Vabilo na delavnico »K refleksivni in poglobljeni presoji kakovosti«

datum: 18.10.2022

kategorija: Za zaposlene

25. 10. 2022 ob 10. uri v predavalnici Levant 1, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper

Posnetek_zaslona_2022-10-18_183653.png

Namen delavnice

Sistemi kakovosti na visokošolskih zavodih predstavljajo ogrodje notranjega zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja.

Namen sistemov kakovosti je zagotavljanje ustreznih študijskih vsebin in kakovostne izvedbe študijskega procesa in z njim povezanega raziskovalnega dela ter ustreznih razmer za izobraževanje in raziskovanje, kot so kadrovski in finančni viri ter prostori in oprema.

Pri tem pa sta ključni vprašanji, kaj je tisto, kar je v visokem šolstvu dobro, in kako globoko mora presoja kakovosti seči, da lahko prepričljivo odgovori na prvo vprašanje in se obenem zaveda svojega učinka.

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s/z:

  • koncepti kakovosti in ideali v visokem šolstvu,
  • možnostjo izbire med generičnim pristopom h kakovosti in upoštevanjem posebnosti poučevanja, vrste in stopnje študija, njegove disciplinarne vpetosti in njegovega institucionalnega ozadja,
  • refleksivno rabo konceptov kakovosti in z visokim šolstvom povezanih idealov pri evalvacijah ter problematika instrumentalizacije kakovosti
  • vsebinsko presojo po standardih kakovosti – celovitost, poglobljenost in premišljenost presoje s poudarkom na presoji študijskih programov.

 

Cilji delavnice

 

  • Poglobiti razumevanje kakovosti v visokem šolstvu.
  • Ozavestiti vpliv sistemov zagotavljanja kakovosti na visoko šolstvo.
  • Razumeti pomen razumevanja in upoštevanja posebnosti visokošolskega izobraževanja in raziskovanja.
  • Izostriti in izboljšati evalvacijske prakse.

 

Program

10:00 - 10:10

Uvodni pozdrav

Izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve UP

10:10 - 11:00

K refleksiji in poglobljeni presoji kakovosti

Mag. Jernej Širok, NAKVIS

11:00 - 11:10

Odmor

11:10 - 11:30

Predstavitev Vodnika po zunanjih presojah

Mag. Jernej Širok, NAKVIS

11:30 - 12:00

Razprava in zaključek

 

 

Kratka predstavitev izvajalca delavnice:

Mag. Jernej Širok, zaposlen na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, kjer vodim akreditacijske in evalvacijske postopke, izdelujem sistemske in tematske analize ter sodelujem pri pripravi usmeritev za presojanje kakovosti. Doktorski študent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z raziskovalno temo Napetosti v konceptih in praksah kakovosti v visokem šolstvu. 

Prijava

Prijava je mogoča z e-prijavnim obrazcem  do vključno 24. 10. 2022.

Zagotovljeno je 48 prostih mest. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije o dogodku nam lahko pišete na kontaktni e-naslov:

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more