Vabljeni v mrežo mentorjev Centra ustvarjalnosti in nadarjenosti

datum: 15.02.2022

kategorija: Za zaposlene

V Centru ustvarjalnosti in nadarjenosti UP PEF (CUN UP PEF) so dvignili jadra. Nahajajo se na Trgu Brolo, kjer delujejo dve pisarni in izposojevalnica didaktičnih pripomočkov. Po videokonferenčnem sistemu ZOOM že poteka svetovalno in posvetovalno delo s starši in pedagoškimi/strokovnimi delavci, študentke z magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika pa pripravljajo bogat priročnik za delo z nadarjenimi in talentiranimi učenci na predšolski ter šolski stopnji. V poletnih mesecih se obeta tudi poletna šola ustvarjalnosti.  

Glede na to, da ste zaposleni na Univerzi na Primorskem izjemno pomembni pri širjenju plemenite vizije dela z mladimi upi, vas lepo vabimo k sodelovanju.
 

V Sloveniji je namreč veliko pomanjkanje mentorjev nadarjenim učencem, ki bi spodbujali njihove potenciale. V ta namen bi v CUN UP PEF želeli ustanoviti prvo tovrstno »MREŽO MENTORJEV«, ki bi vključevala visokošolske učitelje in sodelavce, druge učitelje s šol ter tuje kolege. Glede na nabor vsebin, ki bi jih ponudili, bi se lahko v nadaljevanju učenci povezali z našimi mentorji, in sicer pri raziskovalnih, projektnih in podobnih nalogah. Morda pa bi zgolj poklepetali o naravoslovju, filozofiji, matematiki, zdravstvu, turizmu, športu ali zgodovini. Vse bi potekalo po videokonferečnem sistemu ZOOM ali drugi spletni povezavi, in sicer v dogovoru z mentorjem, morda enkrat do dvakrat mesečno (po potrebi). 

 

CUN, ki ga vodi izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelič, vse navedene vabi k odzivu in graditvi na plemeniti prihodnosti mladih upov. Nekoliko več informacij najdete na Facebook strani centra (Center ustvarjalnosti in nadarjenosti | Facebook).

Zainteresirani vabljeni se odzvati na e-naslov . K elektronskemu sporočilu pripišite tista vsebinska področja, ki bi jih lahko ponudili mladim nadarjenim (primer: po sledeh 2. svetovne vojne; detektivske zgodbe; logične uganke; svet zdravstva, po svetu ...).

Vašega odziva se veselimo in ga pričakujemo do konca februarja.