programi profesionalnega usposabljanja


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) predstavljajo vez med visokošolskimi učitelji UP PEF in pedagoškimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Programi so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.

____________________________________________________________________________

V študijskem letu 2020/2021 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja naslednje programe:

  • Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje.
  • Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju.
  • Lutke v igralnici in v razredu.
  • Ocenjevanje otroških likovnih del.
  • Plesne dejavnosti za najmlajše.
  • Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo.


NAVODILA ZA PRIJAVO NA PPU:

Strokovne delavce morajo na PPU prijaviti ravnatelji vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer so zaposleni, in sicer preko spletne aplikacije KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/2021.

Katalog z vsemi objavljenimi programi je dostopen na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx.

Bistvena novost prenovljene aplikacije je uvedba izključno elektronske prijave. Aplikacija deluje v vseh brskalnikih in je dostopna vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Namenjena je prijavljanju in odjavljanju strokovnih delavcev v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so objavljeni katalogu.

Postopek prijave preko spletne aplikacije KATIS:

1. strokovnega delavca na izbrano izobraževanje prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s strani ministrstva)

ali

2. strokovni delavec se prijavi sam, in sicer tako, da mu ravnatelj dodeli geslo (v rubriki »Udeleženci« s klikom na gumb »Zgeneriraj geslo«; geslo bo poslano na elektronski naslov, ki je naveden v podatkih o udeležencu) ali na e-naslov  strokovni delavec pošlje prošnjo za dodelitev gesla za vstop v spletno aplikacijo KATIS.