• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Kukanja_Gabrijel__i___Mojca.JPG

izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Disciplinske komisije UP PEF
Druge funkcije:
učitelj tutor za študente, ki študirajo na UP PEF na podlagi študijske izmenjave VŽU Erasmus
vodja Centra ustvarjalnosti in nadarjenosti UP PEF

COBISS objave

2022 | Sebastjan Kristovič, Polonca Pangrčič, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Znanstvena monografija

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]

2022 | Sebastjan Kristovič, Polonca Pangrčič, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Znanstvena monografija

Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]

2022 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ali in kako se je spremenilo delo šolske svetovalne službe v času epidemije covida-19?

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2021 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Marija Javornik, Marta Licardo

Znanstvena monografija

Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela

2021 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Parents nominating gifted children in their early years : the case of Slovenia

2021 | Petra Javrh, Alenka Zupančič Danko, Erna Žgur, Petra Rezar, Aksinja Kermauner, Simona Gerenčer, Maja Povše, Božidar Opara, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Znanstvena monografija

Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

2021 | Maruška Željeznov Seničar, Polonca Pangrčič, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Challenges in gifted education in Slovenia

2021 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prehod "potencialno" nadarjenega otroka iz vrtca v šolo

2021 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Andreja Istenič

Izvirni znanstveni članek

Teacher's social and emotional competences : a study among student teachers and students in education science in Slovenia

2021 | Nina Krmac, Dejan Hozjan, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Monika Govekar-Okoliš, Borut Mikulec

Znanstvena monografija

Možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice

2021 | Tadeja Volmut, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system

2021 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Restarting our journey with gifted students in Slovenia

2020 | Anja Pirih, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raising plurilingual children : parents' attitudes towards multilingualism and plurilingualism

2020 | Polonca Pangrčič, Maruška Željeznov Seničar, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Action research as a method of improvement of school practice while educating gifted students

2020 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Poskus konceptualizacije talentiranosti na športnem področju

2019 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Social-emotional competencies among Slovenian teachers

2019 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Pregledni znanstveni članek

Sodobni pristopi k opravljanju praktičnega usposabljanja študentov inkluzivne pedagogike - praksa v tandemu = Modern approaches in practical training for students of inclusive pedagogy - practice in tandem

2019 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analyzing teachers' competencies in regular classroom practice with gifted students in Slovenia

2019 | Tanja Bezić, Valentin Bucik, Fani Nolimal, Gordana Rostohar, Branko Slivar, Tina Vršnik Perše, Katja Košir, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Marija Dominko Gabor, Alenka Fidler, Sonja Artač, Jasna Škarič

Strokovna monografija

Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi

2019 | Tanja Bezić, Valentin Bucik, Fani Nolimal, Gordana Rostohar, Branko Slivar, Tina Vršnik Perše, Katja Košir, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Marija Dominko Gabor, Alenka Fidler, Sonja Artač, Jasna Škarič

Strokovna monografija

Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi

2018 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Inkluzivno učno okolje, sodobna učna diferenciacija in nadarjeni učenci = Inclusive learning environment, modern learning differentiation and gifted students

2018 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripravljenost študentov na izzive prihodnosti : uporaba IKT pri delu z nadarjenimi učenci

2018 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Ivan Ferbežer

Znanstvena monografija

Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija]

2018 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Maruška Željeznov Seničar

Strokovna monografija

Teaching gifted and talented children in a new educational era

2018 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Strokovna monografija

Moj Ankaran

2017 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Validacija lestvice odkrivanja nadarjenih učencev pri zgodovini

2017 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Danijela Trškan, Dragan Potočnik

Znanstvena monografija

Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli : izbrane teme iz družboslovja : [znanstvena monografija]

2016 | Tina Štemberger, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Validacija slovenske različice Lestvice profesionalnega razvoja učiteljev

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Nekatere vrzeli v obstoječem učnem načrtu za zgodovino iz vidika optimalnega razvoja učno uspešnih učencev

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Subjective theories and main problems of preschool teacher working with gifted child = Subjektivne teorije in težave vzgojitelja pri delu z nadarjenim otrokom

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Izzivi in težave na področju odkrivanja in dela z mlajšimi nadarjenimi otroki

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Ana Bardorfer

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Learning from history textbooks - is it challenging for gifted students? An international comparative analysis of questions and tasks in history textbooks

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Nekateri aktualni izzivi učitelja pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi

2015 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Professional competences of preschool teachers for working with gifted young children in Slovenia

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher professional qualifications and attitudes toward gifted and talented students

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Učbenik po meri učenca? : mednarodna primerjalna analiza vprašanj in nalog v učbenikih za zgodovino

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odkrivanje nadarjenih učencev: ali imamo v Sloveniji res četrtino nadarjenih učencev?

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Profesionalni razvoj učiteljev in težave pri delu z nadarjenimi učenci

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Milena Ivanuš-Grmek, Danijela Trškan

Znanstvena monografija

Nadarjeni in talentirani učenci : med poslanstvom in odgovornostjo

2014 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Pomen čustvene inteligentnosti v profesionalnem razvoju pedagoškega delavca

2014 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri študentih Pedagoške fakultete

2014 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Kratki znanstveni prispevek

Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: med poslanstvom in odgovornostjo

2013 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Nadarjeni učenci v Sloveniji, Italiji, Angliji in na Danskem - primerjava zakonodajnih in programskih izhodišč

2013 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Učno uspešen, nadarjen ali talentiran? : terminološke vrzeli s področja nadarjenosti

2013 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Motivacijska prepričanja, metakognitivne učne strategije in učni dosežek študentov pedagoških smeri

2013 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Degradation of bioplastic in marine environment

2013 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Osnovnošolski učni načrti za zgodovino in njihova prilagojenost nadarjenim učencem : primerjalna analiza učnih načrtov za zgodovino v Sloveniji, Italiji in Veliki Britaniji - Angliji

2012 | Marko Kukanja, Metod Šuligoj, Gorazd Sedmak, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Management prehrambenih obratov : operativni procesi

2011 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Zbogom moj domači kraj ---" ali pozabljena vrednost lokalne zgodovine v družboslovnih učnih načrtih in učbenikih = "Goodbye to my hometown ---" or the forgotten value of local history in social science curricula and textbooks

2011 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pravičnost in enakost ali nadarjen v "družbi za vse"

2011 | Božidar Opara, Vanja Riccarda Kiswarday, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Terminološka vprašanja in dileme na področju zagotavljanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju

2010 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Socialna inteligenca učitelja nadarjenega učenca

2010 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Marko Kukanja

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Professional improvement with collegial and self-evaluation

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Danijela Trškan, Vilma Brodnik

Znanstvena monografija

Lokalna zgodovina pri družboslovnih predmetih v osnovni in srednji šoli

2008 | Danijela Trškan, Božo Repe, Bojan Balkovec, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Vilma Brodnik, Alenka Žbogar

Znanstvena monografija

Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem

2008 | Danijela Trškan, Mihaela Zavašnik, Bojan Balkovec, Vilma Brodnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Božo Repe, Alenka Žbogar

Znanstvena monografija

Krajevna zgodovina v učnih načrtih in učbenikih za zgodovino 1945-2005

2008 | Ivan Ferbežer, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Strokovna monografija

Svetovanje nadarjenim učencem

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

"Talentiranost" v mestu orhidej, kulturnih barv in predpisov

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ali imamo v naših šolah talentirane učence za zgodovino?

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nadarjeni devetošolci in njihovi mentorji o taboru : izsek evalvacijskega poročila

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Reka Dragonja pripoveduje zgodbo iz prazgodovine

2008 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Strokovni članek

Tekmovanje in preverjanje znanja s kvizi in ugankami

2007 | Danijela Trškan, Vilma Brodnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Alenka Žbogar

Strokovna monografija

Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem : naloge malo drugače

2007 | Danijela Trškan, Vilma Brodnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Alenka Žbogar

Strokovna monografija

Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem : naloge malo drugače

2007 | Danijela Trškan, Božo Repe, Bojan Balkovec, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Vilma Brodnik, Alenka Žbogar

Znanstvena monografija

Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem

2007 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Strokovni članek

Kolegialno opazovanje in ocenjevanje učnega dela

2007 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Kolegialno opazovanje in ocenjevanje vzgojno-izobraževalnega dela

2006 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Pregledni znanstveni članek

Ustna zgodovina v osnovni šoli

2006 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Alternativno ocenjevanje v visokem šolstvu

2006 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Alternativne oblike dela z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine v osnovni šoli

2006 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Strokovni članek

Delo z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah mestne občine Koper

2004 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sozvočje uradnega, zapisnega ter izvedbenega in prikritega kurikuluma - uresničevanje področja gibanja skozi prikriti kurikulum = Harmony of official, written and implemented, hidden curriculum - realizing the fild of motion through hidden curriculum