• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Jurka_L_Vodopivec.jpg

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : pedagogika
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 55
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Komisije za študentske zadeve UP
Pedagoško delo:

Nosilka in izvajalka predmetov na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in na doktorskem študijskem programu na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, na doktorskem študijskem programu na Fakulteti za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile v Puli (Hrvaška), na doktorskem študijskem programu Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki (Bosna in Hercegovina) in na doktorskem študiju Fakulteta obrazovnih nauka Univerze »Goce Delčev« v Štipu (Severna Makedonija).

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

SICRIS

Raziskovalka v programski skupini ARRS:

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi,

Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0.

Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi / v družbi hitrih družbeno - gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti, Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem, Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj.

Druge dejavnosti:

Je članica uredniškega odbora revije  Magister, Palacky University, Olomouc (Czech Republic) in Metodički obzori, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska). Je članica Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU).