Centri in inštitut

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (CVŽU UP PEF) je bil ustanovljen z namenom po širitvi znanja. Visokošolski učitelji zaposleni na UP PEF namreč pokrivajo raznovrstna znanstvena področja in lahko s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.

CVŽU UP PEF ponuja izobraževanja različnim ciljnim skupinam (učenci, dijaki, študenti, diplomanti, zaposleni, starostniki), na katere se lahko prijavijo posamezniki ali vzgojno-izobraževalni zavodi.

izr. prof. dr. Dejan Hozjan, predstojnik

 

Center za umetnost UP PEF

Več informacij o umetnosti, projektih in produkcijah na fakulteti. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je v zadnjih letih dosegla stabilno in učinkovito delovanje na področju študijske dejavnosti, zato vse več pozornosti usmerja v nadaljnji razvoj in nadgradnjo drugih dejavnosti fakultete. Fakulteta se v zadnjem obdobju še posebej usmerja v razvoj umetniške dejavnosti.

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, predstojnik

Center za jezike in medkulturnost UP PEF

Primarno poslanstvo centra bo sistematična skrb za jezikovno ozaveščanje, zagotavljanje ustreznih pogojev dela ter skrb za usklajeno in primerno zunanjo jezikovno podobo, skrb za večjezičnost in medkulturnost, ki je že vzpostavljena (jezikovno ponudba v študijskih programih, dvo - in večjezično okolje, v katerem UP PEF deluje, raziskovalna dejavnost na področju večjezičnosti, sodelovanje s šolami in vrtci ter strokovnimi in raziskovalnimi institucijami v slovenskem prostoru in v tujini), raziskovanje, načrtovanje in izvedba jezikovne didaktike. Prvenstvene naloge centra bodo tudi izobraževanje in usmerjanje strokovnih delavcev na področju jezikov, jezikovne didaktike, spremljanja novih spoznanj in posredovanj le-teh, kakor tudi sodelovanje z Alumni klubom, kar je v strokovnem prostoru, kjer je kader učiteljev jezikov precej razpršen, dodatna priložnost za refleksijo študija, potreb prakse in dragocenih menjav izkušenj. Potreba po centru je izkazana tudi z vpetostjo jezikov in medkulturnosti v različne študijske programe na UP PEF, kakor tudi kot možnost večje razpoznavnosti in afirmacije fakultete ter odpiranja ali podpore morebitnim novim delovnim mestom.  Center za jezike in medkulturnost UP PEF sledi viziji Univerze na Primorskem, ki deluje v   okolju, zaznamovanem z medkulturnimi stiki. Raziskave in razvoj medkulturnosti so vpisane v primarne cilje UP, nov center na UP PEF pa bo ta prizadevanje razvijal v kontekstu vzgoje in izobraževanja, saj zagotovo lahko deluje kot eden temeljnih vzvodov za krepitev medkulturnega dialoga v družbi. Center bo izhajal iz tradicije in potreb neposrednega okolja, zato se bo  prvenstveno usmerjal v razvoj poučevanja jezikov in spodbujanje medkulturnega dialoga.

Izr. prof. dr. Barbara Baloh, predstojnica

 

Center ustvarjalnosti in nadarjenosti UP PEF

Namen ustanovitve Centra ustvarjalnosti in nadarjenosti je v oblikovanju podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc nadarjenih in talentiranih posameznikov. Sočasno pa želimo tudi ustrezno opolnomočiti pedagoške idr. strokovne delavce pri delu s tovrstno skupino oseb. Pri tem bomo stremeli predvsem k izmenjavi primerov dobre prakse na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (izmenjava, obseg in vsebina ponudbe ustreznih organizacijskih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, didaktičnih strategij ter učnih oblik in metod dela na vseh stopnjah izobraževanja; izmenjava strateških načrtov - programov vzgojno-izobraževalnega dela za spodbujanje razvoja nadarjenih na vseh stopnjah izobraževanja; izmenjava obogatitvenih programov za nadarjene ter objava slednjih na spletu; primeri dobre prakse izvajanja koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi; spremljanje in evalvacija programa za delo z nadarjenimi; vi) stalno strokovno izobraževanje in spopolnjevanje pedagoških delavcev (sodelovanje s tujimi eksperti in programi).

Izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, predstojnica


Inštitut za edukacijske vede

V okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske vede z Raziskovalno skupino za edukacijske vede. Vsi visokošolski učitelji in sodelavci so vključeni v raziskovalno delo v okviru UP PEF ali pa v okviru drugih slovenskih raziskovalnih institucij.

Področji raziskovanja inštituta po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti ARRS sta:

- 5.00.00 (družboslovje) in
- 6.00.00 (humanistika).

icon open book

Novice

12. jan. | Novice

Varstvo zasebnosti in fenomen sharenting na družabnih omrežjih

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF vabi na izobraževanje, z naslovom Varstvo zasebnosti in fenomen sharenting na družabnih omrežjih, ki ga bosta vodili viš. pred. Martina Kovačič Kuzmić in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more