urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

Za spremembe urnika se vam v naprej opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.

Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na tej povezavi:

URNIKI ZA REDNI ŠTUDIJ 2020/21

Ob kliku na povezavo, na urniku izberite ustrezni študijski program, letnik ter skupino.
 

Skupine: Študijski programi 1. stopnje - redni študij

Razredni pouk (UN)Pedagogika (UN)Socialna pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)
Skupine 1. letnik RPSkupine 1. letnik PEDSkupine 1. letnik SPSkupine 1. letnik PV
Skupine 2. letnik RPSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik SPSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PEDSkupine 3. letnik SPSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij  - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Škofja Loka

Ptuj

Koper

Nova Gorica

Slo. Konjice

Koper

Škofja Loka

Novo mesto

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij - ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

1. letnik Koper1. letnik Škofja Loka1. letnik Ptuj
2. letnik Koper

2. letnik Nova Gorica

2. letnik Slo. Konjice

3. letnik Koper3. letnik Novo mesto3. letnik Škofja Loka

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnikAngleški jezik kot jezik strokeItalijanski jezik kot jezik stroke
Škofja Loka - 1. letnik
Angleški jezik kot jezik stroke
Ptuj - 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper

Nova Gorica

Slo. Konjice

2. letnik

MATEMATIČNA DELAVNICA

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

ALT. PEDAGOŠKI PROCESI V TEORIJI IN PRAKSI

MATEMATIČNA DELAVNICA

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

ALT.PEDAGOŠKI PROCESI V TEORIJI IN PRAKSI

3. letnik

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

MATEMATIČNE IGRE

Škofja Loka

IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI

LUTKARSTVO

MATEMATIČNE IGRE

Novo mesto

IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

 * NOVA GORICA (Glasbene didaktične igre, Matematična delavnica, Raznolikost in varstvo narave)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na tej povezavi:

URNIKI ZA REDNI ŠTUDIJ 2020/21

Ob kliku na povezavo, na urniku izberite ustrezni študijski program, letnik ter skupino.

 

Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogikaSocialna pedagogika

IP IŠ KP

IP IŠ Škofja Loka

IP IŠ Ptuj

SP IŠ KP

SP IŠPtuj

 

NOSILCI DIFERENCIALNIH IZPITOV, PODIPLOMSKI - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Edukacijske vede

Zgodnje učenje

in poučevanje

1. EV

2. EV

1. ZUp

2. ZUp

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino