• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : pedagogika
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 55
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Komisije za študentske zadeve UP
Pedagoško delo:

Nosilka in izvajalka predmetov na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in na doktorskem študijskem programu na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, na doktorskem študijskem programu na Fakulteti za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile v Puli (Hrvaška), na doktorskem študijskem programu Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki (Bosna in Hercegovina) in na doktorskem študiju Fakulteta obrazovnih nauka Univerze »Goce Delčev« v Štipu (Severna Makedonija).

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

SICRIS

Raziskovalka v programski skupini ARRS:

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi,

Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0.

Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi / v družbi hitrih družbeno - gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti, Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem, Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj.

Druge dejavnosti:

Je članica uredniškega odbora revije  Magister, Palacky University, Olomouc (Czech Republic) in Metodički obzori, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska). Je članica Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU). 

COBISS objave

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Blaž Teršek

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Students' assessment of the frequency of roles in bullying

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Social and emotional aspects of the implementation of the pedagogical process at a distance during the COVID-19 pandemic : the students’ perspective

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kako vaspitači i učitelji prepoznaju i reaguju na vršnjačko nasilje

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Faktori rezilijentnosti studenata kroz metodički online nastavni model pisanja terapeutskih bajki tokom COVID 19

2022 | Dušana Findeisen, Otto Gerdina, Tadej Stegu, Silva Bratož, Meta Furlan, Jasna Podreka, Maja De Brito, Damjan Slabe, Nives Ličen, Maja Mezgec, Sonja Kump, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Danijela Lahe, Borut Mikulec, Klara Kožar Rosulnik, Janez Vodičar, Jadranka Cergol, Nevenka Ferfila, Tadej Košmerl, Ana Vogrinčič Čepič, Klelija Štrancar, Mojca Blažič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Intergenerational learning and cooperation : a perspective of preschool teachers

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Encouraging self-regulated learning in kindergarten

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

O uporabi učil pri poučevanju bodočih učiteljev na Učiteljišču Portorož- Koper (1947-1968)

2022 | Maja Kerneža, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Razbremenjevanje medosebne razdalje učencev v času covida-19 : študija primera

2022 | Alja Lipavic Oštir, Karmen Pižorn, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Simona Pulko

Znanstvena monografija

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Teaching methodology approach to writing a therapeutic fairy tale : implications for preschool teacher education = Metodički pristup pisanju terapijske bajke : implikacije za obrazovanje budućih odgajatelja

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Education for sustainable development in three early childhood education contexts : perspectives of educators from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Unmasking sustainability in early childhood education = teachers’ voices from Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Slovenia

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Emotional competence of preschool teachers : the case od Slovenian preschool teachers

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nives Ličen

Znanstvena monografija

Individualizacija u vaspitanju i obrazovanju na predškolskom uzrastu

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A glance at hidden curriculum in practice : empathy and personality of (pre)school teachers

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Izvirni znanstveni članek

Attitudes of future preschool educators about parental competencies

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Kontrola ponašanja dece i mladih : prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja

2021 | Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Učenje kroz sretanje generacija : međugeneracijsko učenje i (re)generacija zajednice

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje profesionalnega razvoja in medgeneracijskega učenja vzgojiteljev skozi proces samoevalvacije v vrtcu = Promotion professional development of teachers and intergenerational learning through the process of self-evaluation in kindergarten

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Marko Gavriloski, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Predisposition towards sustainable behaviour among students in the pre-school education study programme

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Adaptation of children to preschool institutions in the changed conditions of COVID 19

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pedagoške implikacije razvoja rezilijentnosti djece pri uključivanju u vrtić tokom pandemije u Sloveniji i BIH

2021 | Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Klara Kožar Rosulnik

Izvirni znanstveni članek

Intergenerational education to enhance sustainable community development

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen nacionalne poklicne kvalifikacije ter priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja v javnem zavodu RTV Slovenija

2021 | Marko Gavriloski, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Postura de practicantes docentes acerca del uso de las TIC y los estereotipos de género en los jardines de infantes = Students' views on the use of ICT in kindergartens in relationto gender stereotypes

