urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

Za spremembe urnika se v naprej opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.


DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019


Študijski programi 1. stopnje - redni študij

Razredni pouk (UN)Pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)

1. RP

2. RP

3. RP

4. RP

1. PED

2. PED

3. PED

1. PV

2. PV

3. PV
Skupine 1. letnik RPSkupine 1. letnik PEDSkupine 1. letnik PV
Skupine 2. letnik RPSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PEDSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Novo mesto

Škofja Loka

Koper

Novo mesto

Škofja Loka

Koper

Slovenske Konjice

Ptuj

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij

 

1. letnik Koper1. letnik Novo mesto1. letnik Škofja Loka
2. letnik Koper

2. letnik Novo mesto

2. letnik Škofja Loka

3. letnik Koper3. letnik Slo. Konjice

3. letnik Ptuj

 

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnikAngleški jezik kot jezik strokeItalijanski jezik kot jezik stroke
Novo mesto- 1. letnik
Angleški jezik kot jezik stroke
Škofja Loka- 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper:

Nove mesto:

Škofja Loka:

2. letnik

Matematična delavnica

Raznolikost in varstvo narave

Matematične delavnice

Raznolikost in varstvo narave

Matematične delavnice

Raznolikost in varstvo narave

3. letnik

Matematične igre

Lutkarstvo

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši

Slo. Konjice:

Matematične igre

Lutkarstvo

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši

Doživljajska pedagogika

Ptuj:

Matematične igre

Lutkarstvo

Doživljajska pedagogika

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Inkluzivna pedagogikaRazredni poukZgodnje učenjeIzobraževanje odraslih in razvoj kariereSocialna pedagogika

1. IP

1. RP

1. ZU

2. ZU

1. IORK

1. SP

2. SP

 
Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogika

IP IŠ Koper

IP IŠ Škofja Loka

IP Ptuj

 

 Diferencialni izpiti s predlaganimi nosilci - ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Edukacijske vede

Zgodnje učenje

in poučevanje

1. EV

2. EV

1. ZUp

2. ZUp

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino