavell, skepticizem in samovzgoja

2014 | Lenart Škof, Maja Bjelica, Tomaž Grušovnik

Druge monografije in druga zaključena dela

International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. - 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti]

2013 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Kaj mislijo o filozofiji? : očrt učne tehnike in osnutek raziskave

2013 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Un poète maudit : Stanley Cavell and the environmental debate

2013 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Okoljsko zanikanje : usoda Stockmannovega odkritja

2013 | Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Living with consequences

2013 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Breathing with the natural world : Irigaray, environmental philosophy, and the alterity of nature

2012 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Environmental denial : why we fail to change our environmentally damaging practices

2012 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Naj nihče ne združi, kar je Bog ločil" : o ideji "povezanosti vsega z vsem" znotraj okoljske filozofije

2011 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Je filozofija regionalna ali globalna?

2011 | Lenart Škof, Tomaž Grušovnik

Drugo učno gradivo

Učno gradivo iz vaj pri predmetu Uvod v medkulturno mišljenje

2011 | Tomaž Grušovnik, Vida Rožac-Darovec, Rok Svetlič, Dean Komel, Marjan Šimenc

Znanstvena monografija

Odtenki zelene : humanistične perspektive okoljske problematike

2011 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

A distant view : globalization inside philosophy

2011 | Tomaž Grušovnik

Pregledni znanstveni članek

Arne Naess in globoka ekologija

2010 | Tomaž Grušovnik, Sara Štuva

Izvirni znanstveni članek

O rojstvu živali

2010 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Tourism as a vehicle of sustainability

2010 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Tourism, the environment and humanities = Turizem, okolje in humanistika

2010 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odtenki zelene : okoljska etika v medkulturni perspektivi

2010 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Educational tourism and environmental ethics : a framework for experimental environmental education

2010 | Lenart Škof, Tomaž Grušovnik

Druge monografije in druga zaključena dela

Mednarodni znanstveni sestanek Doba diha: yoga, telo in ženskost : Portorož, 6.-8. maj 2010 : [program in povzetki] = International scientific meeting The age of breath: yoga, the body and the feminine : Portorož, May 6-8, 2010 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale L'era del respiro: yoga, corpo e femminilità : Portorose, 6-8 maggio 2010 : [programma e riassunti]

2010 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Tourism in environmental education

2009 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

'Globoko strinjanje' - razmišljanje o filozofskih tradicijah in aktivnosti

2009 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Deep agreement? : Thinking about philosophical traditions and activity

2009 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The role of tourism in achieving sustainability

2009 | Tomaž Grušovnik

Pregledni znanstveni članek

A distant view : globalization inside philosophy

2009 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Familienähnlichkeiten in der Philosophie über die Grenzen von Denkrichtungen hinweg : James, Wittgenstein und Husserl

2009 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

James' fleshy "I"

2008 | Tomaž Grušovnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Efficiency of the concept(s) of intercultural dialogue

2008 | Tomaž Grušovnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kritika generacije 80-ih

2008 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Wittgenstein in Heidegger : perspektiva primerjave in argument za praktičnost filozofije

2008 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Filozofija danes

2007 | Tomaž Grušovnik

Znanstvena monografija

Predavanja in pogovori : o estetiki, psihoanalizi in religioznem verjetju

2007 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Wittgensteinova zasebnost

2007 | Tomaž Grušovnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slike, skrivne kleti in poslednja sodba

2005 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Wittgenstein in Ryle o filozofiji psihologije

2005 | Tomaž Grušovnik

Pregledni znanstveni članek

Hrošč v škatli : (Wittgensteinova filozofija psihologije)

2005 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Analitična filozofija in filozofija preobrazbe

2005 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Humanistika med znanostjo in umetnostjo

2005 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Etika neizrekljivega pri Ludwigu Wittgensteinu

2005 | Tomaž Grušovnik

Izvirni znanstveni članek

Wittgenstein, Heidegger in postvarjenje jezika

2004 | Tomaž Grušovnik

Pregledni znanstveni članek

Kaj je torej čas? : Avguštinova teorija časa

2004 | Tomaž Grušovnik

Pregledni znanstveni članek

Jaz sem le jaz, ki se mi zdi

2003 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Kako Jaz biva skozi čas - o problemu osebne identitete

2002 | Tomaž Grušovnik

Strokovni članek

Kaj sem torej?