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Blaž Teršek

Izvirni znanstveni članek

Odnos zaposlenih v vrtcu in osnovni šoli do medvrstniškega nasilja

2021 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Interculturalism from the perspective of pedagogics and integration in preschool with emphasis on cooperation with parents

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger, Iztok Retar

Izvirni znanstveni članek

New challenges in education and schooling : an example of designing innovative motor learning environments

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nives Ličen

Izvirni znanstveni članek

Methodical approach in Catholic religious education in kindergartens in Bosnia and Herzegovina

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Blaž Teršek

Izvirni znanstveni članek

Pupil's status in primary school and bullying

2020 | Tatjana Devjak, Slavko Gaber, Sanja Berčnik, Veronika Tašner, Barica Marentič-Požarnik, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Cveta Razdevšek-Pučko

Znanstvena monografija

"Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko

2020 | Vesna Starman, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvoj karierne poti skozi ekološko perspektivo = Women's career path : an ecological perspective

2020 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Vključevanje študentov v razvoj inovativnih izobraževalnih modelov

2020 | Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Učiti se ob srečanju generacij : medgeneracijsko učenje in (re)generacija skupnosti

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen za razvoj predšolskega otroka

2020 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Challenges of contemporary school from the perspective of future teachers

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekateri pogledi na vrtec kot podporno okolje za učenje

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Therapeutic fairy tales in times of pandemic : cross-curricular initial preschool teacher education

2020 | Daniel Doz, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Teaching to the test and the italian national assessment of mathematics

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Marko Gavriloski

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Use of ICT in the process of cooperation with parents through student perspectives

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primerjava študijskih programov s področja izobraževanja odraslih med Slovenijo in ZDA = Comparison of Slovenian and American adult education study programmes

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zaznavanje značilnosti učencev net-generacije = Perceiving net-generations' characteristics

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sodobni pogledi na vključevanje človekovih pravic v pedagoško prakso = Contemporary aspects on the integration of human rights into pedagogical practice

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prostor kot del prikritega kurikuluma v vrtcu = Space as a factor of the hidden curriculum in kindergarten

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Profesionalni razvoj vzgojitelja : študija primera

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vzgoja za trajnostni razvoj v vrtcih v Sloveniji

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The role of mediation in school

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prostor kot del prikritega kurikuluma v vrtcu = Space as a factor of the hidden curriculum in kindergarten

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekateri vidiki udeležbe otrok v raziskavah

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Comparison of health literacy of national minorities

2019 | Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mirjam Bon Klanjšček

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Acquisition of statistical concepts by solving realistic problems

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Hidden curriculum determinants in (pre) school institutions : implicit cognition in action

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The implicit pedagogy and the hidden curriculum in postmodern education

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Proposed framework of competences for career counsellors employed at primary schools : a case study

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Implicit pedagogy for optimized learning in contemporary education

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu : [znanstvena monografija]

2019 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Sonja Čotar Konrad, Ivan Gerlič, Nika Golob, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Igor Pesek, Robert Repnik, Sonja Rutar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

2019 | Bojan Macuh, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Vpliv družine na vseživljenjsko učenje starostnikov v domovih za starejše

2019 | Sara Brezigar, Sofija Zver

Izvirni znanstveni članek

Priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine v Furlaniji - Julijski krajini : študija primera in razvojne možnosti

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The development of health literacy factors and their impact on national minorities in the Slovenian-Italian border region

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Predškolsko vaspitanje pred izazovima savremenog doba = Predšolska vzgoja pred izzivi sodobnega časa

2018 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of connection of different types of education for children's development in preschool

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Empathy and attitudes towards space characteristics as a baseline for humanistic education

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher as a conception of enhancing the quality of university education

2018 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cooperation of career centres at universities with students with special needs

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v procesu učenja in poučevanja študentov pedagogike : primer dobre prakse

2018 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Certain aspects of the implementation of minority rights in the field of education in Slovenia

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Izvan okvira 3 : vođenje : prema kulturi promjene

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Motivi in stališča vzgojiteljev predšolskih otrok do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Modra je njena barva

