Izbirnost na UP

Izbirnost med članicami Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem želi svojim študentom ponuditi čimbolj bogato ponudbo izbirnih predmetov. S tem namenom je Senat Univerze na Primorskem meseca aprila 2008 sprejel Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem, ki omogoča študentom, da izbirajo predmete na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske obveznosti in si tako pridobijo kreditne točke, ki se priznjao kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici UP.
 

Več informacij lahko najdete na spletni strani UP na tej povezavi.