• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Zorman_Barbara.jpg

doc. dr. Barbara Zorman

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : slovenska književnost
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87
Kabinet: Založba - III. nadstropje
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

COBISS objave

2022 | Barbara Zorman, Martina Mejak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Posredovanje kompleksnih literarnih besedil učencem, učenkam, za katere je slovenščina drugi jezik

2022 | Barbara Zorman

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Poučevanje slovenske priseljenske/izseljenske literature

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Medpredmetno povezovanje glasbene in likovne umetnosti

2021 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Slovenska mladinska proza med posnemanjem dejanskega in ustvarjanjem možnih svetov

2020 | Barbara Zorman

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Priredbe leposlovja za učence, ki so v slovenščini začetniki

2020 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Obraz v velikem planu in pripovedna transparentnost

2019 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Nihče nima tako hude mame! : podobe mater in očetov v slovenskih mladinskih besedilih

2019 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Pogledi nekaterih učiteljev, vključenih v projekt Razumevanje filma, na filmsko vzgojo

2018 | Barbara Zorman

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vključevanje filmske vzgoje v izobraževanje učitlejev

2018 | Barbara Zorman, Martina Mejak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Representation of King Matjaž in slovenian readers

2018 | Barbara Zorman

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vključevanje filmske vzgoje v vzgojno-izobraževalne ustanove

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman

Strokovni članek

Čustvena nalezljivost : analiza na primerih izbranih slovenskih slikanic

2017 | Barbara Zorman

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba medkulturne kompetence pri recepciji literarnih in filmskih pripovedi

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2016 | Barbara Zorman, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interaktivni določevalni ključ kot učinkovit pripomoček pri terenskem delu

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2015 | Barbara Zorman

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Potencial študentskega tutorstva za razvoj medkulturnega dialoga

2015 | Barbara Zorman

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba teorije priredb pri pouku književnosti

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2014 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu

2013 | Aleš Vaupotič, Barbara Zorman, Ana Beguš

Druge monografije in druga zaključena dela

Literatura in gibljive slike : (program in povzetki referatov) = Literature and moving pictures : (programme and abstracts)

2012 | Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Marko Juvan, Vida Rožac-Darovec

Drugo učno gradivo

Lili in Bine 2. [Medpredmetni delovni zvezek v drugem razredu osnovne šole]

2012 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ni naravno

2010 | Barbara Zorman

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ekran na knjižni strani : reprezentacija avdiovizualnega v izbranih primerih sodobne slovenske proze

2010 | Barbara Zorman

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Živjet će ovaj narod! : reprezentacija nacionalnih identitet v zgodnjem partizanskem filmu

2009 | Irina Makarova, Barbara Zorman

Znanstvena monografija

Jazykovaja situacija v Ljubljane i osobennosti ljubljanskoj razgovornoj reči

2009 | Barbara Zorman, Krištof Jacek Kozak, Marko Juvan, Vida Rožac-Darovec

Znanstvena monografija

Sence besede : filmske priredbe slovenske literature : (1948-1979)

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Lepe slikanice : vpliv literature na slovenski film med letoma 1948 in 1991

2008 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Film in literatura: primerjave, izmenjave, priredbe

2007 | Gregor Jurak, Barbara Zorman, Janko Strel, Rajko Šugman

Znanstvena monografija

Nekateri kazalniki uspešnosti športnih organizacij v Sloveniji

2007 | Zalka Drglin, Barbara Zorman, Mateja Sedmak, Alenka Švab

Znanstvena monografija

Rojstna mašinerija : sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem

2007 | Drago B. Rotar, Barbara Zorman, Ana Beguš, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec, Anton Kramberger, Sabina Mihelj

Znanstvena monografija

Odbiranje iz preteklosti : okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju

2006 | Barbara Zorman

Strokovni članek

V prvi osebi ednine = In the first person singular

2004 | Barbara Zorman

Izvirni znanstveni članek

Predstavljanje subjektivnosti lika v literaturi in filmu

2001 | Barbara Zorman

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kopnenje mraka