• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Silva_Bratoz_1_.jpg

izr. prof. dr. Silva Bratož

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika angleščine
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 79
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
Pedagoško delo:
 • Angleščina kot jezik stroke,
 • Jezikovne zmožnosti v angleščini,
 • Ustno in pisno sporočanje v angleščini,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Udeležba na znanstveni konferenci International conference on Foreign Language Teaching and Applied linguistics s prispevkom: »Applying cognitive linguistic insights in SLT« (Burch University, Sarajevo).

Članki

 • Bratož, S. in Kocbek., A. (2013). Resurrecting Translation in SLT: A Focus on Young Learners. V: Tsagari, D. and G. Floros (eds.) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. ISBN: 978-1-4438-5044-5. 135-155. (v tisku),
 • Bratož, S. (2013). Applying Cognitive Linguistics Insights in SLT. In 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. IBU Publishing,
 • Rodman, K., Biloslavo, R., & Bratož, S. (2013). Institutional Quality of a Higher Education Institution from the Perspective of Employers. Minerva, 1-22,
 • Bratož, S. (2013). The anthropomorphic metaphor in Slovene and English wine tasting discourses. Elope. 23-35,
 • Bratož, S. (2013). Perceptions of Metaphors Across Cultures. ESP Today (Inaugural Issue, v tisku).

 

Druge dejavnosti:
 • Organizacija delavnice »Angleška pravljica z delavnico« ob Dnevu jezikov 2013 za otroke OŠ Koper, 
 • Udeležba na strokovni konferenci IATEFL s prispevkom z naslovom »The Hidden Potential of Classroom English« (z Mojco Žefran).

COBISS objave

2023 | Sanela Hudovernik, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching mathematics through English using the CLIL approach

2022 | Silva Bratož, Anita Sila

Izvirni znanstveni članek

Analysing preschoolers’ awareness of linguistic and cultural diversity through the DivCon model

2022 | Silva Bratož, Tina Štemberger, Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Slovenian children’s perceptions of and attitudes towards foreign languages

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezikovna raznolikost s perspektive tretješolcev = Language diversity from the perspective of third-grade learners

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Parent or friend : teacher metaphors from the perspective of future teachers

2022 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Pomen stališč učencev do angleščine za pouk v heterogenih razredih

2022 | Dušana Findeisen, Otto Gerdina, Tadej Stegu, Silva Bratož, Meta Furlan, Jasna Podreka, Maja De Brito, Damjan Slabe, Nives Ličen, Maja Mezgec, Sonja Kump, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Danijela Lahe, Borut Mikulec, Klara Kožar Rosulnik, Janez Vodičar, Jadranka Cergol, Nevenka Ferfila, Tadej Košmerl, Ana Vogrinčič Čepič, Klelija Štrancar, Mojca Blažič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kapitan ladje ali sopotnik : vloga visokošolskega učitelja skozi metafore

2021 | Silva Bratož, Anja Pirih, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Identifying children's attitudes towards languages : construction and validation of the LANGattMini Scale

2021 | Silva Bratož, Anita Sila

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Developing plurilingual competence at an early age

2021 | Mojca Žefran, Anja Pirih, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Education students' attitudes towards linguistic diversity from a comparative perspective

2021 | Mojca Žefran, Nastja Cotič, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost izvajanja dejavnosti na prostem in skrb za varnost otrok v vrtcu = The importance of outdoor activities and taking care of children's safety in kindergarten

2021 | Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Knjiga za naročje kot alternativno učno okolje za namene diferenciacije pri pouku tujega jezika

2021 | Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Z drobnimi koraki v slovenščino : vključevanje otrok priseljencev v vrtce

2021 | Timotej Hrga, Tina Štemberger, Janez Povh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

BiqBin: moving boundaries for NP-hard problems by HPC

2020 | Anja Pirih, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raising plurilingual children : parents' attitudes towards multilingualism and plurilingualism

2020 | Nikola Vukašinović, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Spodbujanje medkulturne zmožnosti s čezmejnimi razredi

2020 | Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila, Nives Kovač, Silva Bratož

Znanstvena monografija

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals

2020 | Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Common beliefs about bilingualism and second language acquisition

2020 | Silva Bratož, Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Stališča študentov do vprašanj predavateljev v predavalnici

2020 | Silva Bratož, Anja Pirih, Alenka Kocbek, Lucija Čok, Darja Mertelj, Karmen Pižorn

Znanstvena monografija

Pathways to plurilingual education

2019 | Barbara Baloh, Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru

2019 | Anita Sila, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako otroci prvega starostnega obdobja zaznavajo različne jezike?

