Cikel usposabljanj s področja visokošolske didaktike

datum: 16.02.2022

kategorija: Za zaposlene

Visokošolske učitelje in sodelavce ter druge zaposlene vabimo na cikel usposabljanj, ki ga UP PEF organizira v okviru projekta INOVUP "Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju".

Prijava na usposabljanje: Prijava poteka prek spletne strani INOVUP, www.inovup.si. Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: alenka.andrejasic@upr.si. 

Opomba: Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti najmanj 4 usposabljanj in pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

 Program

Pedagoško – psihološki elementi prehoda mladostnikov v visokošolsko izobraževanje
15. marec 2022 od 9.00 do 12.00 na daljavo
izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

Sodobni načini in prakse spremljanja in ocenjevanja znanja
18. marec 2022 od 10.00 do 13.00 na daljavo
dr. Ana Bardorfer

Učinkovitost debatne tehnike v visokošolskem izobraževanju
25. marec 2022 od 10.00 do 13.00 na daljavo
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Zagovorništvo in samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami
1. april 2022 od 10.00 di 13.00 na daljavo
doc. dr. Karmen Drljić

Raba raziskovalne metodologije pri pripravi zaključnega dela
8. april 2022 od 10.00 d0 13.00 na daljavo
dr. Nina Krmac

Načela priprave učnega načrta za izvedbo na študenta osredinjenega poučevanja
15. april 2022 od 10.00 do 13.00 na daljavo
izr. prof. dr. Sonja Rutar