urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

Za spremembe urnika se vam v naprej opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.

Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na nasednji povezavi (ob kliku na povezavo, na urniku izberite ustrezni študijski program, letnik ter skupino):

URNIKI ZA REDNI ŠTUDIJ 2021/22

Izvajanje študijskih programov za redni študij se prične v ponedeljek, 4. oktobra 2021.


URNIKE ZA IZREDNI ŠTUDIJ NAJDETE V NADALJEVANJU STRANI.

Izvajanje študijskih programov za izredni študij se prične v petek, 1. oktobra 2021, oziroma, kot je predvideno po urniku.
 

Skupine: Študijski programi 1. stopnje - redni študij 2021/2022

Razredni pouk (UN)Pedagogika (UN)Socialna pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)Vizualne umetnost in oblikovanje (UN)
Skupine 1. letnik RP

Skupine 1. letnik PED

Skupine 1. letnik SPSkupine 1. letnik PVSkupine 1. letnik VUO
Skupine 2. letnik RPSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik SPSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PEDSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij  - ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Škofja Loka

Novo mesto

Koper

Škofja Loka

Ptuj

Koper

Slo. Konjice

Nova Gorica

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij - ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

1. letnik Koper1. letnik Škofja Loka1. letnik Novo mesto
2. letnik Koper

2. letnik Ptuj

2. letnik Škofja Loka
3. letnik Koper3. letnik Slo. Konjice3. Nova Gorica

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnikAngleški jezik kot jezik strokeItalijanski jezik kot jezik stroke
Škofja Loka - 1. letnik
Angleški jezik kot jezik stroke
Ptuj - 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper

Nova Gorica

Slo. Konjice

2. letnik

MATEMATIČNA DELAVNICA

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

ALT. PEDAGOŠKI PROCESI V TEORIJI IN PRAKSI

MATEMATIČNA DELAVNICA

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

ALT.PEDAGOŠKI PROCESI V TEORIJI IN PRAKSI

3. letnik

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

MATEMATIČNE IGRE

Škofja Loka

IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI

LUTKARSTVO

MATEMATIČNE IGRE

Novo mesto

IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

 * NOVA GORICA (Glasbene didaktične igre, Matematična delavnica, Raznolikost in varstvo narave)PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na povezavi.
 


Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogikaSocialna pedagogika

IP IŠ KP

IP IŠ Škofja Loka

IP IŠ Ptuj

SP IŠ KP

 

NOSILCI DIFERENCIALNIH IZPITOV, PODIPLOMSKI - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Urnik bo objavljen do konca meseca oktobra 2021.

Edukacijske vede

Zgodnje učenje

in poučevanje

1. EV

2. EV

1. ZUP

2. ZUP

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino