• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

viš. pred. Martina Kovačič Kuzmić

 
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistentka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 55
Kabinet: Dekanat
Druge funkcije:
članica Komisije za spremljanje izvajanja Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP
pomočnica dekanje

COBISS objave

2021 | Nina Krmac, Martina Kovačič Kuzmič, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čezmejni študentje na UP PEF : izkušnje in izzivi = Crooss border students at UP PEF : experiences and challenges

2021 | Martina Kovačič Kuzmič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Legal aspects of distance learning

2020 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Challenges of contemporary school from the perspective of future teachers

2020 | Nina Krmac, Martina Kovačič Kuzmič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča študentov študijskega programa Razredni pouk do medpredmetnega povezovanja pri poučevanju vsebin državljanske vzgoje

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sodobni pogledi na vključevanje človekovih pravic v pedagoško prakso = Contemporary aspects on the integration of human rights into pedagogical practice

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The role of mediation in school

2019 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekateri vidiki udeležbe otrok v raziskavah

2018 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Certain aspects of the implementation of minority rights in the field of education in Slovenia

2018 | Martina Kovačič Kuzmič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Collisions of educational rights between parents and school