Delo organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima v vrtcu

datum: 12.04.2022

kategorija: Za študente

V ponedeljek, 11. aprila 2022, sem na povabilo dr. Petre Furlan, viš. pred., nosilke predmeta Skrb za zdravje predšolskih otrok, študentom 2. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja predstavila delo organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima v vrtcu.  

IMG-2729.jpgSkladno z zakonodajo delo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima praviloma opravljajo osebe z izobrazbo s področja sanitarnega inženirstva, zdravstvene nege, biologije, gospodinjstva, živilske tehnologije in prehrane. Organizatorji prehrane in zdravstveno-higienskega režima se tako na regijski kot tudi državni ravni povezujemo v aktivu, ki deluje znotraj Skupnosti vrtcev Slovenije.  Delo je zelo raznoliko, delovne naloge se med vrtci malenkostno razlikujejo, glavna področja pa so povsod enaka:

 • načrtovanje prehrane predšolskih otrok z oblikovanjem jedilnikov (Naš cilj otrokom ponuditi pestro in uravnoteženo prehrano iz svežih in v največji možni meri lokalno pridelanih ter sezonskih in ekoloških živil. V jedilnike prednostno vključujemo čim manj predelana in polnovredna ter manj slana in manj sladka živila. Otrokom ponujamo živila in jedi, ki jih poznajo in so jim všeč ter hkrati uvajamo nove okuse in jih tako učimo zdrave prehrane v povezavi z zdravim življenjskim slogom.);
  • sodelovanje pri postopku javnega naročanja živil, iskanje ponudnikov lokalnih živil in najboljših prehranskih izbir ob upoštevanju strokovnih usmeritev, ki so podane v Smernicah za prehranjevanje v ViZ in prilogah temu dokumentu;
  • skrb in pozornost ob posebnih zdravstvenih stanjih otrok ter sodelovanje s starši otrok, ki imajo različne zdravstvene posebnosti, npr. potrebujejo dietno prehrano, so že imeli vročinski krč…;
  • skrb za higieno in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ob izbruhu le-teh pri otrocih v vrtcu;
  • skrb za ustrezne higienske pogoje in zdravo okolje, v kuhinji in v celotnem objektu;
  • priprava raznih protokolov in navodil za ravnanje v posebnih razmerah, npr. v času epidemije covid-19;
  • skrb nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v vodovodnem omrežju;
  • nabava različnega materiala za čiščenje ter pripomočkov za čiščenje, delo v kuhinji, pralnici, likalnici vrtca;
  • lahko tudi sodelovanje pri pregledih igrišč in igral, varnosti in zdravju pri delu;
  • sodelovanje z ustreznimi službami glede zdravja in varnosti pri delu;
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, inšpekcijskimi službami in zdravstvenimi ustanovami;
  • organiziranje in tudi izvajanje delavnic, predavanj, seminarjev za kuharsko in tehnično osebje, strokovne delavce ter starše.

Organizatorji prehrane in zdravstveno higienskega režima se skupaj z vodstvom vrtca in strokovnimi ter drugimi delavci trudimo, da otrokom v vrtcu zagotovimo zdravo, varno in spodbudno okolje.

IMG-2724.jpg

Mateja Kocjančič, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Semedela