• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Andrej Cör

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : histologija in embriologija
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 662 64 71
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2022 | Tinkara Remic, Gregor Serša, Kristina Levpušček, Urša Lampreht Tratar, Katja Uršič Valentinuzzi, Andrej Cör, Urška Kamenšek

Izvirni znanstveni članek

Tumor cell-based vaccine contributes to local tumor irradiation by eliciting a tumor model-dependent systemic immune response

2021 | Matevž Topolovec, Ingrid Milošev, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Outcome after two sequential revision hip arthroplasties for CoC bearing Fracture with 10 years follow-up : a case report

2021 | Katja Šuster, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Fast and specific detection of staphylococcal PJI with bacteriophage-based methods within 104 sonicate fluid samples

2021 | Daniel Doz, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Vloga nacionalnih preverjanj znanja matematike

2021 | Jože Pižem, Margareta Strojan Fležar, Andrej Cör

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Patologija : učbenik za študente zdravstvene fakultete

2020 | Katja Šuster, Aleš Podgornik, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

An alternative molecular approach for a rapid and specific detection of clinically relevant bacteria causing prosthetic joint infections with bacteriophage K

2020 | Simona Kranjc Brezar, Maja Čemažar, Andrej Cör, Gorana Gašljević

Izvirni znanstveni članek

Molecular heterogeneity in breast carcinoma cells with increased invasive capacities

2019 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Histological characteristics of periprosthetic tissue around metal on metal hip prostheses

2019 | Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Human papillomavirus infection and cervical cancer in immigrant and refugee women

2019 | Marko Nabergoj, Andrej Cör, Ingrid Milošev, Vesna Levašič, Mira Šavora, Marko Jug

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik

2019 | Janja Zupan, Peter Vrtačnik, Andrej Cör, Gregor Haring, Janja Marc

Izvirni znanstveni članek

VEGF-A is associated with early degenerative changes in cartilage and subchondral bone

2019 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Histological picture of wear particles and the biological response in periprosthetic tissue = Histološka slika obrabnih delcev in biološki odgovor v periprotetičnem tkivu

2018 | Matjaž Kljun, Julija Hmeljak, Andrej Cör, Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Priporočila za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem

2018 | Mitja Rak, Rihard Trebše, Andrej Cör

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Spodbudno učno okolje in sodobne učne strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu

2017 | Draga Štiblar-Martinčič, Erika Cvetko, Andrej Cör, Tomaž Marš, Žarko Finderle

Drugo učno gradivo

Fiziologija človeka : izbrana poglavja za interno rabo

2017 | Katja Šuster, Aleš Podgornik, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Quick bacteriophage-mediated bioluminescence assay for detecting Staphylococcus spp. in sonicate fluid of orthopaedic artificial joints

2016 | Mitja Rak, Martina Kavčič, Rihard Trebše, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Detection of bacteria with molecular methods in prosthetic joint infection : sonication fluid better than periprosthetic tissue

2016 | Draga Štiblar-Martinčič, Erika Cvetko, Andrej Cör, Tomaž Marš, Janez Dolenšek, Miroslav Kališnik, Dušan Sket, Zoran Grubič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija, histologija, fiziologija

2016 | Mitja Rak, Marjan Bele, Andrej Cör, Ingrid Milošev

Izvirni znanstveni članek

Sol-gel synthesis, characterization and properties of TiO[sub]2 and Ag-TiO[sub]2 coatings on titanium substrate

2016 | Rihard Trebše, Anže Mihelič, Vesna Levašič, Andrej Cör, Ingrid Milošev

Izvirni znanstveni članek

Results of revision of total hip arthroplasty for alumina ceramic-on-ceramic bearing fracture

2016 | Monika Savarin, Urška Kamenšek, Maja Čemažar, Simona Kranjc Brezar, Andrej Cör, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Tumor radiosensitization by gene therapy against endoglin

2015 | Julija Hmeljak, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Long-term corrosion behavior and biocompatibility testing of titanium-based alloy covered with nano-crystalline hydroxyapatite

2015 | Andrej Cör, Rihard Trebše

Izvirni znanstveni članek

Human beta-defensin-3 producing cells in septic implant loosening

2015 | Klemen Stražar, Matjaž Kavčič, Žiga Šmit, Jurij Simčič, Radojko Jaćimović, Andrej Cör, Primož Pelicon, Vane Antolič

Izvirni znanstveni članek

Analiza tkiva okrog omajanih umetnih kolčnih debel iz poliacetala z uporabo nuklearnih metod = Analysis of the tissue around artificial polyacetal hip stems using nuclear methods

