predavanja, seminarji, delavnice


Predavanja, delavnice in seminarji predstavljajo najbolj fleksibilno izobraževalno poddejavnost, saj se vsebinsko in izvedbeno prilagajajo ciljnim skupinam, ki ne bodo zajete v ostalih poddejavnostih. Omogočajo vključevanje ostalih ciljnih skupin, kot so npr. starši, brezposleni, zaposleni. Sočasno pa nagovarjajo visokošolske učitelje k ponujanju aktualnih učnih vsebin iz različnih področij.

_____________________________________________________________________________

Katalog ponudbe izobraževanj 2020/2021 bo objavljen v kratkem.