predavanja, seminarji, delavnice


Predavanja, delavnice in seminarji predstavljajo najbolj fleksibilno izobraževalno poddejavnost, saj se vsebinsko in izvedbeno prilagajajo ciljnim skupinam, ki ne bodo zajete v ostalih poddejavnostih. Omogočajo vključevanje ostalih ciljnih skupin, kot so npr. starši, brezposleni, zaposleni. Sočasno pa nagovarjajo visokošolske učitelje k ponujanju aktualnih učnih vsebin iz različnih področij.

_____________________________________________________________________________

Katalog ponudbe izobraževanj 2020/2021 bo objavljen v kratkem.
 

icon open book

Novice

20. jun. | Novice

Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

17. jun. | Novice

Letno srečanje konzorcija projekta B-Rin

V četrtek, 13. junija 2024, je na Univerzi na Primorskem, potekalo 1. letno srečanje konzorcija projekta B-Rin, v katerem UP kot vodja projekta sodeluje z desetimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami.

14. jun. | Novice

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

»Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati«, je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

icon arrow more

Dogodki