2015 | Maja Čemažar, Vesna Todorović, Janez Ščančar, Urša Lampreht Tratar, Monika Savarin, Urška Kamenšek, Simona Kranjc Brezar, Andrej Cör, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Adjuvant TNF-a therapy to electrochemotherapy with intravenous cisplatin in murine sarcoma exerts synergistic antitumor effectiveness

2015 | Boštjan Markelc, Tanja Jesenko, Veronika Kloboves-Prevodnik, Andrej Cör, Gregor Serša, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Inhibitor of endocytosis impairs gene electrotransfer to mouse muscle in vivo

2014 | Mitja Rak, Darja Barlič-Maganja, Martina Kavčič, Rihard Trebše, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Identification of the same species in at least two intra-operative samples for prosthetic joint infection diagnostics yield the best results with broad-range polymerase chain reaction

2014 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Characterization of macrophage polarizing cytokines in the aseptic loosening of total hip replacements

2014 | Mitja Rak, Darja Barlič-Maganja, Julija Hmeljak, Vesna Todorović, Maja Čemažar, Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Real-time PCR applications in clinical research and diagnostics

2014 | Maja Čemažar, Vesna Todorović, Cécil J. W. Meulenberg, Nataša Tešić, Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Biomedical application of electroporation : electrochemotherapy and electrogene therapy

2014 | Ingrid Milošev, Vesna Levašič, Andrej Cör, Venčeslav Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mechanical, biological, material and clinical aspects of performance of joint prostheses

2014 | Andrej Cör, Julija Hmeljak, Mitja Rak, Maja Čemažar, Ingrid Milošev

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pathophysiological mechanisms of joint implant loosening

2014 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Expression of gap junction proteins connexins 26, 30, and 43 in Dupuytren's disease

2014 | Draga Štiblar-Martinčič, Erika Cvetko, Andrej Cör, Tomaž Marš, Žarko Finderle

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija, histologija, fiziologija

2014 | Jelka Lindič, Damjan Kovač, Radoslav Kveder, Marko Malovrh, Jernej Pajek, Andreja Aleš, Andrej Škoberne, Dušan Ferluga, Tomaž Rott, Alenka Vizjak, Andrej Cör, Andrej Bren, Radovan Hojs

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Bolezni ledvic

2014 | Andrej Cör, Julija Hmeljak, Gregor Žerjav, Ingrid Milošev

Izvirni znanstveni članek

Structural analysis, electrochemical behavior, and biocompatibility of novel quaternary titanium alloy with near [beta] structure

2014 | Matevž Topolovec, Andrej Cör, Ingrid Milošev

Izvirni znanstveni članek

Metal-on-metal vs. metal-on-polyethylene total hip arthroplasty tribological evaluation of retrieved components and periprosthetic tissue

2014 | Ingrid Milošev, Julija Hmeljak, Gregor Žerjav, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Quaternary Ti-20Nb-10Zr-5Ta alloy during immersion in simulated physiological solutions : formation of layers, dissolution and biocompatibility

2013 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Expression of VEGF, its receptors, and HIF-1 in Dupuytrens disease

2013 | Mitja Rak, Darja Barlič-Maganja, Martina Kavčič, Rihard Trebše, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Comparison of molecular and culture method in diagnosis of prosthetic joint infection

2013 | Uroš Kovačič, Andrej Cör, Uroš Skalerič, Rok Gašperšič

Izvirni znanstveni članek

Dental pulp and gingivomucosa in rats are innervated by two morphologically and neurochemically different populations of nociceptors

2013 | Julija Hmeljak, Nina Erčulj, Vita Dolžan, Jože Pižem, Izidor Kern, Viljem Kovač, Maja Čemažar, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Is survivin expression prognostic or predictive in malignant pleural mesothelioma?

2013 | Ingrid Milošev, Julija Hmeljak, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Hyaluronic acid stimulates the formation of calcium phosphate on CoCrMo alloy in simulated physiological solution

2013 | Matevž Topolovec, Ingrid Milošev, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Wear debris from hip prostheses characterized by electron imaging

2013 | Tanja Jesenko, Boštjan Markelc, Gregor Serša, Andrej Cör, Monika Savarin, Jaka Lavrenčak, Andreja Brožič, Simona Kranjc Brezar, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Multiple delivery of siRNA against endoglin into murine mammary adenocarcinoma prevents angiogenesis and delays tumor growth

2013 | Aleš Sedlar, Simona Kranjc Brezar, Tanja Jesenko, Maja Čemažar, Andrej Cör, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Radiosensitizing effect of intratumoral interleukin-12 gene electrotransfer in murine sarcoma

2012 | Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Histological analysis of periprosthetic tissue for detecting prosthetic joint infection

2012 | Rihard Trebše, Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aseptic loosening of total hip arthroplasty as a result of local failure of tissue homeostasis

2012 | Julija Hmeljak, Andrej Cör

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The central role of survivin in proliferation and apoptosis of malignant pleural mesothelioma

2012 | Marjeta Zorc, Danijel Petrovič, Andrej Cör, Mateja Legan, Aleksandra Milutinović Živin, Draga Štiblar-Martinčič, Olga Vraspir-Porenta, Ruda Zorc-Pleskovič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Histologija : učbenik

2012 | Draga Štiblar-Martinčič, Erika Cvetko, Andrej Cör, Tomaž Marš, Žarko Finderle

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija, histologija, fiziologija

2012 | Jože Pižem, Andrej Cör, Mara Popović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prognostic parameters in atypical and malignant meningiomas

2012 | Boštjan Markelc, Gregor Serša, Andrej Cör, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

In vivo molecular imaging and histological analysis of changes induced by electric pulses used for plasmid DNA electrotransfer to the skin : a study in a dorsal window chamber in mice

2012 | Sara Prijič, Lara Prosen, Maja Čemažar, Janez Ščančar, Rok Romih, Jaka Lavrenčak, Vladimir Boštjan Bregar, Andrej Cör, Mojca Kržan, Andrej Žnidaršič, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Surface modified magnetic nanoparticles for immuno-gene therapy of murine mammary adenocarcinoma

2012 | Maja Čemažar, Gregor Serša, Andrej Cör, Suzana Vidic

Izvirni znanstveni članek

Hyaluronidase and collagenase increase the transfection efficiency of gene electrotransfer in different murine tumors

2011 | Andrej Cör, Julija Hmeljak, Mitja Rak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Staranje in rak

2011 | Julija Hmeljak, Nina Erčulj, Vita Dolžan, Izidor Kern, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

BIRC5 promoter SNPs do not affect nuclear survivin expression and survival of malignant pleural mesothelioma patients

2011 | Alja Meh, Špela Sprogar, Tomaž Vaupotič, Andrej Cör, Gorazd Drevenšek, Janja Marc, Martina Drevenšek

Izvirni znanstveni članek

Effect of cetirizine, a histamine (H(1)) receptor antagonist, on bone modelingduring orthodontic tooth movement in rats

2011 | Darja Pavlin, Maja Čemažar, Andrej Cör, Gregor Serša, Azra Pogačnik, Nataša Tozon

Izvirni znanstveni članek

Electrogene therapy with interleukin-12 in canine mast cell tumors

2010 | Jože Pižem, Mara Popović, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Expression of Gli1 and PARP1 in medulloblastoma: an immunohistochemical study of 65 cases

2010 | Andrej Vranič, Mara Popović, Andrej Cör, Borut Prestor, Jože Pižem

Izvirni znanstveni članek

Mitotic count, brain invasion, and location are independent predictors of recurrence-free survival in primary atypical and malignant meningiomas : a study of 86 patients

2010 | Matej Drobnič, Damjan Radosavljevič, Andrej Cör, Klemen Stražar

Izvirni znanstveni članek

Debridement of cartilage lesions before autologous chondrocyte implantation byopen or transarthroscopic techniques : a comparative study using post-mortem materials

2010 | Marjeta Zorc, Danijel Petrovič, Andrej Cör, Mateja Legan, Aleksandra Milutinović Živin, Draga Štiblar-Martinčič, Olga Vraspir-Porenta, Ruda Zorc-Pleskovič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Histologija : učbenik

2010 | Rok Gašperšič, Andrej Cör, Uroš Skalerič, Uroš Kovačič

Izvirni znanstveni članek

Izražanje receptorjev TLR4 v senzoričnih nevronih, ki oživčujejo vneto dlesen, pri podgani = TLR4 expression in sensory neurons innervating inflamed gingiva in the rat

2010 | Julija Hmeljak, Izidor Kern, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

No implication of Simian virus 40 in pathogenesis of malignant pleural mesothelioma in Slovenia

2010 | Rok Gašperšič, Uroš Kovačič, Špela Glišović, Andrej Cör, Uroš Skalerič

Izvirni znanstveni članek

Anti-NGF treatment reduces bone resorption in periodontitis

2010 | Suzana Vidic, Boštjan Markelc, Gregor Serša, Andrej Cör, Urška Kamenšek, Gregor Tevž, Simona Kranjc Brezar, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

MicroRNAs targeting mutant K-ras by electrotransfer inhibit human colorectal adenocarcinoma cell growth in vitro and in vivo

2009 | Andrej Cör, Maja Čemažar, Nadja Plazar, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Comparison between hypoxic markers pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1) in murine fibrosarcoma tumours after electrochemotherapy = Primerjava hipoksičnih označevalcev pimonidazola in transporterja glikoye 1 (Glut-1) pri mišjih fibrosarkomih po elekrokemoterapiji

2009 | Julija Hmeljak, Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Presence and role of Simian Virus 40 (SV40) in malignant pleural mesothelioma

2009 | Draga Štiblar-Martinčič, Miha Munda, Nina Zidar, Andrej Cör

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Histologija : navodila za vaje

2009 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Histološka analiza obproteznih tkiv ob omajanih sklepnih protezah = Histological analysis of the periprosthetic tissue around failed joint arthroplasties

2009 | Maja Čemažar, Jani Pečar, Gregor Serša, Andrej Cör, Nataša Tozon

Izvirni znanstveni članek

Electrochemotherapy compared to surgery for treatment of canine mast cell tumours

2009 | Gregor Tevž, Maja Hmelak, Maja Čemažar, Urška Kamenšek, Andrej Cör, Mojca Kržan, Suzana Vidic, Darja Pavlin, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Controlled systemic release of interleukin-12 after gene electrotransfer to muscle for cancer gene therapy alone or in combination with ionizing radiation in murine sarcomas

2008 | Andrej Cör, Erika Cvetko, Tomaž Marš, Mateja Legan, Draga Štiblar-Martinčič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija, histologija, fiziologija

2008 | Damjan Kovač, Aljoša Kandus, Miha Benedik, Jelka Lindič, Andrej Cör, Mateja Legan, Tanja Gmeiner

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Alendronate treatment in kidney transplantant recipients

2008 | Špela Sprogar, Tomaž Vaupotič, Andrej Cör, Martina Drevenšek, Gorazd Drevenšek

Izvirni znanstveni članek

The endothelin system mediates bone modeling in the late stage of orthodontic tooth movement in rats

2008 | Rok Gašperšič, Uroš Kovačič, Andrej Cör, Uroš Skalerič

Izvirni znanstveni članek

Unilateral ligature-induced periodontitis influences the expression of neuropeptides in the ipsilateral and contralateral trigeminal ganglion in rats

2008 | Nevenka Kregar-Velikonja, Andrej Cör, Miro Gorenšek, Miomir Knežević, Andrej Kmetec

Kratki znanstveni prispevek

Tissue formation following implantation of cultured elastic chondrocytes for treatment of vesicoureteral reflux

2008 | Gregor Serša, Tomaž Jarm, Tadej Kotnik, Andrej Cör, Maja Podkrajšek, Marjeta Šentjurc, Damijan Miklavčič, Maksimiljan Kadivec, Simona Kranjc Brezar, Ajra Šečerov Ermenc, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Vascular disrupting action of electroporatin and electrochemotherapy with bleomycin in murine sarcoma

2008 | Gregor Tevž, Darja Pavlin, Urška Kamenšek, Simona Kranjc Brezar, Suzana Vidic, Andrej Cör, Gregor Serša, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Gene electrotransfer into murine skeletal muscle : a systematic analysis of parameters for long-term gene expression

2007 | Erika Cvetko, Andrej Cör, Mateja Legan, Draga Štiblar-Martinčič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija in histologija : navodila za vaje

2007 | Andrej Cör, Erika Cvetko, Tomaž Marš, Draga Štiblar-Martinčič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Anatomija, histologija, fiziologija

2007 | Uroš Kovačič, Andrej Cör, Matija Tomšič, Tilen Žele, Janez Sketelj, Fajko Bajrović

Kratki znanstveni prispevek

Which myelinated sensory axons sprout into an end-to-side coapted peripheral nerve in the rat?

2007 | Špela Sprogar, Andrej Cör, Gorazd Drevenšek, Martina Drevenšek

Izvirni znanstveni članek

Ortodontski premik zoba in pregrajevanje kosti = Orthodontic tooth movement and bone remodelling

2007 | Rihard Trebše, Boris Poberaj, Andrej Cör, Vesna Levašič

Kratki znanstveni prispevek

Arthroscopic removal of an osteoid osteoma in the radial head : a case report

2007 | Andrej Cör, Jože Pižem

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Prognostični pomen označevalcev proliferacije in apoptoze pri pljučnem raku = The prognostic implication of proliferative and apoptotic biomarkers in lung cancer

2007 | Matevž Gorenšek, Andrej Cör, Nevenka Kregar-Velikonja, Elvira Maličev, Miomir Knežević, Mirjam Fröhlich, Nina Mohorko, Mara Bresjanac, Miro Gorenšek

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nuclear augmentation in an animal model - a method for degenerate disc disease treatment or prevention?

2007 | Nevenka Kregar-Velikonja, Miomir Knežević, Andrej Cör, Matjaž Jeras

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Characterisation of mesenchymal stem cells from adult bone marrow and their therapeutic potential

2007 | Rok Gašperšič, Uroš Kovačič, Andrej Cör, Uroš Skalerič

Izvirni znanstveni članek

Expression of TrkA receptor for neurotrophins in trigeminal neurons innervating the rat gingivomucosal tissue

2007 | Suzana Vidic, Darja Pavlin, Gregor Serša, Andrej Cör, Simona Kranjc Brezar, Alenka Grošel, Gregor Tevž, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

The effect of the histological properties of tumors on transfection efficiency of electrically assisted gene delivery to solid tumors in mice

2007 | Suzana Vidic, Darja Pavlin, Gregor Serša, Andrej Cör, Simona Kranjc Brezar, Alenka Grošel, Gregor Tevž, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Tumor electrotransfection progress and prospects : the impact of knowledge about tumor histology

2007 | Andrej Cör, Mateja Legan, Draga Štiblar-Martinčič, Maja Čemažar, Gregor Serša

Izvirni znanstveni članek

Comparison of two hypoxic markers : pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1)

2006 | Anton Cerar, Boštjan Luzar, Tomaž Rott, Nina Zidar, Rastko Golouh, Andrej Cör

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Patologija : izbrana poglavja iz patologije z navodili za vaje

2006 | Andrej Cör, Mateja Legan

Pregledni znanstveni članek

Posteljica = Placenta

2006 | Mateja Legan, Boštjan Luzar, Vera Ferlan-Marolt, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Cyclooxygenase-2 expression determines neoangiogenesis in gallbladder carcinomas

2006 | Rihard Trebše, Boris Poberaj, Andrej Cör, Vesna Levašič

Izvirni znanstveni članek

Prvi primer artroskopske odstranitve osteoid-osteoma iz glavice radiusa = The first case of arthroscopically removed osteoid osteoma of the radial head

2006 | Klemen Stražar, Andrej Cör, Vane Antolič

Izvirni znanstveni članek

Biological impact of polyacetal particles on loosening of isoelastic stems

2006 | Rok Gašperšič, Uroš Kovačič, Andrej Cör, Uroš Skalerič

Izvirni znanstveni članek

Identification and neuropeptide content of trigeminal neurons innervating the rat gingivomucosal tissue

2006 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Topical furosemide versus oral steroid in preoperative management of nasal polyposis

2006 | Mateja Legan, Boštjan Luzar, Vera Ferlan-Marolt, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Expression of cyclooxygenase-2 is associated with p53 accumulation in premalignant and malignant gallbladder lesions

2006 | Klemen Stražar, Matjaž Kavčič, Jurij Simčič, Primož Pelicon, Žiga Šmit, Peter Kump, Radojko Jaćimović, Vane Antolič, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Quantification of BaSO[sub]4 and polyacetal wear particles in the periprosthetic tissue around loosened isoelastic hip stems by nuclear microprobe

2006 | Ingrid Milošev, Rihard Trebše, Simon Kovač, Andrej Cör, Venčeslav Pišot

Izvirni znanstveni članek

Survivorship and retrieval analysis of sikomet metal-on-metal total hip replacements at a mean of seven years

2005 | Marjeta Zorc, Danijel Petrovič, Andrej Cör, Mateja Legan, Aleksandra Milutinović Živin, Draga Štiblar-Martinčič, Olga Vraspir-Porenta, Ruda Zorc-Pleskovič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Histologija : učbenik

2005 | Jože Pižem, Andrej Cör, Lorna Zadravec-Zaletel, Mara Popović

Izvirni znanstveni članek

Survivin is a negative prognostic marker in medulloblastoma

2005 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Non-homologous end-joining genes are not inactivated in human radiation-induced sarcomas with genomic instability

2005 | Rok Gašperšič, Uroš Kovačič, Andrej Cör, Uroš Skalerič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Identification and neuropeptide content of trigeminal neurons innervating the rat gingiva

2005 | Boštjan Luzar, Mario Poljak, Andrej Cör, Ulrika Klopčič, Vera Ferlan-Marolt

Izvirni znanstveni članek

Expression of human telomerase catalytic protein in gallbladder carcinogenesis

2005 | Matej Cimerman, Andrej Cör, Miran Čeh, Anka Kristan, Jože Pižem, Martin Tonin

