Programi profesionalnega uposabljanja

Poleg študijskih programov za izpopolnjevanje UP PEF ponuja tudi več programov profesionalnega usposabljanjaki jih izvaja skladno z odobritvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ). Programi so prvenstveno namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.

MIZŠ bo izvajanje programov sofinanciralo na osnovi predhodno izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in v okviru finančnih zmogljivosti proračunske postavke namenjene izobraževanju učiteljev.

 

Več informacij o programih najdete: