• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

doc. dr. Karmen Drljič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : specialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo

COBISS objave

2022 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić

Strokovna monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2021 | Karmen Drljić, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Prepletenost rezilientnosti in inkluzivnih kompetenc bodočih učiteljev

2021 | Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pot k samostojnosti učencev z motnjo v duševnem razvoju : učenje umivanja rok s pomočjo vidnih podpor

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2019 | Karmen Drljić, Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Pomen rezilientnosti bodočih pedagoških delavcev

2019 | Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izzivi zgodnje obravnave predšolskih otrok

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Različni pristopi k spodbujanju razvoja inkluzivnih kompetenc študentov razrednega pouka

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodelovalno poučevanje : priložnost za inkluzivne pedagoge

2017 | Karmen Drljić

Strokovni članek

Izgrajevanje inkluzivnih kompetenc

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Dnevnik Praktičnega usposabljanja 2 : [študijsko gradivo]

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Aksinja Kermauner, Karmen Drljić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Arheologija za vse - dostopnost kulturne dediščine za osebe s posebnimi potrebami = Archaeology for all - accessibility of cultural heritage for persons with special needs

2016 | Tina Štemberger, Karmen Drljić

Izvirni znanstveni članek

Nekateri dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Strokovni članek

Prostovoljno delo študentov pedagoških smeri z otroki s posebnimi potrebami

2016 | Karmen Drljić, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje rezilientnosti študentov preko doživljanja izkušnje inkluzije na pedagoški praksi = Development of the resilience of students through experiencing inclusion during teaching practice

2015 | Karmen Drljić, Jana Suklan, Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv etnične identitete na razvoj rezilience pri mladostnikih iz priseljenskih družin

2015 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Rezilientnost kot orodje za udejanjanje inkluzije v vzgoji in izobraževanju

2015 | Ivana Majcen, Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kazalniki uspešnega vključevanja otrok priseljencev v slovenske šole in izzivi za nadaljnje delo