urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

Skupine: Študijski programi 1. stopnje - redni študij

Razredni pouk (UN)Pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)
Skupine 1. letnik RPSkupine 1. letnik PEDSkupine 1. letnik PV
Skupine 2. letnik RPSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PEDSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Škofja Loka

Ptuj

Koper

Nova Gorica

Slo. Konjice

Koper

Škofja Loka

Novo mesto

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij

 

1. letnik Koper1. letnik Nova Gorica1. letnik Slovenske Konjice
2. letnik Koper

2. letnik Novo mesto

2. letnik Škofja Loka

3. letnik Koper3. letnik Novo mesto3. letnik Škofja Loka

 

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnikAngleški jezik kot jezik strokeItalijanski jezik kot jezik stroke
Nova Gorica - 1. letnik
Angleški jezik kot jezik stroke
Slovenske Konjice - 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper

Nove mesto

Škofja Loka

2. letnik

MATEMATIČNA DELAVNICA

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

ALT. PEDAGOŠKI PROCESI V TEORIJI IN PRAKSI

MATEMATIČNA DELAVNICA

GLASBENE DIDAKT. IGRE

RAZNOLIKOST IN VARSTVO NARAVE

3. letnik

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI

LUTKARSTVO

DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA

PSIHOLOGIJA DRUŽINE

UČIMO SE BRATI NARAVO

LUTKARSTVO

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Inkluzivna pedagogikaRazredni poukZgodnje učenjeIzobraževanje odraslih in razvoj kariereSocialna pedagogika

1. IP

2. IP

1. RP

1. ZU

2. ZU

1. IORK

2. IORK

1. SP

2. SP

 
Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogikaSocialna pedagogika

IP IŠ Koper

IP IŠ Škofja Loka

IP IŠ Ptuj

SP IŠ Koper

SP IŠ Ptuj

 

NOSILCI DIFERENCIALNIH IZPITOV, PODIPLOMSKI - ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Edukacijske vede

Zgodnje učenje

in poučevanje

1. EV

2. EV

1. ZUp

2. ZUp

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino