• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

doc. dr. Lea Kozel

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2023 | Lea Kozel, Mara Cotič, Daniel Doz

Izvirni znanstveni članek

Cognitive-constructivist model and the acquisition of mathematics knowledge according to Gagné’s taxonomy

2020 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Constructivism in the teaching of mathematics

2018 | Lea Kozel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete : študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika

2018 | Lea Kozel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preusmeritev od poučevanja k učenju matematike z uporabo aktivnih metod dela

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole

2018 | Marina Rugelj, Vida Manfreda Kolar, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole

2017 | Marina Rugelj, Vida Manfreda Kolar, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole

2011 | Lea Kozel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Partnerstvo izobraževalnih institucij : fakultete in osnovne šole v razvijanju didaktike matematike (predvsem na področju matematične pismenosti)

2010 | Lea Kozel

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Research on the contents and organisational aspects of teaching practice in which students of the Faculty of Education Koper participated

2009 | Lea Kozel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje kompetenc prihodnjih učiteljev s pedagoško prakso

2009 | Mara Cotič, Lea Kozel, Darjo Felda

Pregledni znanstveni članek

Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole = Understanding the mathematical concept of probability with children in kindergarten and in first grade of primary school

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2005 | Lea Kozel

Strokovni članek

Izdelava in uporaba lutke v času jutranjega varstva

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Statistika na začetku šolanja : strategija reševanja statističnega problema

2004 | Lea Kozel

Strokovni članek

Matematični kontekst z vidika basni

2004 | Lea Kozel, Irena Hreljac, Primož Pirih, Metka Filipič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Project learning work - making learning aids with the help of technical creativeness - "From an Idea to the Product"

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Vpliv mednarodnih raziskav znanja na matematični kurikulum