Mobilnost

Nacionalna mobilnost
Na osnovi Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami, lahko študenti del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na katerih so redno vpisani, opravijo tudi v sorodnem študijskem programu ene od drugih dveh univerz. Praviloma si lahko študenti izberejo le izbirne predmete. Izmenjave v okviru tega programa trajajo od 3 do 12 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so zaključili najmanj prvi letnik dodiplomskega študija in bodo imel v času študija na drugi univerzi status rednega študenta.

Prijava vključuje prijavni obrazec in študijski sporazum. Za izmenjavo v prvem semestru je prijavo potrebno oddati okoli maja meseca za prihodnje študijsko leto, za izmenjavo v drugem semestru je prijavo potrebno oddati okoli decembra, v skladu z razpisom. Prijavo je potrebno oddati na članici univerze, na kateri je redno vpisan. Aktualne informacije o nacionalni mobilnosti so dostopne v rubiriki Nacionalna mobilnost na spletni strani UP.

Evropski program ERASMUS+
Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Druge oblike mednarodne mobilnosti
Fakulteta spodbuja mobilnosti tudi v okviru drugih programov (CEEPUS, Norveški finančni mehanizem ...) in bilateralnih dogovorov.

 

Aktualni razpisi

Vse podrobne informacije in kontakti so objavljeni pod mednarodno dejavnostjo.

icon open book

Novice

27. mar. | Novice

O digitalizaciji v izobraževanju na EduTech konferenci v Kočevju

V Kočevju je 22. marca 2023 potekala eduTech konferenca v organizaciji Podjetniškega inkubatorja Kočevje, kjer sta sodelovali tudi izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad in dr. Andreja Klančar, viš. pred. Osrednja tema konference je bila uporaba digitalne tehnologije v izobraževanju, poseben poudarek pa je bil na opolnomočenju vzgojiteljev in učiteljev, katerih vloga s prihodom novih tehnologij postaja še pomembnejša. Okoli 200 udeleženk in udeležencev si je tako tekom konference izmenjalo mnoge dobre prakse, ideje in poglede na prihodnost izobraževanja. Preizkusiti je bilo možno tudi številne uporabne tehnologije, med drugimi laserski rezalniki, KUBO robote in virtualno resničnost.

25. mar. | Novice

Video: Predstavili tipno maketo Nove Gorice

Z željo, da bi slepim in slabovidnim približali Novo Gorico, so študenti Inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem z Goriškim muzejem in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica izdelali tipno maketo mesta s 14 pomembnimi stavbami. Ta bo dopolnila razstavo GO S50-60, Mesto in prebivalci v 50. in 60. letih.

24. mar. | Novice

CVŽU: Vloga mediacije v šoli

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v četrtek, 24. marca 2023 organiziral predavanje z naslovom Vloga mediacije v šoli, ki sta ga izvedli Martina Kovačič, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

icon arrow more

Dogodki