Izvirni znanstveni članek

Microstructural analysis of implant-bone interface of hydroxyapatite-coated and uncoated Schanz screws

2005 | Jože Pižem, Andrej Cör, Lorna Zadravec-Zaletel, Mara Popović

Izvirni znanstveni članek

Prognostic significance of apoptosis in medulloblastoma

2005 | Ingrid Milošev, Rihard Trebše, Simon Kovač, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Dissociation of the metal inlay from the polyethylene liner in an uncemented threaded cup

2004 | Mateja Legan, Miha Benedik, Damjan Kovač, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Renal bone disease in Slovenian patients with end-stage renal failure

2004 | Andrej Cör, Jože Pižem, Boštjan Luzar, Vera Ferlan-Marolt

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Proliferative processes, cell cycle deregulation and apoptosis in viral hepatitis

2004 | Matevž Gorenšek, Mirjam Fröhlich, Nina Mohorko, Miro Gorenšek, Nevenka Kregar-Velikonja, Andrej Cör, Mara Bresjanac

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Tracing of transplanted chondrocytes by fluorescent labeling with PKH67

2004 | Matevž Gorenšek, Čedomir Joksimović, Nevenka Kregar-Velikonja, Miro Gorenšek, Miomir Knežević, Matjaž Jeras, Vinko Pavlovčič, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Nucleus pulposus repair with cultured autologous elastic cartilage derived chondrocytes

2004 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Molecular structure of double-minute chromosomes bearing amplified copies of the epidermal growth factor receptor gene in gliomas

2004 | Jože Pižem, Andrej Cör, Nina Gale

Izvirni znanstveni članek

Survivin expression is a negative prognostic marker in laryngeal squamous cellcarcinoma and is associated with p53 accumulation

2004 | Andrej Cör, Jože Pižem, Nina Gale

Izvirni znanstveni članek

Immunohistochemical analysis of pro- and active-caspase 3 in laryngeal squamous cell carcinoma

2003 | Jože Pižem, Andrej Cör

Strokovni članek

Detection of apoptotic cells in tumour paraffin sections = [Prikaz apoptotičnih celic v tumorskih parafinskih rezinah]

2003 | Jože Pižem, Andrej Cör

Strokovni članek

Survivin - an inhibitor of apoptosis and a new therapeutic target in cancer = Zaviralec apoptoze survivin kot tarča ciljanega zdravljenja raka

2003 | Andrej Cör, Matija Barbič, Božo Kralj

Izvirni znanstveni članek

Differences in the quantity of elastic fibres and collagen type I and type III in endopelvic fascia between women with stress urinary incontinence and controls

2003 | Matija Barbič, Božo Kralj, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Compliance of the bladder neck supporting structures : importance of activity pattern of levator ani muscle and content of elastic fibers of endopelvic fascia

2002 | Gregor Serša, Marjeta Šentjurc, Teodora Ivanuša, Katarina Beravs, Vladimir Kotnik, Andrej Cör, Maja Čemažar

Izvirni znanstveni članek

Reduced blood flow and oxygenation in SA-I tomours after electrochemotheraphy with cisplatin

2002 | Matej Cimerman, Andrej Cör, Miran Čeh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Microstructural investigations of implant/bone interface between hydroxylapatite-coated and uncoated Shanz pins implanted into sheep femora

2002 | Draga Štiblar-Martinčič, Andrej Cör, Zdenka Pajer

Izvirni znanstveni članek

Astereological analysis of FRTL-5 cells as an effect of thyrotropin and irradiation

2002 | Andrej Cör, Jože Pižem, Nina Gale

Izvirni znanstveni članek

The expression of Bcl-2 and pro-caspase 3 in head and neck squamous cell carcinoma = Izražanje Bcl-2 in prokaspaze 3 v ploščatoceličnih karcinomih glave in vratu

2002 | Nataša Jevnikar, Dominik Gašperšič, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Povezava med gostoto makrofagov v periapikalnem granulomu in klinično sliko = Correlation between areal density of macrophages in periapical granulomas and clinical symptoms

2002 | Andrej Cör

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Proliferacija v reproduktivnih organih

2002 | Rajmond Šavrin, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Tissue changes after electrical stimulation of pressure sores in spinal cord injury patients

2002 | Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Microdissection techniques for cancer analysis

2001 | Andrej Cör, Zdenka Pajer, Danijel Petrovič, Olga Vraspir-Porenta, Marjeta Zorc, Ruda Zorc-Pleskovič, Draga Štiblar-Martinčič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Histologija z embriologijo : navodila za vaje

