urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

Za spremembe urnika se v naprej opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.


DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018


Študijski programi 1. stopnje - redni študij

Razredni pouk (UN)Edukacijske vede (UN)Pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)

1. RP

2. RP

3. RP

4. RP

3. EDU

1. PED

2. PED

1. PV

2. PV

3. PV

Skupine 1. letnik RPSkupine 3. letnik EDUSkupine 1. letnik PEDSkupine 1. letnik PV
Skupine 2. letnik RPSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Novo mesto

Škofja Loka

Koper

Slovenske Konjice

Ptuj

Koper

Slovenske Konjice

Ptuj

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij

1. letnik Koper1. letnik Novo mesto1. letnik Škofja Loka
2. letnik Koper

2. letnik Slovenske Konjice

2. letnik Ptuj

3. letnik Koper3. letnik Slovenske Konjice3. letnik Ptuj

 

Skupine za predmet Predšolska pedagogika - SV: 1. stopnja - izredni študij (Koper):

Predšolska pedagogika - skupine

 

Skupine za predmet Osnove pedagogike in Predšolska pedagogika - SV: 1. stopnja - izredni študij (Škofja Loka):

Osnove pedagogike in Predšolska pedagogika - skupine

 

Skupine za predmet Predšolska pedagogika - SV: 1. stopnja - izredni študij (Novo mesto):

Predšolska pedagogika - skupine

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke Italijanski jezik kot jezik stroke
Novo mesto- 1. letnik
Angleški jezik kot jezik stroke
Škofja Loka- 1. letnikAngleški jezik kot jezik stroke

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper:

Slovenske Konjice:

Ptuj:

2. letnik

Matematična delavnica

Raznolikost in varstvo narave

Matematične delavnice

Raznolikost in varstvo narave

Glasbene didaktične igre

Matematične delavnice

Raznolikost in varstvo narave

3. letnik

Matematične igre

Lutkarstvo

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši

Matematične igre

Lutkarstvo

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši

Doživljajska pedagogika

Matematične igre

Lutkarstvo

Doživljajska pedagogika

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Inkluzivna pedagogikaRazredni poukZgodnje učenjeIzobraževanje odraslih in razvoj kariereSocialna pedagogika

1. IP

2. IP

1. RP

1. ZU

2. ZU

1. IORK (od 19.2. dalje)

2. IORK

1. SP

 
Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogikaSocialna pedagogika

IP IŠ Koper

IP IŠ Škofja Loka

IP IŠ Ptuj

SP IŠKoper

 

 Diferencialni izpiti s predlaganimi nosilci - ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Edukacijske vede

Zgodnje učenje /

Zgodnje učenje in poučevanje

1. EV

2. EV

1. ZUp

2. ZU

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino