• A
 • B
 • C
 • Č
 • Đ
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • U
 • V
 • VSI

Nuša Vatovec

 
Strokovni naslov: univ. dipl. prav.
 
Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Pravne zadeve
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 56
 
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF: članica Statutarne komisije UP
Druge funkcije: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF