Zagovori zaključnih del


Zbrano dne 04.07.2022 ob 13:12

Tanja Glasenčnik
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 04.07.2022
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Karierne dejavnosti v osnovni šoli
Mentor : izr. prof. dr. Janez Drobnič
Opomba:

Mira Hrovat
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 04.07.2022
Ura: 10:45
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Podporno osebje v inkluzivni šoli
Mentor : izr. prof. dr. Janez Drobnič
Opomba:

Martina Paliska
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 07.07.2022
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Pomen čustvene kompetentnosti pri učiteljih v Istrski županiji
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Sabina Ketiš
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 07.07.2022
Ura: 09:45
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Profesionalni razvoj učitelja na razredni stopnji pri delu z otroki s posebnimi potrebami
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Urška Zibelnik
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 07.07.2022
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Napredek otrok z govorno - jezikovno motno ob prisotnosti lutke
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko
Opomba:

Klavdija Koren
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 07.07.2022
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Metode dela z lutko v enem izmed mariborskih vrtcev
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko
Opomba:

Maruša Pavliha
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 07.07.2022
Ura: 11:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Vloga multidisciplinarnega tima pri celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Mentor : doc. dr. Karmen Drljić
Opomba:

Maja Kukovec
Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 07.07.2022
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Zanos – temelj za oblikovanje učnih okolij, ki spodbujajo notranjo motivacijo in vseživljenjsko učenje
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Katja Francelj
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.07.2022
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Uporaba Proppovih funkcij pri predšolski in šolski književni vzgoji
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman
Opomba:

Sara Preprost
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 08.07.2022
Ura: 09:30
Prostor: predavalnica P6
Naslov : Stališča učencev in staršev 5. razredov slovenskih šol v Italiji o sporazumevanju v slovenskem jeziku po pouku na daljavo
Mentor : izr. prof. dr. Barbara Baloh
Opomba:

Nina Gregorič
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.07.2022
Ura: 09:45
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Mnenje staršev predšolskih otrok o vplivu pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 na njihove otroke
Mentor : doc. dr. Nina Krmac
Opomba:

Marko Gavriloski
Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 08.07.2022
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica FM 3
Naslov : Vzroki izbire spolno stereotipnih igrač
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Opomba:

Anja Miklič
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.07.2022
Ura: 10:15
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Vpliv družine in vrtca na primarno socializacijo predšolskega otroka
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Opomba:

Nina Dolić
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.07.2022
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Spoznavanje mravelj s predšolskimi otroki
Mentor : dr. Nastja Cotič, viš. pred.
Opomba:

Kristina Misculin
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok za zavode z italijanskim učnim jezikom (VS)
Datum: 08.07.2022
Ura: 15:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Pomen slikanice za otroke v predšolskem obdobju in koraki za njeno oblikovanje
Mentor : prof. dr. Nives Zudič Antonič
Opomba:

Tina Bolko
Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 11.07.2022
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Vloga svetovalnega delavca pri otrocih in dijakih z motnjami hranjenja
Mentor : izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič
Opomba:

Katja Trubačev
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 11.07.2022
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Štetje ob didaktičnih igrah v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Marina Volk
Opomba:

Monika Stepančič
Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 11.07.2022
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Medpredmetne povezave z matematiko v prvem razredu osnovne šole
Mentor : doc. dr. Marina Volk
Opomba:

Laura Gričar
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 12.07.2022
Ura: 15:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Matematične kolegialne hospitacije v vrtcu
Mentor : prof. dr. Darjo Felda
Opomba:

Katja Pucelj
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 12.07.2022
Ura: 15:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Spodbujanje razvoja orientacije pri štiriletnih otrocih
Mentor : prof. dr. Darjo Felda
Opomba:

Ana Planinšek
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 12.07.2022
Ura: 16:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Uporaba didaktičnih kart za razvijanje matematičnega znanja v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.
Opomba:

Deja Kodrun
Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 12.07.2022
Ura: 16:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Načrtovane dejavnosti na temo geometrija in merjenje v prvem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.
Opomba: