• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Mitja_Kranjcan_1_.jpg

prof. dr. Mitja Krajnčan

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 65
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za socialno pedagogiko
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Senata UP PEF
predstojnik Oddelka za socialno pedagogiko
Druge funkcije:
član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
Pedagoško delo:
 • Socialna pedagogika, 
   Delo z učno manj uspešnimi in vedenjsko težavnimi učenci, 
   Metode dela z vedenjsko in čustveno motenimi otroci, 
   Projektno delo, 
   Alternative institucionalni vzgoji, 
   Mediji v socialni pedagogiki, 
   Raziskovanje socialno pedagoških praks.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Institucionalne oblike pomoči (vzgojni zavodi, stanovanjske skupine…),
 • Alternativne oblike pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Metodika dela z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Inkluzivna pedagogika,
 • Doživljajska pedagogika,
 • Projekt Best Boss, Analiza stanja vzgojnih zavodov.
Druge dejavnosti:
 • Projekt Grundvig Balance 2013 – 2014,
 • Leonardo da Vinci projekt Competences for culturally sensitive care, 2008-2010,
 • Tempus projekt Introduction and implementation of academic program in Community Youth Work (CYW) through enhancing interregional cooperation in countries of Western Balkans, 2008-2011,
 • Sodelovanje na doktorskem študiju Baltic College Schwerin in Univerza v Novem Sadu,
 • Vodenje doživljajsko pedagoških projektov,
 • Predava na Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin in Bielefeld.

COBISS objave

2024 | Matej Vukovič, Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Preživljavanje u prirodi kao socialno pedagoška metoda = Survival in nature as a socio - pedagogical method

2024 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Experiential pedagogy as a complement and alternative to established education = Doživljajna pedagogija kao dopuna i alternativa etabliranom obrazovanju

2024 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič, Matija Jenko, Daniel Doz

Izvirni znanstveni članek

Educators’ opinions about VR/AR/XR : an exploratory study

2024 | Daniel Doz, Mitja Krajnčan, Matija Jenko, Matej Vukovič

Izvirni znanstveni članek

Factors infuencing educators’ curiosity to learn about VR technologies in education

2024 | Mitja Krajnčan, Katja Vrhunc Pfeifer

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Children and adolescents with behavioural and emotional disorders in residential treatment centres

2024 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Experiential pedagogy as a complement and alternative to established education = Doživljajna pedagogija kao dopuna i alternativa etabliranom obrazovanju

2023 | Mitja Krajnčan

Strokovna monografija

Should virtual learning become a reality? : policy issues and best practice for applying immersive technologies in European education : XRforPED : mixed realities for pedagogues

2023 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The power of pedagogical relationship

2023 | Matej Vukovič, Matija Jenko, Mitja Krajnčan, Daniel Doz

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Social pedagogy students' opinions about virtual reality : does experience impact them? A small-scale research

2023 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Der Deinstitutionaliesierungsprozessen im Bereich der auβenfamiliären Erziehung in Slowenien

2022 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kazalniki kvalitete dela v strokovnih centrih

2022 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vplivi uporabe mobilnega telefona na 5-8 let stare otroke

2022 | Mitja Krajnčan, Katja Vrhunc Pfeifer

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Specifično agresivno vedenje deklet v osnovnošolskem obdobju

2022 | Mitja Krajnčan, Ranko Rajović

Znanstvena monografija

Socialnopedagoške teme 1

2022 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Experiential pedagogical method in primary school

2022 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vulnerable groups of children from the perspective of additional professional assistance providers during the COVID-19 pandemic

2022 | Ranko Rajović, Mitja Krajnčan

Strokovna monografija

Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka

2022 | Petra Košnik, Darja Plavčak, Natalija Vovk Ornik, Mitja Krajnčan, Bojan Macuh, Tomaž Vec

Strokovna monografija

Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa

2021 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič, Katja Vrhunc Pfeifer

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Osipniki in njihove možnosti v produkcijski šoli

2021 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Indicators of the quality of work in residential treatment centres

2021 | Mitja Krajnčan, Katja Vrhunc Pfeifer

Znanstvena monografija

Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih) : izhodišča za pripravo smernic za ravnanje v kriznih situacijah v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji

2020 | Mitja Krajnčan, Katja Vrhunc Pfeifer

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vzgojni zavod skozi prizmo nekoč tam bivajočih

2020 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljajska pedagogika v vzgoji in izobraževanju

2019 | Mitja Krajnčan, Urška Benčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Evalvacija projekta "Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih - Strokovni center Planina" = The evaluation of the two-year long project "Comprehensive treatment of children with emotional and behavioural disorders in juvenile education institutions"

2019 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembni mejniki razvoja vzgojnih zavodov = Important milestones in the development of residential care

2019 | Matej Vukovič, Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Evalvacija projekta Strokovni center Maribor : celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih

2019 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Strokovni center in proces deinstitucionalizacije

2019 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Transformacija vaspitnih institucija u profesionalni centar

2019 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici

2019 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Profesionalni odnos v vzgojno izobraževalnem delu = Professional relations in educational work

2019 | Matej Vukovič, Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Trajnostno vključevanje nizkokvalificiranih beguncev na trg turističnega dela - job to stay = Sustainable integration of low-skilled refugees into the tourism labour market - job to stay

2019 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Project of deinstitutionalization and differenciation of educational forms of help in Slovenia

2019 | Ana Bogdan Zupančič, Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Odnosna kompetenca strokovnih delavcev v osnovni šoli

2019 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Kam z otroki? : Strokovni center Maribor - celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih

2019 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Celostna obravnava otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami oziroma motnjami v Strokovnem centru Planina

2018 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Project of deinstitutionalization and differenciation of educational forms of help in Slovenia

2018 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The approaches in working with self-harmed students

2018 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teachers through the prism of educational activity at school

2018 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljajska pedagogika v Sloveniji skozi teorijo in prakso

2018 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Socialnopedagoške paradigme vzgajanja

2017 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič

Pregledni znanstveni članek

Prevention in primary school through the discursive paradigm

2017 | Mitja Krajnčan, Jovita Pogorevc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Integration of children and adolescents into society after the discharge frominstitutional education and care

2017 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljajska pedagogika na samotnem otoku v svetilniku - učinki specifičnega prostora

2017 | Mitja Krajnčan, Jovita Pogorevc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Integration of children and adolescents into society after the discharge frominstitutional education and care

2016 | Mitja Krajnčan, Matej Vukovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Diskurzivnost vzgojnih stilov

2016 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Mogućnosti primene doživljajne pedagogije : pojam, svrha i principi

2016 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Od igre do projekta : [znanstvena monografija]

2016 | Ranko Rajović, Mitja Krajnčan

Strokovna monografija

Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka

2015 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Med preteklostjo in prihodnostjo zavodske vzgoje

2015 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Strokovni članek

Institutional work in total institutions and the perspective of the persons that have lived in residential treatment institutions

2015 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Institutional work in total institutions and the perspective of the persons that have lived in residential treatment institutions

2015 | Mitja Krajnčan, Andreja Sinjur

Izvirni znanstveni članek

The existing level of social competence of children with special needs from the teacher's point of view

2015 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Educational sciences in postmodernity

2015 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Az önirányított tanulástól a kooperatív tanulásig az új médiakörnyezetben

2015 | Ranko Rajović, Mitja Krajnčan

Strokovna monografija

Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka

2014 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Experiential pedagogy in a lighthouse on a desert island

2014 | Boštjan Bajželj, Mitja Krajnčan

Drugo učno gradivo

Coaching za strokovne delavce v izobraževanju odraslih : modularni program usposabljanja za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju : priročnik

2014 | Andreja Sinjur, Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

A call for change in multicultural teacher training in Slovenia

2014 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Dealing with childhood trauma

2014 | Boštjan Bajželj, Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Decision making: how involved should children and adolescents in institutional treatment be in the process?

2014 | Mateja Marovič, Boštjan Bajželj, Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Koncept participacije v institucionalni vzgoji = The concept of participation in institutional education

2014 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Projekt Balance : psihosocialna obremenjenost strokovnjakov, ki izobražujejo odrasle - evropska primerjava

2014 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Od samousmerenog do kooperativnog učenja u novom medijskom okruženju : naučna monografija

2014 | Tatjana Devjak, Janez Krek, Mateja Pšunder, Mitja Krajnčan, Tomaž Petek, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi

2013 | Mitja Krajnčan, Jana Rapuš-Pavel

Izvirni znanstveni članek

Covert forms of aggressive behaviour among girls

2013 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Osnove doživljajne pedagogije

2013 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Priprava za samostojnost mladostnikov v vzgojnih zavodih iz perspektive vzgojiteljev

2012 | Mitja Krajnčan

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Omladinski rad u potrazi za identitetom = Youth work searching for identity : (diskurs nauke i profesije) = (a discourse of science and profession)

2012 | Andreja Sinjur, Tatjana Devjak, Marjan Blažič, Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Pupils with immigrant backgrounds - policies and practices of mother tongue tuition in Slovenia

2012 | Vesna Štemberger, Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ravnanje učiteljev v primeru opravičevanja otrok pri športni vzgoji

2012 | Mitja Krajnčan, Andreja Sinjur

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kako izboljšati zdravje otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih

2012 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj, Urška Benčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effects of experiential pedagogical projects on young people in institutions

2012 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Dezinstitucionalizacija na področju vzgojnih zavodov

2011 | Mitja Krajnčan, Jasmina Starc

Znanstvena monografija

Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta : odabrani teorijsko-metodološki koncepti = The quality of education system in Serbia from European perspective : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoretical-methodological concepts

2011 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Opolnomočenje uporabnikov varstveno-delovnih centrov = Empowerment of occupational activity centres users

2011 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sistemska ureditev diferenciacije in individualizacije v vzgoji in izobraževanju

2011 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zaznavanje, definiranje in procesi odločitev za namestitev mladih v vzgojne zavode

2011 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Pomen kakovosti dela zaposlenih pri krepitvi moči uporabnikov varstveno-delovnih centrov

2010 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami

2010 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljajna pedagogija - osnovni elementi za realizaciju projekata

2010 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Kazen v slovenski osnovni šoli

2010 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Mladinska stanovanja - pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev

2010 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Experimential pedagogy - an efficient method for children with behavioral difficulties

2010 | Mitja Krajnčan, Urška Benčič

Druge monografije in druga zaključena dela

Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010

2010 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Pomen in domet doživljajske pedagogike

2009 | Mitja Krajnčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Oddelek za socialno pedagogiko

2009 | Tatjana Devjak, Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti

2009 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prevention in elementary school

2009 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Behavioural and emotional disorders of children and adolescents in Slovenian juvenile educational institutions

2009 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Izvirni znanstveni članek

Doživljajska pedagogika - metodične možnosti in njeni učinki

2009 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Izvirni znanstveni članek

Analysis of relationship elements in pedagogy

2008 | Jana Rapuš-Pavel, Alenka Kobolt, Bojan Dekleva, Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Mentorstvo v zrelem obdobju življenja

2008 | Mitja Krajnčan, Darja Zorc-Maver, Boštjan Bajželj, Tatjana Devjak, Gorazd Meško

Znanstvena monografija

Socialna pedagogika - med teorijo in prakso

2008 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik

2008 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Izvirni znanstveni članek

Semantics of social pedagogical relationship

2008 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Doživljajska pedagogika in prostočasne dejavnosti v ustanovi

2008 | Boštjan Bajželj, Mitja Krajnčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Digitalni mediji v socialnopedagoškem prostoru

2008 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odnos - osnova za socialnopedagoško delo

2007 | Mitja Krajnčan, Ivan Škoflek

Znanstvena monografija

Osnove doživljajske pedagogike

2007 | Mojca Juriševič, Mojca Lipec-Stopar, Zlatan Magajna, Mitja Krajnčan, Tatjana Devjak, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc

Znanstvena monografija

Praktično pedagoško usposabljanje : izhodišča - model - izkušnje

2007 | Bojan Dekleva, Jana Rapuš-Pavel, Darja Zorc-Maver, Marjeta Gostinčar Cerar, Mitja Krajnčan, Matej Sande

Znanstvena monografija

Prehodi v svet dela - izbira ali nuja?

2007 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15 Jahre pädagogische Renaissance : Analyse erlebnispädagogischer Projekte in Slowenien

2007 | Mojca Juriševič, Mojca Lipec-Stopar, Zlatan Magajna, Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model praktičnega pedagoškega usposabljanja : od zasnove k izvedbi

2007 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Discourse concerning adequacy of educational help to children and adolescent with emotional and behavioral problems

2007 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Drugo učno gradivo

Študijsko gradivo za predmet Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela. III.

2007 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Konceptualizacija preventivnih modelov v osnovni šoli

2007 | Mojca Juriševič, Mojca Lipec-Stopar, Zlatan Magajna, Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model praktično-pedagoškega usposabljanja v prenovi študijskih programov Pedagoške fakultete UL

2006 | Mitja Krajnčan, Vinko Skalar, Ivan Škoflek

Znanstvena monografija

Na pragu novega doma : oddaja otrok v vzgojni zavod

2006 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Doživljajska pedagogika - temeljne predpostavke k znanstveni praksi in praktični znanosti

2006 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Mnogoterost energij v šoli v naravi

2006 | Mitja Krajnčan, Mojca Juriševič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

What we learned from "partnership 2004/2005" : experiences and challenges for teacher's education programmes

2006 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Teoretske osnove doživljajsko pedagoškega dela

