Zaposleni po službah

 

Vodstvo fakultete - dekanat

05 66 31 269

DEKANJA

prof. dr. Mara Cotič

I. nadstropje

05 66 31 274

PRODEKANJA za študijske zadeve - redni študij

prof. dr. Amalija Žakelj

I. nadstropje


05 66 31 274
PRODEKANJA za študijske zadeve - izredni študij doc. dr. Marina Volk I. nadstropje

05 66 31 279

PRODEKANJA za študentske zadeve

izr. prof. dr. Silva Bratož

I. nadstropje

05 61 17 682

PRODEKANJA za znanstveno raziskovanje in doktorski študij

izr. prof. dr. Tina Štemberger

I. nadstropje

05 66 31 258

PRODEKAN za mednarodno sodelovanje in umetnost

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

I. nadstropje

05 66 31 269

PRODEKANJA za kakovost in razvoj

izr. prof. dr. Sonja Rutar

I. nadstropje

05 66 31 265

PRODEKAN za sodelovanje z okoljem in prenos znanja

prof. dr. Mitja Krajnčan

I. nadstropje

05 66 31 255 POMOČNICA DEKANJE Martina Kovačič Kuzmić,mag. prav. I. nadstropje

05 61 17 680

TAJNIK FAKULTETE

mag. Alenka Andrejašič, prof. zgo. in soc. I. nadstropje

Tajništvo dekanata

05 66 31 269

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA

Nina Janjić

I. nadstropje

Referat za študente

05 66 31 273

VODJA SLUŽBE

Eva Červar Bizjak

pritličje

05 66 31 270

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - dodiplomski izredni študij

Violeta Jovičić

pritličje

05 66 31 276

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za študentske zadeve - dodiplomski redni študij

Maja Rojc

pritličje

05 66 31 271

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - podiplomski študij

Tina Vičič

pritličje

05 66 31 254

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija

Bojana Berginc

II. nadstropje

05 66 31 254 SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študentske zadeve - tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija Mateja Knafelc

II. nadstropje

Služba za izobraževanje

05 61 17 686

VODJA SLUŽBE

Lučka Gregorič Bolje

II. nadstropje

05 61 17 685

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za študijske zadeve in prakso

Kristjan Hrvatin

II. nadstropje

05 66 31 263

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za študijske zadeve

Janja Sever

II. nadstropje

Služba za pravne in kadrovske zadeve

05 61 17 688

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za kadrovske zadeve

Lara Krmac

II. nadstropje

05 66 31 256

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za pravne zadeve

Nuša Vatovec

II. nadstropje

Služba za splošne zadeve

05 66 31 275

VODJA SLUŽBE

Orijana Gregorič

II. nadstropje

05 66 31 259

STROKOVNA DELAVKA za splošne zadeve

Suzana Đurić

II. nadstropje

05 61 17 684

TEHNIČNI DELAVEC – računalniška podpora

Stelio Felda

II. nadstropje
05 61 17 684 TEHNIČNI DELAVEC – računalniška podpora Martin Vižintin II. nadstropje

05 61 17 689
040 454 114

TEHNIČNI DELAVEC

Ramiz Kamenčić

pritličje

041 393 169 ČISTILKA Remza Mašinović pritličje


Finančno-računovodska služba

05 66 31 261

VODJA SLUŽBE

Ines Ugrin Filipič

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

05 61 17 534

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za finančno – računovodske zadeve

Sabina Kralj Kocjančič

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

Služba za znanstveno - raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

05 66 31 262

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje in Erasmus koordinatorica za študente

Marijana Pregarac

Trg Brolo 12 - I. nadstropje

05 66 31 266 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC Matija Jenko I. nadstropje

Služba za tržne dejavnosti in promocijo

05 66 31 257

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za tržne dejavnosti in promocijo

Andreja Perčič

I. nadstropje

05 66 31 277

SAMOSTOJNA STROKOVNA DELAVKA za tržne dejavnosti in promocijo

Tina Cotič

bivša založba UP FM

031 634 017

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC za tržne dejavnosti in promocijo

Lovrenc Habe

I. nadstropje

Kabineti in sejna soba

05 66 31 264

Kabinet za NARAVOSLOVJE in TEHNIKO

pritličje

05 66 31 266

Kabinet za ŠPORT in GLASBO

I. nadstropje

05 66 31 278

Kabinet za DIDAKTIKO MATEMATIKE

UP FM

05 66 31 250

Kabinet za JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

DŠDK

05 66 31 251

Kabinet za PEDAGOŠKE VEDE IN DRUŽBOSLOVNE VEDE

DŠDK

05 66 31 252

Kabinet za PSIHOLOŠKE VEDE IN SPECIALNO PEDAGOGIKO

DŠDK

05 66 31 253

Kabinet za UMETNOST

DŠDK

05 66 17 687

Kabinet PREDSTOJNIKOV

bivša založba FM

05 66 31 272

SEJNA SOBA

I. nadstropje

Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF

05 61 02 030

VODJA KNJIŽNICE

Tanja Gregorič

knjižnica

05 61 02 005

IZPOSOJA

Nataša Filistun
Tina Lekan Kraševec

knjižnica