2019 | Silva Bratož, Alenka Kocbek, Anja Pirih

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019

2019 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

The effectiveness of using games for developing young learners' grammar competence

2018 | Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Future primary school teachers' attitudes towards using ICT in teaching

2018 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Izvirni znanstveni članek

Systematicity in foreign language classroom communication

2018 | Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Anketiranje tretješolcev s spletnim vprašalnikom

2018 | Silva Bratož, Mojca Žefran, Alenka Kocbek, Živa Čeh

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2017 | Mojca Žefran, Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Večjezičnost in raznojezičnost z vidika bodočih pedagoških delavcev

2017 | Sonja Rutar, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od spodbujanja mobilnosti tujih študentov v Slovenijo do zagotavljanja kakovosti študija: perspektiva tujih študentov

2017 | Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pristopi k poučevanju tujega jezika s sodobne perspektive

2017 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Silva Bratož, Alenka Kocbek

Znanstvena monografija

Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education

2017 | Silva Bratož, Milena Ivanuš-Grmek, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Razsežnosti sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments

2016 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pojmovanje vloge učitelja skozi metafore

2016 | Silva Bratož, Mojca Žefran, Alenka Kocbek, Živa Čeh

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2015 | Silva Bratož

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Learning english through physical movement

2015 | Silva Bratož, Alenka Kocbek

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Novi pogledi na vlogo prevajanja pri poučevanju tujega jezika

2015 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Pre-service teachers' attitude towards learning and teaching English to young learners = Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v otroštvu

2014 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Creativity in Routine?

2014 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Metaphors in political discourse from a cross-cultural perspective

2014 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Creativity in routine : developing learners' oral proficiency with T-time

2014 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Teaching English locative prepositions : a cognitive perspective

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2013 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Perceptions of metaphors across cultures

2013 | Silva Bratož, Alenka Kocbek

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Resurrecting translating in SLT : a focus on young learners

2013 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for education studies

2013 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

The anthropomorphic metaphor in Slovene and English wine tasting discourses

2013 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Applying cognitive linguistics insights in SLT

2013 | Karmen Rodman, Roberto Biloslavo, Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Institutional quality of a higher education institution from the perspective of employers

2012 | Giuliana Jelovčan, Natalie de Bondt

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for business and management

2012 | Ženja Kansky-Rožman, Mateja Dostal, Alenka Vrbinc, Silva Bratož, Alenka Umek

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for economic and business studies 1

2012 | Matjaž Martič, Ženja Kansky-Rožman, Alenka Umek, Danica Čerče, Silva Bratož

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Business English 1

2012 | Silva Bratož, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

English as an added value in academic settings

2012 | Mojca Žefran, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Redefining the role of classroom interaction in foreign language instruction

2012 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Slovenian and US elections in metaphors : a cross-linguistic perspective

2011 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Metaphors as teaching tools in ESP

2011 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Metaphors as tools for facilitating learning and comprehension

2010 | Silva Bratož, Rastislav Šuštaršič, Tonči Kuzmanić

Znanstvena monografija

Metafore našega časa

2009 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

A contrastive analysis of conceptual metaphors in political discourse

2008 | Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek, Igor Rižnar

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for managers

2008 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A metaphorical approach to managerial discourse

2008 | Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Metafore managerskega diskurza

2007 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for business and management

2007 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Conceptual metaphors in managerial discourse = Konceptualne metafore u menadžerskom diskursu

2006 | Aksinja Kermauner, Silva Bratož

Strokovni članek

Vojna v človeku

2006 | Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek, Igor Rižnar

Drugo učno gradivo

English for managers

2005 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for business and management

2005 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The positive vs. negative status of metaphor

2004 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Drugo učno gradivo

English for business and management : listening comprehension

2004 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Drugo učno gradivo

English for business and management : zapiski predavanj

2004 | Neva Čebron, Silva Bratož, Ženja Kansky-Rožman, Alenka Obid

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

CCBC. Trainer's portfolio

2004 | Neva Čebron, Silva Bratož, Ženja Kansky-Rožman, Alenka Obid

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Cross cultural business communication : CCBC. Student's book

2004 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

A comparative study of metaphor in english and slovene popular economic discourse

2004 | Silva Bratož

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Metaphors we live by in business english

2004 | Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

A stylistic analysis of four translations of J. D. Salinger's The catcher in the rye

2003 | Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek

Drugo učno gradivo

English for business and management : skripta

2003 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Drugo učno gradivo

A guide to business correspondence : skripta

2003 | Silva Bratož

Drugo učno gradivo

Business English : company profiles and presentations : skripta

2003 | Silva Bratož, Natalie de Bondt

Drugo učno gradivo

Business correspondence : skripta

2003 | Silva Bratož

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refining teaching materials for the Cross-Cultural Business Communication project

2003 | Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Conceptual metaphors in english and slovene business articles

2002 | Silva Bratož, Natalie de Bondt, Ženja Kansky-Rožman

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

A guide to business correspondence

2000 | Silva Bratož

Strokovni članek

Topic relevance in business english courses - what about the EU?

1998 | Mirko Markič, Silva Bratož

Pregledni znanstveni članek

Menadžment zaštite i zdravlja na radu = Health and safety at work management