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

From the knowledge of data processing to statistical literacy

2018 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Collisions of educational rights between parents and school

2018 | Iztok Retar, Tina Štemberger, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matrika inovativnega zgodnjega gibalnega poučevanja

2018 | Marko Gavriloski, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja bodočih vzgojiteljic in vzgojiteljev o uporabi IKT v vrtcu

2018 | Marina Volk, Mara Cotič, Andreja Istenič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prostočasna uporaba računalnika osemletnikov

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Statistical literacy among secondary school students : achieving a higher level of statistical literacy

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Attitudes of students about the importance of respecting individual differences among children

2018 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Employment model of career counsellors at universities

2018 | Katarina Merše Lovrinčević, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Dojenje in tandemsko dojenje : raziskava o znanju študentov zdravstvene nege in dietetike = Breastfeeding and tandem breastfeeding : research on the knowledge of nursing and dietetics students

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Tatjana Devjak

Znanstvena monografija

Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj : [znanstvena monografija]

2018 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Innovative teaching models in the system of university education : opportunities, challenges and dilemmas

2018 | Tatjana Devjak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Aleksandra Hribar-Košir, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Az osztálytanítók szakmai fejlődése = Professional development of primary school teachers = Profesionalni razvoj učitelja razredne nastave

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Culture of space and culture of listening in the Reggio Emilia educational concept

2017 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza povezanosti ovir pri vključevanju odraslih v izobraževanje

2017 | Iztok Retar, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inovativnost kot sodobni učni pristop in prožna oblika gibalnega poučevanja

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Communication, lectures and the relationship between teachers and students in higher education

2017 | Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mirjam Bon Klanjšček, Štefko Miklavič, Mateja Pšunder

Znanstvena monografija

Teaching statistics and statistical literacy

2017 | Tina Štemberger, Majda Cencič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mateja Pšunder

Znanstvena monografija

The importance of creativity and creative teaching

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger, Sonja Rutar

Znanstvena monografija

Hidden curriculum determinates in kindergartens and in schools

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Historical and philosophical aspects of education in Slovenia

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The views of teachers and parents on the tasks of environmental education in the slovenian preschools

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The phenomenon of information-communication technology in the homes of four-year-old preschool children in Slovenia

2017 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Fleksibilnosti v procesu dnevne rutine in samostojnost predšolskega otroka

2017 | Iztok Retar, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Kompetentnost vzgojiteljev za inovativno gibalno poučevanje

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Eva Klemenčič Mirazchiyski

Znanstvena monografija

The importance of education in kindergarten : with an emphasis on different types of education : [scientific monograph]

2017 | Anna Kožuh, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Active pupils at school

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Od obrazovanie za životna sredina do održliv razvoj vo detskite gradinki

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra : ekološke i društvene paradigme

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

How teachers assess mathematical knowledge

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Some factors of children's performance in mathematics

2016 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The competences of preschool teachers to inform preschool children about advertising and consumerism

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Perception of future teachers of teaching mathematics and the use of ICT in primary school

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Thinking technics of Edward de Bono - case study

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izzivi in ovire pri delu v tandemu med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vrtcu

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Izvan okvira 2 : promjena : od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The Reggio Emilia educational concept

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Preschool teachers' beliefs about their own competence in working with preschool children who show emotional and behavioral difficulties

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Early foreign language learning from the viewpoint of slovene and spanish parents

2016 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The role of preschool teachers in the development of preschool children's competencies for active citizenship

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Božidar Opara, Miha Marinšek

Znanstvena monografija

Competences of participants in citizenship education

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Perspectives of education for development in the context of active citizenship

2016 | Špela Bagon, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Motivation for using ICT and pupils with learning difficulties

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Quality of preschools and inclusion

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Primary school teachers' views on their autonomy

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Quality and self-evaluation of preschool institutions

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Professional development of preschool teachers at entering the career

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Eva Klemenčič Mirazchiyski

Znanstvena monografija

Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija]

2016 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Attila Kovács

Strokovna monografija

Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcih na narodno mešanem območju v Prekmurju

2015 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Quality and self-evaluation in education

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktivna soudeležba študentov kot osnova za kakovosten študij

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

A pedagogue's role regarding the integration of a child in kindergarten

2015 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of identifying and coping with stressful situations for professional development

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Marko Gavriloski

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preschool teachers' lesson planning as an elementof quality in preschool

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nataša Dolenc-Orbanić, Marko Gavriloski

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kakovost z vidika študentov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher autonomy: the modern school's weakness or strength?

