• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Silva_Bratoz_1_.jpg

izr. prof. dr. Silva Bratož

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika angleščine
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 79
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
Pedagoško delo:
 • Angleščina kot jezik stroke,
 • Jezikovne zmožnosti v angleščini,
 • Ustno in pisno sporočanje v angleščini,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Udeležba na znanstveni konferenci International conference on Foreign Language Teaching and Applied linguistics s prispevkom: »Applying cognitive linguistic insights in SLT« (Burch University, Sarajevo).

Članki

 • Bratož, S. in Kocbek., A. (2013). Resurrecting Translation in SLT: A Focus on Young Learners. V: Tsagari, D. and G. Floros (eds.) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. ISBN: 978-1-4438-5044-5. 135-155. (v tisku),
 • Bratož, S. (2013). Applying Cognitive Linguistics Insights in SLT. In 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. IBU Publishing,
 • Rodman, K., Biloslavo, R., & Bratož, S. (2013). Institutional Quality of a Higher Education Institution from the Perspective of Employers. Minerva, 1-22,
 • Bratož, S. (2013). The anthropomorphic metaphor in Slovene and English wine tasting discourses. Elope. 23-35,
 • Bratož, S. (2013). Perceptions of Metaphors Across Cultures. ESP Today (Inaugural Issue, v tisku).

 

Druge dejavnosti:
 • Organizacija delavnice »Angleška pravljica z delavnico« ob Dnevu jezikov 2013 za otroke OŠ Koper, 
 • Udeležba na strokovni konferenci IATEFL s prispevkom z naslovom »The Hidden Potential of Classroom English« (z Mojco Žefran).