Informacijske storitve

 

Uporabniško ime in geslo študenta


Vsak študent ob vpisu na Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto (UP PEF) pridobi uporabniško ime, ki je enako vpisni številki študenta (npr.1234567), ter geslo, ki velja za vse spodaj naštete storitve.

Poleg običajnega uporabniškega imena, ki se uporablja za vse storitve, ki jih nudi UP PEF oz. Univerza na Primorskem, dobite tudi uporabniško ime z dodano domeno @student.upr.si (če bi bilo vaše uporabniško ime 1234567 je torej vaše uporabniško ime za Eduroam 1234567@student.upr.si), s katero lahko dostopate do brezžičnega omrežja Eduroam, do Office 365 in do storitev v federaciji AAI. 

Sprememba gesla

Sprememba gesla je možna preko Študentskega informacijskega sistema (ŠIS) v razdelku MOJI PODATKI - Gesla. Sprememba gesla bo v ostalih storitvah vidna v roku ene ure.

Pozabljeno geslo

Pozabljeno geslo je možno obnoviti v Referatu za študente UP PEF. Pri tem je potrebno imeti študentsko izkaznico ali drug dokument, s katerim lahko dokažete svojo istovetnost.

Izjema

Če je bil vaš univerzitetni elektronski naslov ustvarjen leta 2016 ali pred tem letom, ste ohranili, v kolikor niste kasneje zaprosili v Referat za študente UP PEF za spremembo, elektronski naslov ime.priimek@student.upr.si. Sicer vam je bil sedaj dodeljen tudi elektronski naslov , vendar kot do sedaj uporabljajte prvotno dodeljeni elektronski naslov in uporabniško ime sestavljeno iz ime.priimek. 

 

Študentski informacijski sistem (ŠIS)

Študentski informacijski sistem (ŠIS) se uporablja za prijavo na izpite, dostop do rezultatov izpitov, podpisovanje izjav in prošenj ter za druge storitve.

Za dostop uporabljate uporabniško ime in geslo študenta – glej na vrh strani.

V primeru težav z uporabo ali dostopom do ŠIS-a se obrnite na Referat za študente UP PEF ().

 

E-učilnica ali E-okolje

Na naslovu https://e.pef.upr.si/ je dosegljiva e-učilnica moodle. Dosegljiva je tudi preko ikone e-okolje na spletni strani UP PEF. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci obveznosti pri posameznem predmetu. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z izvajalci preko forumov, oddajo izdelkov itd.

Privzeto (z uporabniškim imenom in geslom študenta – glej na vrh strani) se študenti lahko prijavite v katerikoli predmet - če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (če je npr. potrebno posebno geslo), se morate obrniti nanj.

Na tem mestu so tudi Navodila za vpis v e-učilnice.

 

Elektronska pošta

Od študijskega leta 2020/2021 se vsem študentom Univerze na Primorskem v ŠIS-u dodeli univerzitetni študentski elektronski naslov, ki so ga študenti dolžni uporabljati za vso komunikacijo, ki je povezana s študijem na UP PEF in Univerzi na Primorskem. Osebni elektronski naslovi študentov, ki so bili uporabljeni ob prijavi, so v ŠIS-u avtomatsko spremenijo v nove univerzitetne elektronske naslove . Tako vsa komunikacija iz ŠIS-a oziroma z Referatom za študente UP PEF, z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter ostalimi zaposlenimi na UP PEF oziroma na Univerzi na Primorskem poteka izključno preko tega elektronskega naslova.

Zato je pravica in dolžnost študentov, da redno preverjajo univerzitetni študentski naslov, saj bodo na ta naslov prejemali vsa sporočila, ki so vezana na njihov študij in obštudijske dejavnosti.

Pod vsakim poslanim elektronskim sporočilom pa se je študent dolžan podpisati s svojim imenom in priimkom.

Elektronskih sporočil se tako ne pošilja na »skupinske elektronske naslove letnikov«. Za to obliko komunikacije se uporablja spletno komuniciranje s študenti v okviru e-učilnic.

Elektronsko pošto študentom nudimo z brezplačno uporabo paketa Office 365, ki vključuje aplikacijo Outlook za upravljanje elektronske pošte. Možen je tudi dostop do e-računa preko ikone e-pošta na spletni strani UP PEF.

Izjeme od uporabe univerzitetnega elektronskega naslova so le, ko študent nima več statusa študenta, in se mu v ŠIS-u povrne stanje na elektronski naslov, ki ga je uporabil ob vpisu.

Druga izjema pa je opisana pod Uporabniško ime in geslo študenta – glej na vrh strani.

 

Office 365

Office 365 vključuje Outlook (elektronsko pošto), Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams ter nekatere druge Microsoftove izdelke.

Dostop do Office 365 je mogoč preko spletne strani www.office.com, uporabniško ime je opisano v zgoraj pod Uporabniško ime in geslo. 

 

ZOOM

Če poteka študijski proces na daljavo, se zanj uporablja videokonferenčni sistem ZOOM, ki si ga lahko prenesete na tej povezavi https://zoom.us. Za sledenje študijskim obveznostim se morate registrirati.

V primeru izvedbe študijskih obveznosti na daljavo, se prisotnost študenta na daljavo šteje kot osebna prisotnost. Študentovo prisotnost na daljavo se ustrezno preveri in evidentira. Zato vas prosimo, da je vaše ime za prikaz v ZOOM-u, sestavljeno na način Ime Priimek študenta (tako se ne uporablja samo imen ali samo priimkov ali nadimkov itd.).

Na predavanja in vaje preko ZOOM-a se boste lahko povezali preko povezav, ki vam jih bodo sporočili izvajalci v e-učilnici posameznega predmeta.

 

Brezžično omrežje - EDUROAM

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci ter drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu. 

Uporabniško ime za Eduroam je enako uporabniškemu imenu študenta - glej na vrh strani. 

Za ureditev povezave je na večini naprav potrebno namestiti posebno programsko opremo, ki jo dobite na cat.eduroam.org. Za sisteme android sistem Eduroam CAT še nima na voljo avtomatičnega orodja, zato je tam potrebno omrežje nastaviti ročno, navodila so na voljo tukaj.

 

 

Arnes AAI

Univerza na Primorskem je članica federacije Arnes AAI, s čimer študenti dobite dostop do velikega nabora storitev, ki jih nudijo druge  organizacije. Primera storitev sta VOX za izvedbo spletnih konferenc, ali filesender za enostavno deljenje velikih datotek.

Za dostop uporabljate uporabniško ime študenta  – glej na vrh strani.

Seznam nekaterih storitev, ki so na voljo preko arnes AAI je na voljo na https://mds.aai.arnes.si/.

icon open book

Novice

29. mar. | Novice

GDI: Vabilo na okroglo mizo: Razumevanje pomena digitalne tehnologije v dodiplomskem programu PV

Z okroglo mizo bodo sklenjeni mednarodni dnevi Pomen digitalne tehnologije v dodiplomskem visokošolskem programu Predšolska vzgoja.

29. mar. | Novice

GDI: Pomen rabe digitalnih orodij v dodiplomskem študijskem programu Predšolske vzgoje

Družba 5.0 predvideva trajnostni, vključujoč družbenogospodarski sistem, ki bo slonel na razvoju in digitalizaciji (UNESCO 2019). Celotna zgodovina šolstva in spremembe na področju vzgoje in izobraževanja pričajo o vlogi šolstva pri razvoju družbe in njegovem aktivnem odzivu na značilnosti ter potrebe okolja. Vključevanje digitalne tehnologije v celotno vertikalo vzgojno-izobraževalnega sistema pomeni izhodišče pri zagotavljanju kontinuiranega prizadevanja za trajnostni, vključujoč in digitalno podprt razvoj posameznika in družbe.

28. mar. | Novice

PEF-PUF 2023: 4. regijski festival kamišibaja Južne Primorske

Letos že četrtič poteka regijski festival kamišibaja, ki ga organizirata Pedagoška fakulteta Univerze in Primorskem in Primorski festival uličnega gledališča. Na sporedu bo skoraj 30 kamišibajskih predstav. Glavnino so pripravili študentje Predšolske vzgoje na PEF, novo produkcijo pa bodo predstavili tudi uveljavljeni kamišibajkarji z Obale.

icon arrow more

Dogodki