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Stavovi učitelja razredne nastave prema značajkama školskog prostora

2015 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga vzgojitelja pri udejanjanju multikulturalizma v javnih vrtcih

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Empatija vzgojiteljev predšolskih otrok in učiteljev razrednega pouka v Sloveniji in na Hrvaškem

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Hidden curriculum determinants in (pre)school institutions : implicit cognition in action

2015 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mateja Pšunder, Tatjana Devjak, Polonca Šek

Znanstvena monografija

Izbrane teme predšolske pedagogike : izzivi predšolske pedagogike na začetku 21. stoletja

2015 | Tatjana Devjak, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tomaž Petek, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje

2015 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Preschool study as preparation of future preschool educators to cooperate with parents

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Izvirni znanstveni članek

The importance of recognizing roles in teams for higher-quality work in preschools and schools

2014 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Does it matter where students live when it comes to motives for the choice of studies

2014 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Božidar Opara

Znanstvena monografija

Education for development

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Implicit theoris of educators and William Glasser's choise theory

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Druge monografije in druga zaključena dela

Cjeloživotno učenje : poslijediplomski specialistički studij : prijedlog programa poslijediplomskog specialističkog studija

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Kakovost v vrtcu

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Some factors of the hidden curriculum

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Samo Fošnarič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Djeca - odgoj i obrazovanje - održivi razvoj : u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj

2014 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zadovoljstvo s poklicem kot pomemben vidik profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok

2014 | Tilen Smajla, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Nekateri dejavniki prikritega kurikuluma v osnovni šoli

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Beno Arnejčič

Znanstvena monografija

Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The information-communication technology in the home environment of four-year-old preschool children

2014 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Cilji, metode in pristopi vzgoje za trajnostni razvoj v vrtcu

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Self-evaluation, assessing and assuring quality in education

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Karmen Kolnik, Samo Fošnarič

Znanstvena monografija

Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Pedagoško andragoško izobraževanje Socialne spretnosti pri pouku : študijsko leto 2012/2013

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Vidljivi i skriveni kurikulum odgoja i obrazovanja za održiv razvoj

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

The presence of information-communication technology in the four-year-old children's home environment

2013 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Spolnost in smrt kot tabu temi pri vzgoji predšolskih otrok

2013 | Martina Rajšp, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Okoljsko znanje in ravnanje

2013 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok, vezana na njihov profesionalni razvoj = Expectations of preschool teachers about their professional development

2013 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Pomen nekaterih znanj, pridobljenih med študijem, za uspešno delo v vrtcu

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pravljica kot medij za razvijanje vrednot v vzgoji za trajnostni razvoj v vrtcu = Fairy tales as a medium for developing values in the education for sustainable development in the nursery school

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Partnerstvo s starši - vrednote, prepričanja, dileme

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Martina Berlič

Pregledni znanstveni članek

Stari starši v procesu vzgoje

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Uso de tecnologías en el entorno familiar en niños de cuatro años de Eslovenia = Communication technology in the home environment of four-year-old children (Slovenia)

2013 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pogledi prof. dr. Franca Pedička na družinsko vzgojo

2012 | Dejan Hozjan, Marko Strle, Andreja Istenič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Inkluzija v sodobni šoli

2012 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pre-school education and its position in the educational system, Slovenia

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Kako starši otrok vključenih v vrtec spodbujajo razvoj prehranjevalnih navad

2012 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Vpliv nekaterih predlaganih sprememb na kakovost javnih vrtcev v Sloveniji

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Hidden curriculum in kindergarten = Prikriti kurikul v vrtcu

