Tutorstvo

 

Študentsko tutorstvo UP PEF

Kaj je tutorstvo?
Namen tutorstva je krepiti stike med študenti prek podajanja znanj in izkušenj na področju študentskih in študijskih zadev. Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija, itd. 

Končni cilj je kakovosten študij, samostojno delovanje študenta, iniciativnost študenta, študentova sposobnost načrtovanja svojega razvoja, sposobnost iskanja virov, sposobnost povezovanja, vključevanja v profesionalne mreže.

Obrazec: Poročilo o delu tutorja študenta

Kako do tutorjev študentov na UP PEF?  

 • Pišete jim lahko na elektronski naslov pef.tutor@upr.si,
 • obiščete njihovo Facebook in Instagram stran.
 • vključite se tudi v e-učilnico (e-okolje) za tutorstvo (Kategorije predmetov/Drugo/Študentsko tutorstvo), kjer lahko postavljate svoja vprašanja.
 • Ustvarjen pa je tudi spletni prijavi obrazec za študente, ki si želijo pomoč tutorja:  https://forms.office.com/r/yu2VhzqdpG.

Koordinator tutorjev študentov: 

 • Alja Polanec.

Tutorji študenti:    

 • Ana Bajc, Maja Bečirović, Aleksandra Centrih, Ljubica Đermanov, Dijana Đukanović, Patricija Fučko, Anže Modrič, Alja Polanec, Maruša Samec, Miljana Stević, Livija Štrljič, Marina Trojar Kular, Adnana Turkić, Inja Valant, Andrijana Vesovska in Ivana Vulović.

Tutorji za tuje študente

 • Maja Bečirović, Ljubica Đermanov, Anže Modrič, Alja Polanec, Miljana Stević, Adnana Turkić, Inja Valant in Andrijana Vesovska.

Tutorji za študente s posebnimi potrebami

 • Anže Modrić, Marina Trojar Kular, Inja Valant.

original-90CB1670-13FD-4ABB-BAB3-802636D90424.jpeg

Učiteljsko tutorstvo UP PEF

Kaj je učiteljsko tutorstvo? 
Učiteljsko tutorstvo na UP PEF, organizirano po področjih, je način tutorskega dela, pri katerem učitelj na svojem oddelku študentom svetuje glede posameznega študijskega področja ali glede drugih sklopov vprašanj, kot so na primer:

 • pogoji za napredovanje v višji letnik, pogoj za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi na oddelku, izbirne vsebine in pogoji za dokončanje študija po določenem programu;
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini in posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji študenti;
 • specifična vprašanja, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom (npr. študenti s posebnimi potrebami, študenti športniki oz. študenti umetniki);
 • pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem.  

Kdo je zadolžen za koordinacijo tutorjev na UP PEF?     

 • izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

 

Kdo so tutorji učitelji na UP PEF?

ODDELEK ZA EDUKACIJSKE VEDE

 • izr. prof. dr. Maja Mezgec (predstojnica oddelka)
 • Katarina Česnik, asist.
 • doc. dr. Barbara Horvat
 • doc. dr. Nina Krmac
 • doc. dr. Beno Arnejčič

ODDELEK ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

 • doc. dr. Ana Bogdan Zupančič predstojnica oddelka)
 • dr. Matej Vukovič, asist.

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO

 • doc. dr. Karmen Drljić (predstojnica oddelka)
 • dr. Petra Furlan, viš. pred.
 • doc. dr. Nina Krmac

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK

 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić (predstojnica oddelka)
 • prof. dr. Petra Dolenc
 • doc. dr. Mojca Žefran
 • Matija Jenko, asist.

TUTORSTVO ZA ERASMUS ŠTUDENTE

 • doc. dr. Mojca Žefran
 • doc. dr. Nina Krmac

TUTORSTVO ZA SPREMLJANJE IN PODPORO ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI

 • doc. dr. Karmen Drljić
 • izr. prof. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

TUTORSTVO ZA TUJE ŠTUDENTE IN ZA ŠTUDENTE, KATERIM MATERNI JEZIK NI SLOVENSKI

 • doc. dottore di ricerca, Republika Italija Anja Pirih

TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE, PRIPADNIKE SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI

 • izr. prof. dr. Barbara Baloh
 • izr. prof. dr. Maja Mezgec

TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE, PRIPADNIKE ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI

 • izr. prof. dr. Suzana Todorovič

 

Kdo je lahko tutor učitelj?    
Tutor učitelj je lahko vsak visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec, ki je zaposlen na UP. Tutor učitelj je na lastno željo lahko tudi mladi raziskovalec. Tutorje učitelje za posamezne skupine tutorandov, za posamezna študijska področja in/ali druge sklope vprašanj imenuje Senat UP PEF. Mandat tutorja učitelja traja štiri leta.    

Katere so naloge tutorja učitelja?  
Na govorilnih urah, preko elektronske pošte in/ali preko e-učilnice svetuje dodeljenim študentom:  
- glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem;
- glede reševanja študijskih in/ali drugih vprašanj.   
 

Študenti ob rednem anketiranju, ki je izveden skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete UP, podajo mnenje o delu tutorja učitelja.  
Tutorstvo na UP 
Pravilnik o tutorskem sistemu UP

icon open book

Novice

20. maj. | Novice

Delavnice v okviru projekta GREEN4VIP

23. aprila 2024 so v okviru Erasmus+ projekta Green4VIP študentje 2. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja, izvedli delavnice za predšolske otroke.

20. maj. | Novice

Kaj je v zakulisju uspešnega učnega procesa?

V sredo, 15. maja 2024, smo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v okviru vaj pri predmetu Procesi učenja na študijskem programu Pedagogika 1. stopnje, gostili dr. Katjo Kozlovič, zakonsko in družinsko terapevtko. Gostja je s študenti delila izkušnje praktičnega dela z otroki, ki temelji tako na lastnih kot drugih znanstvenih raziskavah.

17. maj. | Novice

Preteklost v nakitu na ogled le še do 11. maja 2024

Razstava nakita, študentov Vizualnih umetnosti in oblikovanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, je nastala v sklopu Slovenskega tedna nakita. Glavna in povezovalna tema Slovenskega tedna nakita se glasi »Občutenja – Sensations,« študentje pa so, izmed treh možnih sklopov, izbrali preteklost.

icon arrow more

Dogodki