Vabilo na delavnico »K refleksivni in poglobljeni presoji kakovosti«

datum: 18.10.2022

kategorija: Za zaposlene

25. 10. 2022 ob 10. uri v predavalnici Levant 1, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper

Posnetek_zaslona_2022-10-18_183653.png

Namen delavnice

Sistemi kakovosti na visokošolskih zavodih predstavljajo ogrodje notranjega zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja.

Namen sistemov kakovosti je zagotavljanje ustreznih študijskih vsebin in kakovostne izvedbe študijskega procesa in z njim povezanega raziskovalnega dela ter ustreznih razmer za izobraževanje in raziskovanje, kot so kadrovski in finančni viri ter prostori in oprema.

Pri tem pa sta ključni vprašanji, kaj je tisto, kar je v visokem šolstvu dobro, in kako globoko mora presoja kakovosti seči, da lahko prepričljivo odgovori na prvo vprašanje in se obenem zaveda svojega učinka.

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s/z:

  • koncepti kakovosti in ideali v visokem šolstvu,
  • možnostjo izbire med generičnim pristopom h kakovosti in upoštevanjem posebnosti poučevanja, vrste in stopnje študija, njegove disciplinarne vpetosti in njegovega institucionalnega ozadja,
  • refleksivno rabo konceptov kakovosti in z visokim šolstvom povezanih idealov pri evalvacijah ter problematika instrumentalizacije kakovosti
  • vsebinsko presojo po standardih kakovosti – celovitost, poglobljenost in premišljenost presoje s poudarkom na presoji študijskih programov.

 

Cilji delavnice

 

  • Poglobiti razumevanje kakovosti v visokem šolstvu.
  • Ozavestiti vpliv sistemov zagotavljanja kakovosti na visoko šolstvo.
  • Razumeti pomen razumevanja in upoštevanja posebnosti visokošolskega izobraževanja in raziskovanja.
  • Izostriti in izboljšati evalvacijske prakse.

 

Program

10:00 - 10:10

Uvodni pozdrav

Izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve UP

10:10 - 11:00

K refleksiji in poglobljeni presoji kakovosti

Mag. Jernej Širok, NAKVIS

11:00 - 11:10

Odmor

11:10 - 11:30

Predstavitev Vodnika po zunanjih presojah

Mag. Jernej Širok, NAKVIS

11:30 - 12:00

Razprava in zaključek

 

 

Kratka predstavitev izvajalca delavnice:

Mag. Jernej Širok, zaposlen na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, kjer vodim akreditacijske in evalvacijske postopke, izdelujem sistemske in tematske analize ter sodelujem pri pripravi usmeritev za presojanje kakovosti. Doktorski študent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z raziskovalno temo Napetosti v konceptih in praksah kakovosti v visokem šolstvu. 

Prijava

Prijava je mogoča z e-prijavnim obrazcem  do vključno 24. 10. 2022.

Zagotovljeno je 48 prostih mest. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije o dogodku nam lahko pišete na kontaktni e-naslov:

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

icon open book

Novice

20. maj. | Novice

Delavnice v okviru projekta GREEN4VIP

23. aprila 2024 so v okviru Erasmus+ projekta Green4VIP študentje 2. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja, izvedli delavnice za predšolske otroke.

20. maj. | Novice

Kaj je v zakulisju uspešnega učnega procesa?

V sredo, 15. maja 2024, smo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v okviru vaj pri predmetu Procesi učenja na študijskem programu Pedagogika 1. stopnje, gostili dr. Katjo Kozlovič, zakonsko in družinsko terapevtko. Gostja je s študenti delila izkušnje praktičnega dela z otroki, ki temelji tako na lastnih kot drugih znanstvenih raziskavah.

17. maj. | Novice

Preteklost v nakitu na ogled le še do 11. maja 2024

Razstava nakita, študentov Vizualnih umetnosti in oblikovanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, je nastala v sklopu Slovenskega tedna nakita. Glavna in povezovalna tema Slovenskega tedna nakita se glasi »Občutenja – Sensations,« študentje pa so, izmed treh možnih sklopov, izbrali preteklost.

icon arrow more

Dogodki