• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Andreja_Klancar.jpg

viš. pred. dr. Andreja Klančar

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : računalniško in informacijsko izobraževanje
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Doktorica znanosti s področja edukacijskih ved, profesorica matematike in računalništva, visokošolska učiteljica v visokošolskih strokovnih programih ter visokošolska sodelavka pri predmetih Izobraževalna tehnologija in Vzgoja za medije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Strokovno in znanstveno delovanje na področjih računalniškega in informacijskega izobraževanja, didaktike matematike, vključevanja sodobnih tehnologij in razvoja sodobnih učnih okolij ter didaktični rabi e-gradiv pri učenju in poučevanju.

Sodelovanje v projektih:

·         2009 – 2013 projekt e-šolstvo: cilj projekta je bila nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev ter svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom za uporabo IKT in e-gradiv pri poučevanju in učenju.

·         2013 – 2015 Comenius project »Together is better – A collaboration toolbox to build school for all«, v okviru katerega so konzorcijske partnerice (Belgija, Velika Britanija, Švedska, Finska, Avstrija in Slovenija) delovale na področju razvoja inkluzivnega izobraževanja. 

·         2015-2018 Erasmus + KA2 inovacijski projekt »Use Diversity to Enhance Learning in 21st Century«. Konzorcij so sestavljale partnerske organizacije iz Belgije, Avstrije Italije, Češke in Slovenije, ki so pokrivale celotno vertikalo (diamantni model) – univerza, zavodi za šolstvo ter šole.

 

Druge dejavnosti:
 • Recenzentka pri DZS

COBISS objave

2023 | Andreja Klančar, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Graphical representations in solving geometric problems

2022 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matematična pismenost

2022 | Andreja Klančar, Simon Brezovnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Podpora digitalnih tehnologij pri posameznih fazah reševanja problemov

2022 | Simon Brezovnik, Andreja Klančar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Računalniško mišljenje v podporo razvijanju naravoslovne in matematične pismenosti

2022 | Andreja Klančar, Aleksander Janeš

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča študentov predšolske vzgoje do uporabe digitalnih tehnologij in raba digitalnih tehnologij v predšolski vzgoji

2022 | Andreja Klančar, Amalija Žakelj, Simon Brezovnik, Vida Manfreda Kolar, Nik Stopar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje zmožnosti avtentičnih problemov s smiselno rabo digitalnih tehnologij

2022 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Izvirni znanstveni članek

The role of visual representations in geometry learning

2021 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Development of conceptual, procedural and problem-solving knowledge in mathematics with examples of ICT supported learning/activities

2021 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezovanje matematike z okoljem skozi ustvarjalno reševanje avtentičnih problemov

2021 | Izidor Hafner, Andreja Klančar

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Making a rhombic 1080-hedron

2021 | Andreja Klančar, Andreja Istenič, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Problem-based geometry in seventh grade : examining the effect of path-based vs. conventional instruction on learning outcomes

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 9. Samostojni delovni zvezek

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 7. Samostojni delovni zvezek

2019 | Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Interaktivno gradivo za matematiko v 8. razredu osnovne šole

2018 | Andreja Klančar, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6 : samostojni delovni zvezek

2018 | Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6. Interaktivno gradivo za matematiko v 6. razredu osnovne šole

2015 | Andreja Klančar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktivnosti pri pouku geometrije v osnovni šoli

2012 | Andreja Klančar, Katja Arzenšek Konjajeva

Strokovni članek

Interaktivni medpredmetni pouk - mini mundus