2001 | Aleksandra Kocijan, Ingrid Milošev, Venčeslav Pišot, Andrej Cör, Vane Antolič

Izvirni znanstveni članek

Isolation of polyacetal wear particles from periprosthetic tissues of isoelastic femoral stems

2001 | Jože Pižem, Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Kaspaze = Caspases

2001 | Jože Pižem, Vera Ferlan-Marolt, Boštjan Luzar, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Proliferative and apoptotic activity in hepatocellular carcinoma and surrounding non-neoplastic liver tissue

2001 | Raja Gošnak Dahmane, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Anatomija in histologija dojke

2001 | Andrej Cör, Boštjan Luzar

Pregledni znanstveni članek

Pomen metilacije DNK v karcinogenezi = Importance of DNA methylation in carcinogenesis

2001 | Čedomir Joksimović, Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Uravnavanje celičnega ciklusa v normalnih in malignih celicah = Cell cycle regulation in normal and malignant cells

2000 | Ingrid Milošev, Vane Antolič, Aleksandra Kocijan, Andrej Cör, Srečko Herman, Vinko Pavlovčič

Izvirni znanstveni članek

Extensive metallosis and necrosis in failed prostheses with cemented titanium-alloy stems and ceramic heads

2000 | Boštjan Luzar, Nina Gale, Mario Poljak, Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Telomere in telomeraza pri človeku - zgradba, funkcija in vloga v procesu kancerogeneze = Human telemore and telomerase: structure, function and role in cancerogenesis

2000 | Jera Jeruc, Nina Zidar, Nina Gale, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Apoptosis and proliferation in epithelial hyperplasia and squamous cell carcioma of the pharynx and oral cavity

2000 | Andrej Cör, Boštjan Luzar, Nina Zidar, Nina Gale

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Cell cycle regulation proteins p21[sub]WAF1/CIP1 and p27[sub]KIP1 in squamous cell carcinoma of the larynx

2000 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

The relationship between DNA methylation and expression of three different DNA methyltransferases in ovarian cancer = Odnos med stopnjo metilacije DNA in izražanjem treh različnih DNA metiltransferaz pri ovarijskem karcinomu

2000 | Klemen Stražar, Vane Antolič, Vinko Pavlovčič, Veronika Kralj-Iglič, Ingrid Milošev, Andrej Cör, Robert Košak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Polyethylene wear in isoelastic total HIP prosthese : X-ray and histological analysis

2000 | Draga Štiblar-Martinčič, Zdenka Pajer, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Morphometry of the FRTL-5 cells after irradiation

2000 | Zdenka Pajer, Andrej Cör, Draga Štiblar-Martinčič

Izvirni znanstveni članek

Morphology of FRTL-5 cell colonies in a semi-solid medium

2000 | Nina Gale, Vinko Kambič, Mario Poljak, Andrej Cör, Dane Velkavrh

Izvirni znanstveni članek

Chromosomes 7,17 polysomies and overexpression of epidermal growth factor receptor and p53 protein in epithelial hyperplastic laryngeal lesions

1999 | Andrej Cör, Ingrid Milošev, Vane Antolič, Srečko Herman, Aleksandra Kocijan

Pregledni znanstveni članek

Omajanje umetnega kolčnega sklepa : III biological response of the periprosthetic tissue : III. biološki odgovor organizma na vsadek = The loosening of total hip replacements

1999 | Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Histološke spremembe dojke med mesečnim ciklusom in v različnih starostnih obdobjih ženske = Histological changes of breast in relation to the menstrual cycle and the age of woman

1999 | Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Proliferative activity of hürthle cell thyroid tumours

1999 | Andrej Mašera, Olga Staniša, Zdenka Ovčak, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Effect pf pH on Ki-67 antigen retrieval in renal cell carcinoma

1998 | Erika Cvetko, Andrej Cör, Vita Čebašek, Raja Gošnak Dahmane, Marija Hribernik, Marija Meznarič, Vika Smerdu, Živa Melik

Strokovna monografija

Nega telesa : skrbimo za zdravje : vodnik po človeškem telesu

1998 | Draga Štiblar-Martinčič, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

The effect of irradiation on FRTL-5 cell morphology

1998 | Nina Zidar, Andrej Cör, Tanja Premru-Sršen, Dušan Štajer

Kratki znanstveni prispevek

Is there an association between glomerular density and birth weight in health humans?

