• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Nina_Krmac_1_.jpg

doc. dr. Nina Krmac

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Kabinet: Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
Pedagoško delo:
 • kvalitativno raziskovanje,

 • komparativna andragogika,

 • svetovanje in profesionalni razvoj.

Znanstveno-raziskovalno delo:
Druge dejavnosti:

 

Skrbnica Alumni kluba UP PEF in tutor učitelj za študente, ki na UP PEF študirajo na podlagi študijske izmenjave Erasmus+.

COBISS objave

2022 | Nina Krmac, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prednosti in izzivi izobraževanja na daljavo : perspektiva študentov, prihodnjih učiteljev

2022 | Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga mentorstva v visokošolskem izobraževanju in oblikovanju profesionalne poti študentov

2022 | Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The work of universities’ career centres in Europe

2022 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić

Strokovna monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2022 | Nina Krmac

Pregledni znanstveni članek

Interpretativna raziskava in njena uporaba na pedagoškem področju

2021 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

The effect of cross-curricular integration on pupils’ knowledge gained through experiential learning

2021 | Nastja Cotič, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pre-school teachers' and pre-school teacher assistants' opinions on a living corner at kindergarten

2021 | Nina Krmac, Martina Kovačič Kuzmič, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čezmejni študentje na UP PEF : izkušnje in izzivi = Crooss border students at UP PEF : experiences and challenges

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2021 | Nina Krmac

Pregledni znanstveni članek

O avtoetnografiji in njeni vlogi na pedagoškem področju

2021 | Nina Krmac, Dejan Hozjan, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Monika Govekar-Okoliš, Borut Mikulec

Znanstvena monografija

Možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice

2021 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen nacionalne poklicne kvalifikacije ter priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja v javnem zavodu RTV Slovenija

2020 | Nina Krmac, Martina Kovačič Kuzmič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča študentov študijskega programa Razredni pouk do medpredmetnega povezovanja pri poučevanju vsebin državljanske vzgoje

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primerjava študijskih programov s področja izobraževanja odraslih med Slovenijo in ZDA = Comparison of Slovenian and American adult education study programmes

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Comparison of health literacy of national minorities

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Proposed framework of competences for career counsellors employed at primary schools : a case study

2019 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

The development of health literacy factors and their impact on national minorities in the Slovenian-Italian border region

2018 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cooperation of career centres at universities with students with special needs

2018 | Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Posebnosti delovanja in razporeditve področij del v kariernih centrih na univerzah

2018 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak

Znanstvena monografija

Employment model of career counsellors at universities

2017 | Nina Krmac, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Construction and validation of scale of barriers to participation in education = Konstrukcija in validacija lestvice ovir pri odločanju za izobraževanje (LOI)

2017 | Nina Krmac, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza povezanosti ovir pri vključevanju odraslih v izobraževanje

2016 | Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezanost med motivi pri vključevanju odraslih v izobraževanje

2016 | Nina Krmac

Strokovni članek

Zakaj smo si različni: kako razumeti in sprejeti drugačnost

2016 | Nina Krmac

Strokovni članek

Nastanek kariernih centrov in ustvarjalnost

2015 | Dejan Hozjan, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza rezultatov vprašalnika o kakovosti študijskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere za študijsko leto 2014/2015

2014 | Nina Krmac

Drugo učno gradivo

Praktično pedagoško usposabljanje v 1. letniku univerzitetnega študija programa 1. stopnje Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem : priročnik za študente pri predmetu Didaktika v študijskem letu 2014/15

2014 | Dejan Hozjan, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v Evropski uniji ob začetku gospodarske recesije

2010 | Nina Krmac, Sanela Hudovernik, Milena Valenčič Zuljan, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Geometrical problems and the use of geoboard