Tutorstvo

Študentsko tutorstvo UP PEF

Kaj je tutorstvo?
Namen tutorstva je krepiti stike med študenti prek podajanja znanj in izkušenj na področju študentskih in študijskih zadev. Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija, itd. 

Končni cilj je kakovosten študij, samostojno delovanje študenta, iniciativnost študenta, študentova sposobnost načrtovanja svojega razvoja, sposobnost iskanja virov, sposobnost povezovanja, vključevanja v profesionalne mreže.

Obrazec: Poročilo o delu tutorja študenta


Kako do tutorjev študentov na UP PEF?  

 • Pišete jim lahko na elektronski naslov ,
 • obiščete njihovo Facebook stran,
 • vključite se tudi v e-učilnico (e-okolje) za tutorstvo (Kategorije predmetov/Drugo/Študentsko tutorstvo), kjer lahko postavljate svoja vprašanja.

Koordinator tutorjev študentov:

 • Matic Ahčin

Tutorji študenti:    

 • Matic Ahčin, Lejla Bešić, Matic Čečko, Eva Gabrijelčič, Blaž Horvat, Alja Polanec, Lana Sertić, Ivona Šučur, Andrijana Vesovska.

Tutorji študenti za tuje študente:

 • Lejla Bešić, Eva Gabrijelčič, Ivona Šučur, Andrijana Vesovska.

 

Učiteljsko tutorstvo UP PEF

Kaj je učiteljsko tutorstvo? 
Učiteljsko tutorstvo na UP PEF, organizirano po področjih, je način tutorskega dela, pri katerem učitelj na svojem oddelku študentom svetuje glede posameznega študijskega področja ali glede drugih sklopov vprašanj, kot so na primer:

 • pogoji za napredovanje v višji letnik, pogoj za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi na oddelku, izbirne vsebine in pogoji za dokončanje študija po določenem programu;
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini in posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji študenti;
 • specifična vprašanja, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom (npr. študenti s posebnimi potrebami, študenti športniki oz. študenti umetniki);
 • pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem. 


Kdo so tutorji učitelji na UP PEF?  
 

Kdo je zadolžen za koordinacijo tutorjev na UP PEF?     

 • izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

 
Kdo je zadolžen za učitelja - tutorja za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami na UP PEF?    

 • izr. prof. dr. Vanja Riccarda Kiswarday
 • doc. dr. Karmen Drljić


Kdo je lahko tutor učitelj?    
Tutor učitelj je lahko vsak visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec, ki je zaposlen na UP. Tutor učitelj je na lastno željo lahko tudi mladi raziskovalec. Tutorje učitelje za posamezne skupine tutorandov, za posamezna študijska področja in/ali druge sklope vprašanj imenuje Senat UP PEF. Mandat tutorja učitelja traja štiri leta.    

Katere so naloge tutorja učitelja?  
Na govorilnih urah, preko elektronske pošte in/ali preko e-učilnice svetuje dodeljenim študentom:  
-       glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem;
-       glede reševanja študijskih in/ali drugih vprašanj.   

Študenti ob rednem anketiranju, ki je izveden skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete UP, podajo mnenje o delu tutorja učitelja.  


Tutorstvo na UP
Pravilnik o tutorskem sistemu UP