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Theory and practice of experimental learning of the future preschool teachers in Slovenia

2012 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pomen gibanja otrok za obvladovanje stresnih situacij = The importance of child physical activity for coping with stressful situations

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Neka gledišta stalnog stručnog usavršavanja odgojitelja predškolske djece u Sloveniji = Some aspects of lifelong professional education of preschool children's teachers in Slovenia

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The Reggio Emilia concept or different perspective on preschool education in kindergartens

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Kratki znanstveni prispevek

Kako vzgojitelji in učitelji zaznavajo medvrstniško nasilje

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The development of four-year-old child's competences with the help of information-communication technology = Razvoj kompetencija kod djece dobi od četiri godine uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije

2012 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Preschool teacher career and why individuals choose it

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Martina Rajšp

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Okoljska vzgoja - vzgoja za življenje = Obrazovanje za okoliš - obrazovanje za život = Environmental education - education for life

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Martina Rajšp

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vzgoja za življenje - okoljska vzgoja

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Advantages and disadvantages of information-communication technology usage for four-year-old children, and the concequences of its usage for the childrens' development

2012 | Martina Rajšp, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Okoljske aktivnosti otrok v vrtcu

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Violence between peer in preschool and school - reality of our practice?

2011 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance, Matjaž Duh

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2011 | Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Andreja Hočevar, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Zlatka Cugmas, Tina Kavčič, Mojca Kovač Šebart

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vrtci

2011 | Andrej Koren, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Učenje učenja : delavnica 1

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Some aspects of sustainable development in kindergartens in Slovenia

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Adolescents and self-esteem

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Vzgoja za trajnostni razvoj v praksi vrtcev = Education for sustainable development in kindergarten practice

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Some aspects of teaching media literacy to pre-school children in Slovenia from a perception standpoint of teachers and parents

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Oddelek za predšolsko vzgojo

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spoznavanje okolja - družboslovje

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Družina in samovrednotenje mladostnikov = Family and self-esteem in adolescents

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Authority, discipline and children's rights - problems of modern schooling = Autoritet, disciplina i dječja prava - problemi suvremene škole

2011 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Cooperative learning and support strategies in the kindergarten = Suradničko učenje i strategije podrške u vrtiću

2011 | Martina Rajšp, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Osnovnošolci in zdrav način življenja s poudarkom na uživanju tekočin = Primary school children and their manners of drinking liquids

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The development of professional competencies : the educator as a reflective practioner in tertiary education

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Perceived expectations of prospective teachers regarding their career choice

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Teaching and learning in kindergarten

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Ivanuš-Grmek

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher education in Slovenia, from the first schools to the present day

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Starši in prehranjevalne navade predšolskih otrok = Parents and eating habits of preschool children

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Early pre-school children's learning through the use of print media

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Pomen razvoja socialnih kompetenc vzgojitelja za kakovosten gibalni razvoj predšolskega otroka = The importance of developing social competences of educators for quality motor development of pre-school children

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Sodelovanje staršev z vrtcem kot dejavnik kakovosti vrtca

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Professional development of pre-school educators

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Socialne spretnosti pri pouku : pedagoško andragoško izobraževanje : študijsko leto 2009/2010

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Cilji in naloge okoljske vzgoje v vrtcu

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Tiskani mediji kot pripomočki pri začetnem opismenjevanju predšolskih otrok

2010 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Nekateri vidiki vrednotenja revije za predšolske otroke

2010 | Martina Rajšp, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Okoljsko opismenjevanje predšolskih otrok = Environmental literacy of preschool children

2010 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kakovost vrtca in trajnostni razvoj = Quality in kindergarten and sustainable development

2010 | Tatjana Devjak, Jože Benčina, Sanja Berčnik, Srečko Devjak, Anita Jug Došler, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi staršev otrok na življenje in delo vrtca

2009 | Tatjana Vonta, Jonatan Vinkler, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovna monografija

Da sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti

2009 | Matjaž Duh, Tomaž Zupančič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovna monografija

Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The media and teaching in kindergarten

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

"Ekošola" kot način življenja = "Eco-school" as a way of life

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Lernen der Vorschulkinder im Kindergarten

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Nekateri vidiki sodelovanja s starši v krajših programih vrtca

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kompetencija i autonomija odgojitelja predškolske djece

2009 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Knjižnica v vrtcu - inovativni pristop k učenju = Kindergarten library - innovative approach to learning

2009 | Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Space organization in Slovene kindergartens from the aspect of regulations currently in force

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Reasons why future educators of preschool children chose the pedagogic profession

2009 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vseživljenjsko učenje za trajnostni razvoj

2009 | Tatjana Devjak, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kakovostna interakcija in komunikacija

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Pregledni znanstveni članek

Kaj in kako starši ocenjujejo v otroških revijah

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Pregledni znanstveni članek

Kriteriji ustreznosti revij za predšolske otroke

2008 | Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Profesionalni razvoj učitelja razredne nastave

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Prostorske možnosti za gibanje predšolskih otrok v vrtcu = Space possibilities for moving for preschool children in kindergarten

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Neki aspekti cjeloživotnog učenja za održivi razvoj u Sloveniji = Some aspects of lifelong learning for sustainable development in Slovenia

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Majda Pšunder

Znanstvena monografija

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj = Lifelong learning for sustainable development

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Ivanuš-Grmek

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Planiranje ciljeva odgoja i obrazovanja u kontekstu održivog razvoja u vrtiću

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča vzgojiteljev do kognitivnih ciljev okoljske vzgoje v vrtcu

2008 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Analiza krajših programov institucionalne predšolske vzgoje

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vlasta Hus

Drugo učno gradivo

Z igro spodbujamo zdravo prehranjevanje predšolskih otrok v vrtcu

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Izvirni znanstveni članek

Possibilities for media education in kindergarten

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Views of parents and educators towards the tasks of environmental education in kindergarten

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The role of teachers and parents in media education in Slovenian kindergartens

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Ivanuš-Grmek

Znanstvena monografija

Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

A hidden curriculum in kindergartens and empathy of preschool teachers

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Razlogi za izbiro poklica vzgojiteljica predšolskih otrok

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kurikularni modeli odgoja i obrazovanja za okoliš

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Lifelong education of preschool children's educators in Slovenia

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Professional competence of kindergarten teachers

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Kako starši doživljajo vzgojo v družini : vzgojni stili v družini danes

2007 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Specifičnosti predšolskega otroka in okoljska vzgoja v vrtcu

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vlasta Hus, Drago Unuk

Znanstvena monografija

Okoljska vzgoja v vrtcu

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvoj vrtcev Pomurja skozi prizmo profesionalizacije poklica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok od leta 1740 do 1940

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od nadzora do svetovanja

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Hidden curriculum in the kindergarten and empathy of preschool teachers

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Empatija vzgojiteljic kot dejavnik prikritega kurikula okoljske vzgoje v vrtcu

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Nekateri vidiki okoljske vzgoje predšolskih otrok = Some aspects of environmental education of pre-school children

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Nekateri vidiki timskega dela v vrtcu

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Koncepcija odgoja i obrazovanja za okoliš u predškolskim ustanovama

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Pregledni znanstveni članek

Otroci, starši in knjižnica v vrtcu

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razsežnosti ciljev in problematika načrtovanja okoljske vzgoje v vrtcu = Scope of goals and problems of planning environmental education in kindergarten

2006 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Pedagoški vidik kakovosti v vrtcu : pogled staršev na kakovost v vrtcu

2005 | Amand Papotnik, Dane Katalinič, Samo Fošnarič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Gorazd Ivan Gumzej

Strokovna monografija

To zmoremo že sedaj : z opazovanjem, raziskovanjem in ustvarjanjem v svetu naravoslovja in tehnike

2005 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pogled na razvojno strategijo Pomurja z vidika okoljske vzgoje v pomurskih vrtcih

2005 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Avtonomija vzgojiteljice in vzgojitelja v odnosu s starši

2005 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekateri vidiki prikritega kurikula okoljske vzgoje v vrtcu

