• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Mitja_Kranjcan_1_.jpg

prof. dr. Mitja Krajnčan

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 65
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za socialno pedagogiko
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Senata UP PEF
predstojnik Oddelka za socialno pedagogiko
Druge funkcije:
član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
Pedagoško delo:
 • Socialna pedagogika, 
   Delo z učno manj uspešnimi in vedenjsko težavnimi učenci, 
   Metode dela z vedenjsko in čustveno motenimi otroci, 
   Projektno delo, 
   Alternative institucionalni vzgoji, 
   Mediji v socialni pedagogiki, 
   Raziskovanje socialno pedagoških praks.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Institucionalne oblike pomoči (vzgojni zavodi, stanovanjske skupine…),
 • Alternativne oblike pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Metodika dela z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Inkluzivna pedagogika,
 • Doživljajska pedagogika,
 • Projekt Best Boss, Analiza stanja vzgojnih zavodov.
Druge dejavnosti:
 • Projekt Grundvig Balance 2013 – 2014,
 • Leonardo da Vinci projekt Competences for culturally sensitive care, 2008-2010,
 • Tempus projekt Introduction and implementation of academic program in Community Youth Work (CYW) through enhancing interregional cooperation in countries of Western Balkans, 2008-2011,
 • Sodelovanje na doktorskem študiju Baltic College Schwerin in Univerza v Novem Sadu,
 • Vodenje doživljajsko pedagoških projektov,
 • Predava na Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin in Bielefeld.