Obvestilo o nadaljnjem izvajanju izrednega študija Predšolska vzgoja in Inkluzivna pedagogika ter rednega študija Zgodnje učenje na daljavo

datum: 16.03.2022

kategorija: Za študente

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

sporočamo vam, da je bila glede na ponovno naraščanje števila okužb s SARS-CoV-2 in še vedno trajajočih težav pri zagotavljanju nadomeščanj delavcev v vzgojo izobraževalnih zavodih, sprejeta odločitev za podaljšanje izjeme od Navodil Univerze na Primorskem za izvedbo kontaktnih ur na daljavo za dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe v 2021/2022 pri izvajanju v nadaljevanju navedenih študijskih programov.

Izvajanje

·        izrednega študija:
-      visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja in
-      magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika ter

·        rednega študija:
-      magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje

na daljavo tako na sedežu fakultete kot na dislociranih enotah se podaljšuje do 30. aprila 2022.

 

Izjema so laboratorijske vaje pri predmetu Gibalno-športne dejavnosti, ki bodo izvedene v telovadnicah, in terenske vaje in ekskurzije, ki bodo zaradi specifičnosti kraja in načina izvedbe, potekale na lokacijah, ki so bile predvidene z Letnim programom terenskih vaj in ekskurzij v študijskem letu 2021/2022.

Preverjanje in ocenjevanje znanja v navedenem obdobju na zgoraj naštetih študijskih programih lahko poteka na daljavo ali v prostorih, kjer se izvaja študijski proces, odvisno od odločitve visokošolskega učitelja, ki izvaja ocenjevanje in preverjanje znanja.

Odločitev o načinu izvajanja študija po zgoraj navedenem datumu bo sprejeta glede na razmere ob koncu meseca aprila 2022.

Predlagamo vam, da sledite obvestilom pri posameznih predmetih, ki so predvideni na urniku, v e-učilnicah.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič, l.r.