• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Anja_Pirih.jpg

doc. dr. Anja Pirih

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: Dottore di ricerca, Republika Italija
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : angleščina v izobraževanju
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Pedagoško delo:
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2,
 • Zgodnje učenje angleščine - književnost

 

 

Znanstveno-raziskovalno delo:

PIRIH, Anja. Who says they don’t read? Slovene elementary school students’ reading motivation in EFL. Revija za elementarno izobraževanje. Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, 2015, št. 1.

COBISS objave

2022 | Silva Bratož, Tina Štemberger, Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Slovenian children’s perceptions of and attitudes towards foreign languages

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezikovna raznolikost s perspektive tretješolcev = Language diversity from the perspective of third-grade learners

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih, Mojca Žefran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Parent or friend : teacher metaphors from the perspective of future teachers

2022 | Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kapitan ladje ali sopotnik : vloga visokošolskega učitelja skozi metafore

2021 | Silva Bratož, Anja Pirih, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Identifying children's attitudes towards languages : construction and validation of the LANGattMini Scale

2021 | Mojca Žefran, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Classroom observation in a young learners' online EFL classroom : model evaluation

2021 | Mojca Žefran, Anja Pirih, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Education students' attitudes towards linguistic diversity from a comparative perspective

2021 | Mojca Žefran, Nastja Cotič, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost izvajanja dejavnosti na prostem in skrb za varnost otrok v vrtcu = The importance of outdoor activities and taking care of children's safety in kindergarten

2021 | Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Knjiga za naročje kot alternativno učno okolje za namene diferenciacije pri pouku tujega jezika

2020 | Anja Pirih, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raising plurilingual children : parents' attitudes towards multilingualism and plurilingualism

2020 | Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

They do read, after all : Slovene primary school students' reading motivation in EFL

2020 | Silva Bratož, Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Stališča študentov do vprašanj predavateljev v predavalnici

2020 | Silva Bratož, Anja Pirih, Alenka Kocbek, Lucija Čok, Darja Mertelj, Karmen Pižorn

Znanstvena monografija

Pathways to plurilingual education

2019 | Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Extensive reading and changes to reading motivation in EFL among Slovene primary school pupils

2019 | Silva Bratož, Alenka Kocbek, Anja Pirih

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019

2017 | Mojca Žefran, Silva Bratož, Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Večjezičnost in raznojezičnost z vidika bodočih pedagoških delavcev

2017 | Anja Pirih

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Extensive reading in EFL for young Slovene teenagers : an evaluation study

2015 | Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Who says they don't read? Slovene elementary school students' reading motivation in EFL = Kdo pravi, da ne berejo? Bralna motivacija v angleščini kot tujem jeziku pri slovenskih osnovnošolcih

2006 | Milan Bufon, Anton Gosar, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec, Ana Beguš, Anja Pirih, Simon Kerma, Jernej Zupančič, Vladimir Klemenčič

Znanstvena monografija

The western Balkans : a European challenge : on the decennial of the Dayton peace agreement = Zahodni Balkan : evropski izziv : ob desetletnici Daytonskega mirovnega sporazuma

2005 | Andrej Mihevc, Marija Stanonik, Klemen Zakšek, Žiga Kokalj, Rachel Novšak, Anja Pirih, Nives Sulič

Znanstvena monografija

Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape