Zagovori zaključnih del


Zbrano dne 21.06.2024 ob 13:02

Nina Arnež
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 21.06.2024
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Stališča učiteljev razrednega pouka do poučevanja matematike na prostem
Mentor : doc. dr. Marina Volk
Opomba:

Primož Glivar
Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor zgodnjega učenja
Datum: 21.06.2024
Ura: 11:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Predšolski otrok na družabnih omrežjih
Mentor : prof. dr. Andreja Istenič
Opomba:

Tjaša Škrbina
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 26.06.2024
Ura: 08:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Zgodnja detekcija čustveno vedenjskih težav pri otrocih v vrtcih
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Lea Vilčnik
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 26.06.2024
Ura: 08:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Pregled vzrokov in pojavne oblike vedenjskih in čustvenih težav v osnovnih šolah
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Lidija Kovačec
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 26.06.2024
Ura: 09:15
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Dileme ob prehodu otrok v šolo
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Anja Vračević
Zagovor za pridobitev naziva: profesorica socialne pedagogike (UN)
Datum: 26.06.2024
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Vpliv odvisnosti od alkohola na odnose v družini
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Nejka Uranič Nosan
Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 26.06.2024
Ura: 10:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Vloga svetovalnega delavca v strokovnem centru
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan
Opomba:

Blaž Lešek
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.06.2024
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica_GP2
Naslov : Ocenjevanje količin v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj
Opomba:

Radojka Udovič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.06.2024
Ura: 11:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Poznavanje inkluzije in stališča strokovnih delavcev izbranega vrtca do inkluzije otrok s posebnimi potrebami
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Sara Kovačević
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.06.2024
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica_GP2
Naslov : Kako predšolski otroci razumejo čas
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj
Opomba:

Manca Medved
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 26.06.2024
Ura: 11:45
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Uporaba koncepta čuječnosti v osnovni šoli in v vrtcu
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Špela Povšnar
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.06.2024
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica_GP2
Naslov : Prepoznavanje in poimenovanje geometrijskih teles v drugem starostnem obdobju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj
Opomba:

Nevenka Šmit
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2024
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Uporaba ljudske glasbe in ljudskih glasbil v vrtcih
Mentor : doc. dr. Ivan Lešnik
Opomba:

Leja Ažman
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 02.07.2024
Ura: 10:00
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Mnenje staršev o uporabi ročnega orodja v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Nastja Cotič
Opomba:

Mojca Simeonov
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 02.07.2024
Ura: 10:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Socialno kmetijstvo kot priložnost delovne in socialne integracije oseb s posebnimi potrebami
Mentor : izr. prof. dr. Janez Drobnič
Opomba:

Simona Turner
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.07.2024
Ura: 12:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Sodelovanje med člani strokovne skupine za zgodnjo obravnavo
Mentor : doc. dr. Karmen Drljić
Opomba:

Alma Havkić
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 03.07.2024
Ura: 13:15
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Motivacija strokovnih delavcev v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Maja Mezgec
Opomba:

Sabina Janežič
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 04.07.2024
Ura: 09:30
Prostor: Sejna soba UP PEF - prizidek
Naslov : Vloga vzgojitelja kot govornega modela za otroke v prvem starostnem obdobju
Mentor : doc. dr. Vladka Tucovič Sturman
Opomba:

icon open book

Novice

20. jun. | Novice

Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

17. jun. | Novice

Letno srečanje konzorcija projekta B-Rin

V četrtek, 13. junija 2024, je na Univerzi na Primorskem, potekalo 1. letno srečanje konzorcija projekta B-Rin, v katerem UP kot vodja projekta sodeluje z desetimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami.

14. jun. | Novice

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

»Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati«, je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

icon arrow more

Dogodki