2006 | Mitja Krajnčan

Znanstvena monografija

Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje : [tematski zbornik]

2005 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Doživljajska pedagogika kot interdisciplinarno metodično stičišče

2005 | Mitja Krajnčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Možnosti in priložnosti za kakovostnejšo pedagoško prakso socialnih pedagogov

2005 | Mojca Juriševič, Mitja Krajnčan, Mojca Lipec-Stopar, Zlatan Magajna, Mojca Pečar, Uršula Podobnik, Iztok Vilić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model učne prakse kot del študijskih programov za začetno izobraževanje strokovnih delavcev

2005 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Evaluation of the model of field practice of social pedagogy

2005 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Doživljajska pedagogika v krožišču antagonizmov današnjega časa

2005 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Diskurz o ustreznosti vzgojne pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami

2004 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pedagoška vrednost doživetja šole v naravi (doživljajska pedagogika)

2004 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Pomen doživljajske pedagogike v adolescenci

2004 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The definition of behavioral and emotional difficulties of children and adolescents in educational institution

2003 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Proces evalviranja kot ozaveščanja doživetij

2003 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Varnost na projektih in igre zaupanja

2003 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Doživljajska pedagogika - kritična pedagogika

2003 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Metodična zasnova doživljajsko-pedagoškega projekta

2003 | Mitja Krajnčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Mein großer Lehrer, Herr Dr. Erich Kiehn"

2003 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Didaktično metodični vidik učenja skozi doživljajsko-pedagoško delovanje

2002 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Novi izzivi ali odsev družbe do socialnega roba ali stari izzivi v novem času

2002 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Osvetlitev pomembnih pojmov doživljajske pedagogike. Del 1

2002 | Mitja Krajnčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Nekateri vidiki v zaznavanju, definiranju in odločanju za napotitev otroka v vzgojni zavod

2001 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Pedagogika (pre)majhnih pedagogov

2000 | Mitja Krajnčan, Ivan Škoflek

Strokovni članek

Pregled nekaterih fenomenoloških klasifikacij motenj vedenja in osebnosti otrok in mladostnikov

2000 | Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Die Einführung der Erlebnispädagogik in Slowenien = Uveljavitev doživljajske pedagogike v Sloveniji

1999 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kako preživeti vzgojitelju v zavodu - kako preživeti mladostniku v zavodu

1999 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kako preživeti vzgojitelju v zavodu - kako preživeti mladostniku v zavodu

1999 | Mitja Krajnčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekaj besed in uvodnih pripomb k seminarju

1999 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Doživljajska pedagogika : metoda, moda ali kaj več?

1999 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Doživljajska pedagogika v zavodski vzgoji

1999 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Analiza doživljajskopedagoških projektov 92-98

1998 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Metodično spremljanje praktikantov socialne pedagogike v vzgojnih zavodih

1997 | Mitja Krajnčan, Vinko Skalar, Ivan Škoflek

Strokovna monografija

Socialnopedagoška oskrba otrok in mladostnikov v stanovanjskih skupinah

1997 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Erlebnispädagogische Effekte unserer Projekte in Slowenien

1997 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Konzept des Projekts : "Leben statt Schweben"

1997 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Konceptualne posebnosti statičnih doživljajskopedagoških projektov

1997 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Doživljajska pedagogika - standardi za doseganje kakovosti

1997 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Metoda doživljajske pedagogike : uporabnost v vzgojnih zavodih

1997 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Zavodska juha : o povezanosti koncepta vzgojnega dela v vzgojnih zavodih in zavodske pedagoške atmosfere

1997 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Šola in socialna pedagogika

1995 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka vzgojnega zavoda Logatec

1995 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Metoda doživljajske pedagogike

1995 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Krog spodbujanja - Ali lahko vzgajamo tudi drugače?

1995 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Doživljajska pedagogika : metoda praktične uspešnosti in teoretične praznine

1995 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Preseganje kurikula kontrole

1994 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Immer gegen den Wind : Erlebnispädagogik in Slowenien - Radfahrprojekt

1994 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Erziehungsanstalt Logatec : auf den Rädern durch Slowenien

1994 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Doživljajska pedagogika : metoda praktične uspešnosti in teoretične praznine

1993 | Mitja Krajnčan

Pregledni znanstveni članek

Erlebnispädagogik aus slowenischer Sicht

1992 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Kdaj bom spet lahko cigan

1992 | Mitja Krajnčan

Druge monografije in druga zaključena dela

Logatčani na kolesih po Sloveniji

1990 | Mitja Krajnčan

Strokovni članek

Test risanja družine