• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Brezigar_Sara_foto2.jpg

izr. prof. dr. Sara Brezigar

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2022 | Sara Brezigar, Matejka Grgič, Devan Jagodic

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Koncept deželne jezikovne politike za slovenščino : teoretska izhodišča, cilji, področja ukrepanja in institucionalni okvir

2021 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Pregledni znanstveni članek

Mladi govorci slovenskega jezika v Italiji in njihov odnos do Republike Slovenije

2021 | Norina Bogatec, Sara Brezigar, Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19

2020 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Uvod v razvoj kadrov : izbrana poglavja iz učne vsebine za predmet Sodobna kadrovska služba

2020 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Motivacija in nagrajevanje v organizaciji : izbrana poglavja iz učne vsebine za vaje pri predmetu Sodobna kadrovska služba

2020 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

The Slovene community in Italy and the Covid-19 pandemic

2020 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Transdisciplinarne teme namesto predmetov : primer šole z IB Primary Years Programme v Sloveniji

2020 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovene-medium and bilingual schools in Italy : towards a new paradigm?

2020 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovene national community in Italy : economy and finance

2020 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The Slovene community in Italy between the past and the future

2020 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Izvirni znanstveni članek

Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični participaciji Slovencev v Italiji

2019 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Potni list za sodelovanje v globalni dirki

2019 | Sara Brezigar, Sofija Zver

Izvirni znanstveni članek

Priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine v Furlaniji - Julijski krajini : študija primera in razvojne možnosti

2018 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Izvirni znanstveni članek

Political participation of the Slovene community in Italy : a critical view of its representation and organisational structure

2018 | Sara Brezigar, Sofija Zver

Drugo učno gradivo

Projekt EDUKA2 - čezmejno upravljanje izobraževanja : skupno načrtovanje in realizacija didaktičnega gradiva in pilotnih aktivnosti za podporo pri poučevanju manjšinskih in regionalnih jezikov : učne enote za potrebe poučevanja slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji = Progetto EDUKA2 - per una governance transfrontaliera dellʹistruzione : condivisione e realizzazione di materiali didattici e azioni pilota di supporto allʹinsegnamento delle lingue minoritarie e regionali : unità didattiche per lʹinsegnamento dello sloveno nelle scuole con lingua lʹinsegnamento slovena in Italia

2018 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Predstavništvo slovenske manjšine - zastopstvo in zastopanost : razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji

2018 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

La minoranza slovena : rappresentanza e rappresentatività : considerazioni per una più efficiente partecipazione politica degli Sloveni in Italia

2017 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Etnična diskriminacija med šolanjem v RS : stanje in izzivi

2017 | Sara Brezigar, Zaira Vidau

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Predstavništvo slovenske manjšine - zastopstvo in zastopanost : razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji

2017 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenska skupnost v Italiji med preteklostjo in prihodnostjo

2017 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gospodarstvo in financiranje slovenske narodne skupnosti v Italiji : kratek oris zgodovine Slovencev v Italiji

2017 | Sara Brezigar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenia

2016 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Upravljanje raznolike delovne sile: medgenaracijske razlike : izbrana poglavja II za predmet Sodobna kadrovska služba

2016 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Letni razgovori in ocenjevanje storilnosti zaposlenih : izbrana poglavja III za predmet Sodobna kadrovska služba

2016 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Sodobna kadrovska služba: izbrana poglavja I : učno gradivo

2016 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Comunità nazionale slovena in Italia : economia e finanziamenti

2016 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Comunità slovena in Italia tra passato e presente

2016 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model za celovito oceno stanja in razvojnih perspektiv narodnih manjšin ter njegova aplikacija na slovensko narodno manjšino

2015 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Prenos znanja : učna gradiva za predmet Razvoj kadrov v organizaciji

2015 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Critical reflections on managing cultural diversity in workplaces in Slovenia

2015 | Sara Brezigar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Avoiding the dinosaur path: An evaluation of the status quo and developmental perspectives of the Slovene minority in Italy

2014 | Sara Brezigar

Drugo učno gradivo

Vrednotenje uspešnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih : izbrana poglavja

2014 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Lʹeterogeneità della comunità slovena in Italia

2013 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kam in kako naprej? : razvojne perspektive slovenske narodne skupnosti v Italiji

2013 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ali se jezikovna skupnost v Furlaniji Julijski krajini lahko širi? Poučevanje in učenje slovenščine med večinskim prebivalstvom kot perspektiva za dolgoročno ohranjanje manjšinskega jezika : zaključki = La comunità linguistica slovena nel Friuli Venezia Giulia si può ampliare? Lʹinsegnamento e lʹapprendiamento dello sloveno tra popolazione di maggioranza come prospettiva per la conservazione a lungo termine della lingua di minoranza : conclusioni

2013 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Ključne lastnosti dobrega vodje

2013 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Fiksna ali variabilna plača - to je zdaj vprašanje

2012 | Sara Brezigar

Strokovni članek

ABC letnih razgovorov

2012 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako naj vodja izvede dober letni razgovor

2012 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Prvi koraki v postavitev sistema nagrajevanja

2012 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Postavljanje ciljev: hudič je v detajlih

2012 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Ocenjevanje storilnosti zaposlenih

2012 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Do third country nationals in Slovenia face prejudice and discrimination?

