• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Bogdan_Zupan__i___Ana_foto22.jpg

doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Kabinet: Kabinet – splošen (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za socialno pedagogiko

COBISS objave

2022 | Ana Bogdan Zupančič, Mateja Marovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Praktično usposabljanje v času študija na daljavo skozi oči študentov socialne pedagogike

2022 | Ana Bogdan Zupančič, Mateja Marovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Praktično usposabljanje v času študija na daljavo skozi oči študentov socialne pedagogike

2021 | Ana Bogdan Zupančič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljanje prehoda iz zaposlitve strokovnega delavca v vzgojno-izobraževalni praksi v zaposlitev visokošolskega učitelja v kontekstu procesov postmoderne družbe

2021 | Mateja Marovič, Ana Bogdan Zupančič

Strokovni članek

Terapevtska hortikultura v socialno pedagoškem polju

2021 | Ana Bogdan Zupančič

Pregledni znanstveni članek

The meaning of radicalisation in modern social pedagogy

2020 | Ana Bogdan Zupančič

Pregledni znanstveni članek

Sodobna socialna pedagogika v primežu individualizma ali njegova "alternativa"? = Social pedagogy today: a discipline in the grip of individualism or its "alternative"?

2020 | Ana Bogdan Zupančič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vprašanje družbenega statusa socialne pedagogike kot poklicne skupine

2019 | Ana Bogdan Zupančič, Mateja Marovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Discussing the social, communal as an opportunity for social pedagogy

2019 | Mateja Marovič, Ana Bogdan Zupančič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Assumptions that influence the implementation of participation in residential treatment

2019 | Ana Bogdan Zupančič

Pregledni znanstveni članek

The social status of social pedagogy as a professional group

2019 | Ana Bogdan Zupančič, Mitja Krajnčan

Izvirni znanstveni članek

Odnosna kompetenca strokovnih delavcev v osnovni šoli

2018 | Ana Bogdan Zupančič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The social status of social pedagogy as a professional group

2018 | Ana Bogdan Zupančič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refleksija socialnopedagoškega diskurza osnovnošolskih praks

2016 | Ana Bogdan Zupančič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vloga svetovalnega delavca pri profesionalnem razvoju učiteljev : vpeljava intervizije kot odlična priložnost za profesionalni napredek - primer dobre prakse

2004 | Ana Bogdan Zupančič

Strokovni članek

Koncept avtoritete v doživljajski pedagogiki?

2003 | Ana Bogdan Zupančič, Nataša Mojškerc

Strokovni članek

Naš prvi projekt: Indijanci so med nami