Ostala izobraževanja in aktivnosti

V okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF se izvajajo še druga izobraževanja, ki so namenjena tudi tistim, ki niso zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Več informacij o razpisanih programih najdete pod aktualnimi dogodki Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.

 

Akademija za poslovni protokol

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.V okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF se izvaja Akademija za poslovni protokol Ksenije Benedetti. To je program petdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela.

 

NTC učenje

Po naročilu za vzgojno-izobraževalne zavode izvaja dvo ali trodnevni seminar.Dr. Ranko Rajović je specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije, sodelavec UNICEF-a za izobraževanje in član Komiteja svetovne Mense za nadarjene. Je avtor programa NTC (Nikola Tesla Centra). Kot nevroendokrinolog vnaša najnovejša medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. Kot član upravnega odbora Mense, svetovnega združenja ljudi z nadpovprečno inteligenco, pa ima dr. Rajović odličen vpogled v programe za nadarjene.

 

Modra fakulteta

Z Modro fakulteto želimo nagovoriti starostnike, da se nam pridružijo in kvaliteto svojega življenja izboljšajo s pridobivanjem novih znanj in spretnosti s področja zdravja, umetnosti, računalništva itd. Sama vsebina posameznega srečanja bo oblikovana na podlagi potreb in želja udeležencev.