2005 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Starši, vzgojiteljice in vzgojitelji o medijskem opismenjevanju otrok v vrtcu

2005 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Stališča in empatija vzgojiteljev kot elementa prikritega kurikula v vrtcu

2004 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ciljevi i sadržaj odgoja i obrazovanja za okoliš u predškolskim ustanovama

2004 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Pregledni znanstveni članek

Empatija vzgojiteljic kot element skritega kurikuluma v vrtcu

2004 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pedagoški vidiki celovitosti okoljske vzgoje v pogojih institucionalne predšolske vzgoje

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Teorije dječjeg razvoja u funkciji njihova značenja u odgoju i obrazovanju za okoliš

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Elementi vidljivog i prikrivenog kurikuluma u funkciji odgoja i obrazovanja za okoliš = Elements of official and hidden curriculum in term of environmental education

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kurikulum za vrtce in okoljska vzgoja v vrtcu

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Okoljska vzgoja v vrtcu in empatija vzgojiteljic predšolskih otrok

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Predšolski otrok danes pred izzivi novega tisočletja

2003 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Empatija odgojitelja kao sastavnica prikrivenog kurikuluma u vrtiću

2002 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Izkustveno učenje kot segment vseživljenjskega učenja bodočih vzgojiteljev

2000 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Medsebojni odnos - pomemben element vzgojno-izobraževalnega procesa med učitelji in študenti

2000 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Komunikacijske spretnosti vzgojiteljev v vrtcu in razvoj avtonomnosti predšolskega otroka

2000 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Komunikacijske spretnosti vzgojiteljev v vrtcu in reflektirajoča komunikacija

1999 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Starši in okoljska vzgoja v vrtcu

1999 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Stavovi odgajatelja o ekološkom odgoju djece u vrtiću

1999 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktualnost družinske vzgoje Antona Martina Slomška

1999 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Djeca, roditelji i likovna komunikacija predškolskog djeteta

1998 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Koncepcija razvojne strategije invalidskega varstva v Sloveniji in naloge Urada vlade Republike Slovenije za invalide pri uresničevanju razvojnih ciljev

1997 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Bojana Globačnik, Aleksandra Tabaj

Strokovna monografija

Vodič po pravicah invalidov

1996 | Beno Arnejčič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Bojana Globačnik, Aleksandra Tabaj

Strokovni članek

Italija med krizo in preživetjem : mafija in njene marionete. (4), Prava oblast so botri

1996 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati

1996 | Mirko Galeša, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Bojana Globačnik, Aleksandra Tabaj

Strokovna monografija

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov

1995 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Natalija Komljanc

Drugo učno gradivo

Študijske skupine

1995 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Natalija Komljanc

Drugo učno gradivo

Študijske skupine

1994 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tatjana Vonta

Strokovna monografija

Kako drugače?. Projektno delo v vrtcu

1994 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Družina kot podpora dodatnim dejavnostim v vrtcu

1993 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Kratki znanstveni prispevek

Nadaljnji razvoj institucionalne predšolske vzgoje pri nas

1993 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tatjana Vonta

Strokovna monografija

Kako drugače?. Projektno delo v vrtcu

1992 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekateri vidiki andragoškega dela s starši v vrtcu : (Razmišljanja in ugotovitve akcijske raziskave)

1991 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Strokovni članek

Družina postaja spet pomembna : sodelovanje vrtca in staršev

1991 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Sodelovanje med vrtcem in starši

1983 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

Prilagajanje skupne vzgojnoizobrazbene osnove v srednjem usmerjenem izobraževanju dopisni metodi izobraževanja odraslih

1980 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Uvajanje delavcev na delo

200 | Justina Erčulj, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Zanesljivo nastopati - prepričljivo argumentirati

200 | Justina Erčulj, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Spretnosti komuniciranja in ustvarjalnega reševanja konfliktnih situacij

200 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Poslovni bonton in komunikacija s strankami

200 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Poslovni bonton in spretnosti komuniciranja

200 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Drugo učno gradivo

Pravila komuniciranja po telefonu