1998 | Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Proliferation and proliferation markers

1998 | Ingrid Milošev, Aleksandra Kocijan, Vane Antolič, Srečko Herman, Andrej Cör

Pregledni znanstveni članek

Omajanje umetnega kolčnega sklepa : II. tvorba in izolacija polietilenskih in kovinskih obrabnih delcev = The loosening of total hip replacement : II. the orign isolation of polyethylene and metal wear debris

1998 | Katarina Koritnik, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

The role of thyroid radiation carcinogenesis in rats = Vloga tiroksina pri karcinogenezi ščitnice

1997 | Alojz Ihan, Jernej Podboj, Stanislav Šuškovič, Andrej Cör, Mateja Krajc, Erika Matos, Nina Gale, Branka Wraber-Herzog

Izvirni znanstveni članek

Flow cytometric analysis of lymphocytes isolated from nasal polyps

1997 | Nina Gale, Nina Zidar, Vinko Kambič, Mario Poljak, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Epidermal growth factor receptor, c-erbB-2 and p53 overexpressions in epithelial hyperplastic lesions of the larynx

1997 | Dušan Ferluga, Boštjan Luzar, Aleksandar Vodovnik, Mario Poljak, Andrej Cör, Nina Gale, Vinko Kambič

Izvirni znanstveni članek

Langerhans cells in human papillomaviruses types 6/11 associated laryngeal papillomas

1997 | Dušan Ferluga, Aleksandar Vodovnik, Boštjan Luzar, Andrej Cör, Nina Gale, Vinko Kambič

Izvirni znanstveni članek

Langerhans and other immunocompetent cells in vocal cord epithelial hyperplastic lesions of patients with chronic laryngitis

1997 | Andrej Cör, Nina Gale, Vinko Kambič

Izvirni znanstveni članek

Quantitative pathology of laryngeal epithelial hyperplastic lesions

1996 | Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Proliferative markers in human thyroid tumours

1996 | Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Amplification of the FISH signal in breast cancer fine needle samplings using automatic image cytometry

1996 | Andrej Cör, Nina Gale, Vinko Kambič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Morphometric analysis of laryngeal intraepithelial lesions

1996 | Boštjan Luzar, Andrej Cör, Vera Ferlan-Marolt

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Chronic hepatitis C - a morphometric and immunohistochemical evaluation of intraportal lymphoid aggregates

1996 | Draga Štiblar-Martinčič, Andrej Cör, Zdenka Pajer

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Morphometrical evaluation of radiation response of FRTL-5 cells

1996 | Zdenka Pajer, Andrej Cör, Draga Štiblar-Martinčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Long-term effect of thyrotropin on FRTL-5 cells

1996 | Zdenka Pajer, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Astereological analysis of the FRTL-5 cells up to four days after trypsinisation

1996 | Nina Zidar, Nina Gale, Andrej Cör, Vinko Kambič

Izvirni znanstveni članek

Expression of Ki-67 antigen and proliferative cell nuclear antigen in benign and malignant epithelial lesions of the larynx

1995 | Janez Rozman, Mladen Trlep, Andrej Cör

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Implantable stimulator for selective stimulation of the common peroneal nerve

1995 | Polona Juntes, Andrej Cör, Milan Pogačnik, Leon Šenk

Izvirni znanstveni članek

Primerjava rezultatov AgNOR v tkivu normalnih in rakasto spremenjenih mlečnih žlez pri psicah, dobljenih z meritvami na dveh različnih sistemih za analizo slike = Comparison of results of measurements of AgNOR in normal and carcinomatous mammary gland in a dog made by two different image analysis systems

1995 | Andrej Cör

Strokovni članek

Apoptoza in nekroza - dve različni obliki celične smrti

1994 | Polona Juntes, Andrej Cör, Milan Pogačnik, Leon Šenk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Comparison of the results of the measurements of AgNOR in normal and carcinomatous mammary gland in a dog made by two different image analysis systems

1994 | Rastislav Golouh, Matej Bračko, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Do PCNA, KI-67 and p53 expression and DNA flow cytometry results have prognostic value in spindle-cell sarcomas of the retroperitoneum?

1994 | Andrej Cör, Zdenka Pajer

Izvirni znanstveni članek

Ag-NOR counting for differentiation of follicular thyroid tumours

1994 | Andrej Cör, Zdenka Pajer

Izvirni znanstveni članek

Measurement characteristics of stereological and histochemical methods in the diagnosis of thyroid tumours

1994 | Rastislav Golouh, Matej Bračko, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Argyrophilic nucleolar organizer regions in recurrent lipomatous tumors

1993 | Vinko Kambič, Nina Gale, Dušan Ferluga, Janez Fischinger, Andrej Cör

Izvirni znanstveni članek

Die Bedeutung der immunohistochemischen und histochemischen Methoden zur Klassifizierung der hyperplastischen Aberrationen der Kehlkopfschleimhaut