• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Suzana_Todorovic_1_.jpg

izr. prof. dr. Suzana Todorović

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : jezikoslovje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo

COBISS objave

2022 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Pomjanski romanizmi nekoč in danes

2022 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Uno sguardo diacronico su alcuni romanismi del vernacolo pomianese

2022 | Suzana Todorović

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Istrobeneščina v severozahodni Istri

2022 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Suzana Todorović, Anna Kožuh

Znanstvena monografija

(Za)govor ustvarjalnosti : sto let z Giannijem Rodarijem = La fantastica Rodariana : 100 anni con Gianni Rodari = Defending Creativity : 100 years with Gianni Rodari

2022 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Koprske besede v rokopisu Antea Gravisija iz leta 1881 : izrazi od F do P

2022 | Suzana Todorović, Barbara Baloh, Goran Filipi, Marko Jesenšek

Znanstvena monografija

Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom : v spomin akademiku Goranu Filipiju

2022 | Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tanja Fajfar, Metka Furlan, Gašper Ilc, Mateja Jemec Tomazin, Monika Kalin Golob, Matej Meterc, Tanja Mirtič, Drago Perko, Aleš Pogačnik, Tadeja Rozman, Andrej Stopar, Irena Stramljič Breznik, Mojca Žagar Karer, Tina Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Suzana Todorović, Rok Žaucer

Znanstvena monografija

Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih

2022 | Danila Zuljan Kumar, Vera Smole, Suzana Todorović, Andreja Legan Ravnikar

Znanstvena monografija

Skladnja nadiškega in briškega narečja

2021 | Suzana Todorović, Goran Filipi

Izvirni znanstveni članek

Istrskoslovenski ornitonimi iz družine rac in gosi : primerjava izrazov, pridobljenih v 80-ih letih 20. stoletja in v času novejših raziskav

2021 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Istrobeneščina med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri

2021 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Koprske besede v rokopisu Antea Gravisija iz leta 1881 : izrazi od A do D

2021 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Hišna imena v Bertokih pri Kopru (njihov izvor in analiza)

2021 | Suzana Todorović

Druge monografije in druga zaključena dela

Kontaktna dialektologija akad. Gorana Filipija : mednarodni znanstveni sestanek : Koper, 22. oktober 2021

2021 | Suzana Todorović

Strokovna monografija

Besede in okusi iz istrske kužine

2021 | Suzana Todorović, Miha Koderman, Martina Ožbot, Tjaša Jakop

Znanstvena monografija

Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih : Bertoki, Pomjan in Šared

2020 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Hišna imena na Pomjanu in Šaredu v slovenski Istri

2020 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Prevzeto in domače v slovenskem istrskem narečju : analiza izbranih narečnih besedil

2020 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora : glagolski časi in izbrane glagolske oblike

2020 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

L'origine delle voci istroslovene pertinenti agli accessori di abbigliamento

2020 | Suzana Todorović, Urša Šivic, Svanibor Pettan, Tjaša Jakop

Znanstvena monografija

Narečje ter ljudsko glasbeno in plesno izročilo v Dekanih z okolico nekoč in danes

2020 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

I tempi verbali del modo indicativo nel dialetto istroveneto del litorale sloveno

2019 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora : od fonemskega sestava do zaimkov

2019 | Suzana Todorović, Metka Furlan, Martina Ožbot, Goran Filipi, Miha Koderman

Znanstvena monografija

L'istroveneto nell'ambito degli altri idiomi delle località slovene costiere

2019 | Suzana Todorović, Metka Furlan, Martina Ožbot, Goran Filipi, Miha Koderman

Znanstvena monografija

Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih obmorskih krajih

2018 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Voci istrovenete isolane pertinenti alle tradizioni e a vita, matrimonio e famiglia

2018 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice

2018 | Suzana Todorović, Metka Furlan, Martina Ožbot, Goran Filipi

Znanstvena monografija

La varietà dialettale del Capodistriano

2018 | Suzana Todorović, Metka Furlan, Martina Ožbot, Goran Filipi

Znanstvena monografija

Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem : Bertoki, Puče, Sveti Anton

2017 | Suzana Todorović, Goran Filipi

Izvirni znanstveni članek

Etimologije izbranih aloglotizmov s področja kuhinje v slovenskih istrskih govorih

2017 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu

2017 | Suzana Todorović, Goran Filipi

Izvirni znanstveni članek

Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istroromunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksiki

2017 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako je ćakulala Šavrinka?

2017 | Suzana Todorović, Martina Ožbot, Metka Furlan, Goran Filipi

Znanstvena monografija

Il dialetto istroveneto a Capodistria, Isola e Pirano

2017 | Suzana Todorović, Martina Ožbot, Goran Filipi, Metka Furlan

Znanstvena monografija

Narečna raznolikost v okolici Kopra : Dekani, Hrvatini, Škofije

2017 | Suzana Todorović, Damir Josipovič, Goran Filipi

Znanstvena monografija

Šavrinka

2016 | Suzana Todorović, Goran Filipi

Izvirni znanstveni članek

Izbrana skupna leksika istrskih narečij s področja oblačil

2016 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

La denominazione e l'origine di alcuni lessemi istrosloveni appartenenti al campo semantico della vita sociale

2016 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre

2016 | Suzana Todorović

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

I prestiti di origine istroveneta nel dialetto istrosloveno

2016 | Suzana Todorović, Martina Ožbot, Metka Furlan, Goran Filipi

Znanstvena monografija

Narečje v Kopru, Izoli in Piranu

2015 | Katja Hrobat Virloget, Petra Kavrečič, Maja Smotlak, Suzana Todorović, Neža Čebron Lipovec

Znanstvena monografija

Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografie scientifica]

2015 | Katja Hrobat Virloget, Petra Kavrečič, Maja Smotlak, Suzana Todorović, Neža Čebron Lipovec

Znanstvena monografija

Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografia scientifica]

2015 | Suzana Todorović, Goran Filipi, Metka Furlan, Martina Ožbot

Znanstvena monografija

Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra : Boršt, Krkavče in Tinjan

2015 | Suzana Todorović, Metka Furlan, Goran Filipi, Danila Zuljan Kumar, Miha Koderman

Znanstvena monografija

Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem

2014 | Suzana Todorović

Druge monografije in druga zaključena dela

Od naravnega laboratorija do hiše znanosti : 20 let po ustanovitvi Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije v Kopru = Dal laboratorio naturale alla casa di scienze : 20 anni dalla fondazione del Centro di ricerche scientifiche della Repubblica Slovenia Capodistria

2014 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Šavrinsko narečno izrazje romanskega izvora za pojme s področja vremenskih razmer in geomorfologije

2014 | Suzana Todorović, Rožana Koštiál, Metka Furlan, Goran Filipi

Znanstvena monografija

Narečno besedje piranskega podeželja : Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter

2013 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prestiti romanzi ibridi nelle parlate istroslovene

2013 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Romanske prvine v istrskoslovenskem besedišču iz semantičnega polja "garderoba in dodatki" v vaseh Krkavče, Nova vas in Boršt

2011 | Suzana Todorović

Pregledni znanstveni članek

Ob izidu Narečnega atlasa slovenske Istre in Krasa (NASIK)

2011 | Suzana Todorović

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izbrani romanizmi s področja bolezni v istrskoslovenskih govorih

2009 | Suzana Todorović

Strokovni članek

Morje v narečju

2008 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Izbrani istrskobeneški leksemi v krkavškem govoru I