2012 | Sara Brezigar, Romana Bešter, Mojca Medvešek, Mitja Žagar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cultural aspects and life of ethnic minorities in Central Europe

2010 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Dobrodošli v Slovenijo, vendar ne zahtevajte preveč!" Izseki iz življenja državljanov tretjih držav na trgu delovne sile v Republiki Sloveniji

2010 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Postanite (spet) konkurenčni

2010 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 9. del, Alica v čudežni deželi informacijskih sistemov

2010 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 8. del, Marketinška strategija podjetja

2010 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 7. del, Zakaj je delo z ljudmi križ (skorajda) vsakega podjetnika?

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 6. del, Sistem upravljanja podjetja

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 5. del, Postavite organizacijo v svojem podjetju

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 3. del, Zakaj velika podjetja vse merijo, mala pa ne?

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 2. del, Delo v podjetju in delo s podjetjem

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Vaš osebni vodnik do uspešnega podjetja. 4. del, Štirje elementi dela s podjetjem

2009 | Sara Brezigar

Pregledni znanstveni članek

Dostop do trga dela za državljane tretjih držav : primerjava med izbranimi državami članicami Evropske Unije

2009 | Sara Brezigar

Pregledni znanstveni članek

Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi

2009 | Attila Kovács, Dušan Nećak, Mateja Režek, Sara Brezigar

Pregledni znanstveni članek

Madžarska begunska problematika leta 1956 - primer Jugoslavije in Slovenije

2009 | Mojca Medvešek, Romana Bešter, Sara Brezigar

Pregledni znanstveni članek

Položaj priseljencev in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji

2009 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Marsovci v vašem podjetju : za vodenje kadrov iz generacije Y, torej rojenih po letu 1980, običajno pravila vodenja ne veljajo. To so ljudje, ki jim trdo delo, kritika, red in natančnost ne pomenijo nič.

2009 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The Slovene language in Italy : paths to a value-added positions

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

13. plača: nagrada ali pravica? : odločitev o tem, ali izplačevati 13. plačo ali ne, ni tako preprosta, kot se morda zdi na prvi pogled. Za tem vprašanjem se skriva kar nekaj dilem in težav

2008 | Sara Brezigar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako poiskati prave kadre za svoje podjetje?

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako do dobrega sistema nagrajevanja? : predstavljamo vam pet korakov za postavitev učinkovitega sistema nagrajevanja,ki vam bo v veliko pomoč pri doseganju vaših ciljev

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Zmote o nagrajevanju zaposlenih

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Brez delegiranja ni razvoja

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Delegiranje - nočna mora podjetnikov

2008 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Skrivnost odličnih podjetij : genialni ljudje prinesejo podjetju kratkoročno odličnost. Za trajno odličnost pa podjetje potrebuje odličen sistem oziroma standarde

2008 | Romana Bešter, Sara Brezigar, Mojca Medvešek, Mitja Žagar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Digital libraries in the area of human rights : minority and language issues in digital libraries on human rights

2007 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kadrovska dejavnost in obvladovanje raznolikosti

2007 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Politike za preprečevanje in odpravljanje etnične diskriminacije in njihov vpliv v delovnem okolju

2007 | Sara Brezigar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pojavi etnične diskriminacije v javni upravi, vojski in policiji v Republiki Sloveniji

2007 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Marketing minority language as a valid tool in the fight for survival of minority languages : the case of the Slovenes in Italy

2007 | Sara Brezigar

Strokovni članek

V iskanju nevidnega: zaznavanje in preseganje etnične diskriminacije v delovnem okolju

2006 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Zaposljivost je odgovornost posameznika

2005 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako nagrajujete? : z dobro zastavljenimi sistemi nagrajevanja lahko dosežete sanjske učinke

2005 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Etnična diskriminacija na trgu delovne sile : dileme in izzivi pri ugotavljanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem trgu delovne sile

2004 | Sara Brezigar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Il marketing delle lingue minoritarie in un contesto di elevata tutela giuridica

2004 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Politike promocije manjšinskih jezikov : primer pridobivanja znanja slovenskega jezika na Tržaškem in Goriškem

2003 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Izbira kadrov - miti in resnice

2003 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Zgodba o Hermes Softlabu in Zaslonu

2002 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Plačilo za čas ali za učinek?

2002 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih

2002 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Potegnimo črto

2002 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Se vam zaposleni maščujejo?

2002 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Enake možnosti na delovnem mestu. Ali res vplivajo na sodelovanje zaposlenih?

2002 | Sara Brezigar

Znanstvena monografija

Tehnike promocije manjšinskih jezikov : primer valižanščine

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Predvidite tudi najhujše!

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Pogajanja z "dobrimi" in "zlimi"

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Zmagovite tehnike pogajanj

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Poslovni sestanki : strategija uspeha

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Prizorišče pogajanj po vaši meri

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

3 napake pri komuniciranju

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Iskanje skupnih interesov

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako se poslovno pogajati

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako do učinkovitega marketinškega gradiva

2001 | Sara Brezigar, Darjo Felda, Nada Razpet

Strokovni članek

Nemogoče je mogoče - zgled iz Walesa

2001 | Sara Brezigar

Strokovni članek

Kako prodati jezik kot "pojoči venček"

1999 | Sara Brezigar

Izvirni znanstveni članek

Spoštovanje načel zaščite narodnih manjšin na področju šolstva kot pogoj za polnopravno članstvo v EU : primer Madžarske, Poljske in Slovaške