• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Sila_Anita_foto2.jpg

asist. dr. Anita Sila

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: asistentka
Matično področje : angleški jezik
Znanstveni naziv: asistentka z doktoratom
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Pedagoško delo:

Asistentka pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke (redni in izredni študij).

Znanstveno-raziskovalno delo:

COBISS objave

2022 | Silva Bratož, Anita Sila

Izvirni znanstveni članek

Analysing preschoolers’ awareness of linguistic and cultural diversity through the DivCon model

2021 | Anita Sila

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sodelovanje med učitelji/vzgojitelji in starši pri razvijanju zgodnje pismenosti v prvem ter drugem/tujem jeziku

2021 | Silva Bratož, Anita Sila

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Developing plurilingual competence at an early age

2020 | Anita Sila, Vid Lenard

Izvirni znanstveni članek

The use of creative movement method in teaching foreign languages to very young language learners

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba pristopa CLIL pri učenju in poučevanju naravoslovja in angleščine v vrtcu

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje glasbenih in likovnih vsebin v zamejskem šolstvu

2020 | Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila, Nives Kovač, Silva Bratož

Znanstvena monografija

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals

2020 | Anita Sila

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of phonological awareness instruction in (very) young second/foreign language learners

2019 | Anita Sila, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako otroci prvega starostnega obdobja zaznavajo različne jezike?

2015 | Lucija Čok, Anita Sila

Izvirni znanstveni članek

Z igro glasov v angleškem jeziku do razvijanja fonološkega zavedanja = From playing with sounds in english to the development of phonological awareness

2012 | Anita Sila

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Dojemanje dejavnikov fizičnega zdravja otrok : zakaj niso vsi intervencijski programi za dvig gibalne/športne aktivnosti uspešni? = The perception of children's physical health factors : why are only some of the intervention programmes for increasing physical/sports activity sucessful?

2012 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ni naravno